Политика за защита на личните данни за магазина за резервни части Lidl на HOYER Handel GmbH

1. Информация за събирането на лични данни

1.1.  По-долу Ви информираме за събирането на лични данни при използването на уебсайта на нашия магазин за резервни части Lidl. Лични данни са всички данни, които се отнасят лично до Вас, например име, адрес, адреси на електронна поща (имейли), поведение на потребител.

1.2.  Отговорност за това съгласно член 4, параграф 7 на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) носи

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Германия

Тел.: 00800 4212 4212

Имейл: shop@hoyerhandel.com

Уебсайт: https://shop.hoyerhandel.com

1.3.  С нашите пълномощници по защита на личните данни можете да се свържете на Datenschutz@hoyerhandel.com или на нашия адрес за кореспонденция по пощата с добавяне на „Der Datenschutzbeauftragte“ („До пълномощника по защита на личните данни“).

1.4.  Ако за отделни функции от предлаганата от нас оферта ние използваме външни доставчици на услуги, на които това е възложено, или ако искаме да използваме Вашите данни за рекламни цели, по-долу ще Ви информираме детайлно за съответните процедури. При това ще Ви съобщим и определените критерии за срока на запаметяване.

2. Вашите права

2.1.  Спрямо нас имате следните права по отношение на касаещите Ви лични данни:

 • право на информация/справка,
 • право на коригиране или изтриване,
 • право на ограничаване на обработката на информацията,
 • право на възражение срещу обработката на информацията,
 • право на преносимост на данните.

За да можете да се възползвате от правата си, можете да установите контакт с нас при цитираните по-горе данни на отговорника или пълномощника за използване на лични данни.

2.2.  Освен това имате право да се оплачете пред надзорен орган по защита на данните за начина на работа от наша страна с Вашите лични данни.

3. Възражение срещу или отказ от обработката на Вашите данни

3.1.  Ако сте дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. Подобно възражение влияе върху допустимостта за обработка на Вашите лични данни, след като сте го заявили пред нас.

3.2.  Доколкото ние базираме обработката на Вашите лични данни на преценката на интересите, можете да подадете възражение срещу обработката им. Това е случаят, когато обработката на тези данни не е необходима специално за изпълнението на договор, сключен с Вас, което ние ще представим при следващото описание на функциите. Когато се възползвате от правото си на такова възражение, Ви молим да представите основанията, поради които ние не можем да обработваме Вашите лични данни, както ние работим с тях. В случай че Вашето възражение е обосновано, ние ще проверим фактическото положение и или ще прекратим или адаптираме обработката на данните, или ще Ви покажем основанията, които ни задължават и поради които ще продължим да работим с Вашите данни.

4. Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

4.1.  Ако използвате уебсайта само за информация, т.е. ако не се регистрирате или не ни предадете информация по друг начин, ние ще съберем само тези лични данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими за нас, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилността и безопасността (правни основания ще намерите в член 6, параграф 1, изречение 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)):

 • IP адрес (съкратен с последните два октета)
 • дата и час на запитването
 • разлика в часовите зони спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • съдържание на запитването (конкретна страница)
 • статус на достъп/HTTP код на статуса
 • уебсайт, от който идва изискването
 • уебсайтове, които се извикват от системата на потребителя чрез нашия уебсайт
 • прехвърлени байтове на поискания URL адрес
 • >браузър
 • операционна система и съответния работен плот
 • език и версия на софтуера на браузъра.

Тези данни запаметяваме за 31 дни в така наречен регистрационен файл, след което те се изтриват. Запаметяването за 31 дни е необходимо, за да могат да се разпознаят и анализират евентуални хакерски атаки. Това служи за подобряване на сигурността на уебсайта и поради това се извършва с оправдан интерес съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

4.2.  Допълнително освен цитираните по-горе данни при използването от Ваша страна на нашия уебсайт на Вашия компютър се запаметяват „бисквитки“. При „бисквитките“ става въпрос за малки текстови файлове, които се запаметяват на твърдия Ви диск, класифицирани към използвания от Вас браузър, и чрез които обектът, който поставя „бисквитките“ (в този случай ние), получава определена информация. „Бисквитките“ не могат да изпълняват програми или да прехвърлят на компютъра Ви вируси. Те служат за това предлаганото в интернет да стане по принцип по-ефективно и по приятно за потребителя.

4.3.  Използване на „бисквитки“

4.3.1.     Този уебсайт използва следните видове „бисквитки“, чийто обем и начин на функциониране са обяснени по-долу:

 •    краткотрайни „бисквитки“ (за целта б)
 •    постоянни „бисквитки“ (за целта в).

