Право на оттегляне

Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ от договора е четиринадесет дни, считано от деня, в който вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Хамбург, Германия, shop@hoyerhandel.com, телефон: 00800 4212 4212, факс: +49 (0)40 853994 80) чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да се откажете от този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за оттегляне, който обаче не е задължителен.

За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последствия от анулиране

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за отказа ви от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане. Можем да откажем да извършим изплащане, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Върнали сте ни стоките.

Трябва да върнете или предадете стоките на нас или на KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Германия) незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките. Трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

Образец на формуляр за анулиране

(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете и върнете този формуляр)

- До HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Хамбург, Германия, shop@hoyerhandel.com, Факс: +49 (0)40 853994 80

- С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме сключения от мен/нас (*) договор за закупуване на следните
стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

- Поръчано на (*)/получено на (*)

- Име на потребителя(ите)

- Адрес на потребителя(ите)

- Подпис на потребителя(ите) (само в случай на комуникация на хартиен носител)

- Дата

(*) Заличете, когато не е приложимо.