4.3.2.     Краткотрайните „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат по-специално „бисквитките“ на сесията. Тези запаметяват така наречено ID на сесията, с което към цялото посещение/пребиваване в интернет могат да бъдат причислени определени запитвания на Вашия браузър. По този начин Вашият компютър може да бъде отново разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Също така към „бисквитките“ за сесията спадат и „бисквитки“, които използваме, за да гарантираме правилното представяне на уебсайта на използваното крайно устройство. „Бисквитките“ за сесията се изтриват, когато излезете от страницата или затворите браузъра.

4.3.3.     Постоянните „бисквитки“ се изтриват автоматично след определен срок от време, който може да бъде различен в зависимост от „бисквитката“. Можете да изтриете „бисквитките“ по всяко време в настройките за сигурност на браузъра Ви.

4.3.4.     Можете да конфигурирате настройките на браузъра по свое желание и например да откажете да приемате „бисквитки“ от трета страна или всички „бисквитки“. Обръщаме Ви внимание, че евентуално няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт.

5. Използване на нашия онлайн магазин

5.1.  Ако искате да направите поръчка в нашия онлайн магазин, за сключването на договор е необходимо да цитирате Вашите лични данни, които са ни необходими, за да обработим поръчката Ви. Задължително необходимите за обработване на договорите данни са маркирани специално, останалите данни са по желание. Конкретно събираме следните данни:

 • Фамилия
 • Собствено име
 • Адрес
 • Държава
 • Данни за фактурата
 • Данни за плащането
 • Телефон (по избор)
 • Факс (по избор)
 • Обръщение (по избор)

Тези събрани данни от Вас използваме, за да обработим поръчката Ви. Правно основание за това се намира в член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Освен това можем да използваме дадените от Вас данни, за да Ви информираме за други интересни продукти от нашето портфолио или да Ви изпращаме имейли с техническа информация.

5.2.  Въз основа на заложеното по търговското и данъчното законодателство ние сме задължени да съхраняваме Вашите данни за адрес, плащане и поръчки за срок от десет години. Въпреки това след две години правим ограничение на обработката, което означава, че Вашите данни ще се използват само за спазване на задълженията ни по закон.

5.3.  За да се предотврати неправомерният достъп на трети лица до Вашите лични данни, особено до финансовите данни, процесът на поръчката се кодира чрез TLS техника.

6.Създаване на потребителски профил в магазина за резервни части Lidl на Hoyer

Можете доброволно да създадете потребителски профил, чрез който ние ще можем да запаметим Вашите данни за други покупки в бъдеще. Освен данните, за които сте запитани при даването на поръчка, за създаването на потребителски профил трябва да въведете и избрана от Вас парола. Тази парола трябва да се третира конфиденциално и да бъде защитена от неправомерен достъп на трети лица. За създаването на профил под раздела „Потребителски профил“ подадените от Вас данни се запаметяват, като могат да бъдат оттеглени. Освен това Вие можете по всяко време да разгледате запаметените за Вас лични данни във Вашия потребителски профил и чрез функцията „Списък от желания“ да запаметите за постоянно артикули за по-късна покупка.

Правното основание за обработката на Вашите данни е заложено в член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), защото Вие предоставяте данните в рамките на договорни отношения или за сключване на договор.

Данните се съхраняват дотогава, докато изтриете потребителския си профил. Можете да задействате изтриването на потребителския профил чрез съответно указание до loeschung@hoyerhandel.com.

7. олучатели на Вашите данни/категории на получателите

При описаната по-горе обработка на Вашите данни ние използваме служители, обработващи поръчката (например в логистиката на стоките). Задължението на тези служители, обработващи поръчката, да третират Вашите данни съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и да предприемат съответни технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на данните е регламентирано в договор за обработка на поръчката.

Освен това работим съвместно със следните фирми, предлагащи услуги за плащане: Paypal, Payone.

Когато извършвате заплащането чрез PayPal или PayPal Express, ние след Вашата поръчка Ви препращаме към Paypal (europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург, така че да можете да заявите плащането от техния портал. 

Ако сте решили да използвате начина на заплащане чрез фирмата за услуги за плащане Payone, реализирането на плащането се развива чрез фирмата за платежни услуги BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, на която препредаваме необходимата информация за Вашата поръчка съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Препредаването на Вашите данни се извършва само с цел реализиране на плащането чрез фирмата за услуги за плащане PAYONE и само дотолкова, доколкото е необходимо за целта. 

Ако се забавите с плащането, ние ще предадем данните Ви за изпълнение на събирането на вземанията на фирма за събиране на вземания, на адвокатска кантора или евентуално за верифициране на адреса Ви на съответна служба за справки. Правното основание за препредаването на данните е заложено в член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Освен това обработката на данните е оправдана от нашия основателен интерес за изпълнение на нашите искания за заплащане съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). 

8. Осъществяване на контакт чрез формуляра за контакт или по имейл

8.1.  При осъществяване на контакт с нас чрез имейл или чрез формуляр за контакт съобщените ни от Вас данни (Вашият имейл адрес, евентуално Вашата фамилия (име) и телефонен номер и Вашето съобщение) се запаметяват при нас, за да можем да отговорим на въпросите Ви. Станалите ни известни в тази връзка данни ние ще изтрием, след като запаметяването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката им, ако има задължения за съхранение по закон.

8.2.  Тези данни се обработват от нас, за да можем да Ви предложим желаната/заявената услуга. Събирането на данни се извършва на базата на договор (член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)), доколкото става въпрос за поставени въпроси във връзка с Вашата покупка в нашия магазин. За извършването на услугата по обслужване на клиента по принцип и за да отговорим на Вашите запитвания обработката на тази информация се извършва на базата на оправдани по закон интереси (член 6, параграф 1, изречение 1, буква б на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)), защото това дава възможност за успешна консултация на клиента.

9. Използване на Google Анализ

9.1.  Този уебсайт използва Google Анализ, фирма за предоставяне на уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Анализ използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Създадената от „бисквитките“ информация за използването на този уебсайт от Вас по правило се предават на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. В случай на активиране на анонимизирането на IP на този уебсайт, Вашият IP адрес Google все пак ще бъде предварително съкратен в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по договор съгласно Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи на сървър на Google в САЩ ще бъде предаван целият Ви IP адрес и ще се съкращава там. По възложение на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето потребление на този уебсайт, за да изготвя доклади за активността на уебсайта и за да предоставя други, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет услуги на оператора на уебсайта.

9.2.  Предоставеният в рамките на Google Анализ от Вашия браузър IP адрес няма да бъде обвързван заедно с други данни на Google.

9.3.Можете да предотвратите запаметяването на „бисквитки“ чрез съответна настройка на Вашия софтуер на браузъра; но Ви обръщаме внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълен обхват. Можете освен това да предотвратите предаването на създадените от „бисквитките“ данни и използването на данните за Вашето използване на уебсайта (включително на Вашия IP адрес) до Google, както и да предотвратите обработката на тази информация от страна на Google, като свалите и инсталирате намиращата се на тази връзка добавка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>.

9.4.   „Бисквитките за отказ“ предотвратяват бъдещо набиране на Вашите данни при посещение на този уебсайт. За да предотвратите чрез Universal Analytics набирането на данни при различни устройства, трябва да изпълните процедурата за отказ на всички използвани системи. Ако щракнете тук, ще зададете „бисквитка за отказ“: 

Можете да предотвратите събирането на данните си от Google Анализ, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка" за отказване деактивиране на Google Анализ

9.5.  Този уебсайт използва Google Анализ с разширението „_anonymizeIp()“. По този начин IP адресите подлежат на по-нататъшна обработка в съкратен вид, като по този начин може да се изключи свързването им с определено лице. В това отношение когато към събраните за Вас данни постъпи някаква лична информация, тя незабавно се изключва и по този начин личните данни се изтриват незабавно.

9.6.   Използваме Google Анализ, за да можем да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Чрез получените статистически данни можем да подобрим предлаганото от нас и да я оформим по-интересно за Вас като потребител. За изключителните случаи, при които лични данни се предават в САЩ, Google се е подчинила на рамковото споразумение „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за използване на Google Анализ е залегнало в член 6, параграф 1, изречение 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

9.7.  Информация за другата фирма, предоставяща услугата: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001.

Общи условия: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Обобщена информация за предпазване на данните: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Политика за защита на личните данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.  Google Fonts

Този уебсайт използва Google Fonts, за да включва шрифтове, услуга, предоставяна от фирма Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. За изобразяването на нашата страница се извикват в този смисъл сървъри на Google, а именно fonts.googleapis.com> и fonts.gstatic.com>. За да могат шрифтовете да се показват на нашата страница възможно най-бързо и ефективно, извикванията се запаметяват от Google и шрифтовете както и зададените изисквания се запаметяват междинно от Вашия браузър. Използването на уеб шрифтове на Google се извършва в интерес на единно и съответно събуждащо интерес представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява оправдан интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Повече информация по този въпрос ще намерите тук: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Този уебсайт използва Javascript-Bibliothek jQuery, чрез което се постига оптимизиране на скоростта на зареждане. В тази връзка се извикват библиотеките с програми на сървърите на Google. Използва се мрежата за доставяне на съдържание (CDN) на Google. Ако сте имали нужда от jQuery преди това на друга страница от Google CDN, Вашият браузър ще ползва съхраненото в кеша при това предишно използване копие. В останалите случаи е необходимо да се свалят библиотеките с програми, при което данни от Вашия сървър ще постъпят до Google Inc. („Google”). Това предаване се извършва въз основа на оправдан интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).