Prohlášení o ochraně osobních údajů pro e-shop s náhradními díly Lidl společnosti HOYER-Handel GmbH

1. Informace o shromažďování osobních údajů

1.1.  Níže vás informujeme o shromažďování osobních údajů při využívání našeho webu e-shopu s náhradními díly Lidl. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se k vám osobně vztahují, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

1.2.  Odpovědný subjekt dle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg

Tel.: 00800 4212 4212

E-mail: shop@hoyerhandel.com

Web:http://shop.hoyerhandel.com

1.3.  Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese Datenschutz@hoyerhandel.com nebo poštou s uvedením adresáta „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

1.4.  V případě, že používáme pro jednotlivé funkce naší nabídky smluvní poskytovatele služeb nebo že bychom chtěli použít vaše údaje ke komerčním účelům, budeme vás podrobně informovat o příslušných postupech. Přitom také uvádíme stanovená kritéria pro dobu uchování.

2.  Vaše práva

2.1.  Máte vůči nám následující práva ohledně vašich osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo smazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktních údajích odpovědného subjektu nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.2.  Máte navíc právo si stěžovat u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

3.  Námitky nebo odvolání se proti zpracování vašich údajů

3.1.  Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Takové odvolání ovlivňuje zákonnost zpracování vašich osobních údajů, poté co jste nám ho oznámili.

3.2.  Vzhledem k tomu, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyváženosti zájmů, můžete proti zpracování vznést námitky. Tak je tomu v případě, kdy zpracování není nutné pro splnění smlouvy s vámi, což je uvedeno při následujícím popisu funkcí. V případě takového nesouhlasu vás prosíme o uvedení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsme to dělali. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a zpracování údajů nastavíme příp. upravíme nebo vám předložíme přesvědčivé důvody, na základě kterých pokračujeme ve zpracovávání.

 4.  Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu

4.1.  Při pouze informativním využívání webu, tedy když se neregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které zprostředkuje váš prohlížeč na náš server. Chcete-li se podívat na náš web, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom vám mohli náš web zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa (zkrácená o oba poslední oktety)
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časových pásem od Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • status přístupu / stavový kód HTTP
 • webová stránka, ze které pochází požadavek
 • webové stránky, které byly vyvolány systémem uživatele přes naše webové stránky
 • přenesené bity požadovaného webového
 • prohlížeče
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Tyto údaje ukládáme po dobu 31 dní v takzvaném log file souboru, potom jsou údaje smazány. Uložení po dobu 31 dní je nutné pro rozpoznání a analýzu jakýchkoliv útoků hackerů. To slouží ke zlepšení bezpečnosti webových stránek a probíhá proto z legitimních důvodů dle čl. 6 I s. 1 písm. f GDPR.

4.2.  Navíc se k výše uvedeným údajům při využívání našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přiřazovány a ukládány na váš pevný disk vámi používaným prohlížečem, díky nimž subjekt, který cookies vydává (v tomto případě tedy my), získává určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k celkovému zlepšení a zefektivnění využívání internetového obsahu.

4.3.  Použití cookies:

4.3.1.     Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a činnost jsou vysvětleny níže:

 • přechodné cookies (k tomu b)
 • trvalé cookies (k tomu c).

4.3.2.     Přechodné cookies jsou automaticky vymazány, jakmile zavřete váš prohlížeč. Do této skupiny patří tzv. session cookies. Ty ukládají takzvané session ID, pomocí kterého mohou být různé požadavky vydané vaším prohlížečem přiřazeny společné relaci. To umožňuje identifikaci vašeho počítače při opětovném návratu na naší webovou stránku. K session cookies patří také cookies, které používáme pro zajištění správného zobrazení webové stránky na použitém koncovém přístroji. Jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč, session cookies budou vymazány.

4.3.3.     Trvalé soubory cookies jsou vymazávány automaticky po uplynutí nastaveného časového intervalu, který se u různých cookies může lišit. Cookies můžete kdykoliv vymazat také v bezpečnostních nastaveních vašeho prohlížeče.

4.3.4.     Nastavení vašeho prohlížeče můžete konfigurovat podle vašeho přání a např. zakázat ukládání cookies třetích stran nebo ukládání všech cookies. Upozorňujeme však, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

 5.  Využívání našeho e-shopu 

5.1.  Pokud si chcete objednat v našem e-shopu, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste zadali své osobní údaje, které vyžadujeme pro vyřízení vaší objednávky. Povinné údaje pro vyřízení smluv jsou označeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Konkrétně shromažďujeme následující údaje:

 • Příjmení
 • Jméno
 • Adresa
 • Země
 • Fakturační údaje
 • Platební údaje
 • Telefon (volitelně)
 • Fax (volitelně)
 • Oslovení (volitelně)

Vámi zadané údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

Vámi zadané údaje můžeme navíc zpracovat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo vám zasílali e-maily s technickými informacemi.

5.2.  Na základě obchodních a právních předpisů jsme povinni ukládat vaše údaje o adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let. Po dvou letech však omezujeme zpracování, to znamená, že vaše údaje budou použity pouze pro dodržení zákonných povinností.

5.3.  Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, obzvláště finančním údajům, je proces objednávky šifrován technologií TLS.

 6.   Založení uživatelského účtu v e-shopu s náhradními díly Lidl společnosti Hoyer

Můžete si dobrovolně založit zákaznický účet, díky kterému můžeme uložit vaše údaje pro další pozdější nákupy. Kromě údajů požadovaných během objednávky musíte navíc pro zřízení zákaznického účtu zadat heslo dle svého výběru. Toto heslo je důvěrné a je třeba ho chránit před neoprávněným přístupem třetích stran. Při založení účtu v části „zákaznický účet“ budou vámi zadané údaje odvolatelně uloženy. Kromě toho můžete kdykoliv zobrazit ve vašem zákaznickém účtu údaje uložené pro vaši osobu a pomocí funkce „seznam přání“ natrvalo uložit výrobky pro pozdější nákup.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 s. 1 písm. b GDPR, jelikož dáváte k dispozici údaje v rámci smluvního vztahu nebo pro zahájení takové smlouvy.

Údaje budou uloženy, dokud uživatelský účet nesmažete. Uživatelský účet můžete smazat zasláním odpovídajícího upozornění na loeschung@hoyerhandel.com.

 7.  Příjemci vašich údajů / kategorie příjemců

Při výše popsaném zpracování vašich údajů používáme zpracovatele (např. v logistice zboží). Povinnost těchto zpracovatelů – zpracovávat údaje v souladu s GDPR a přijmout vhodná technická a organizační opatření pro bezpečnost údajů – se řídí smlouvou o zpracování.

Navíc spolupracujeme s následujícími poskytovateli platebních služeb: Paypal, Payone.

Pokud platíte prostřednictvím služby PayPal nebo PayPal Express, přesměrujeme vás po vaší objednávce na Paypal (europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, abyste mohli z jejich portálu provést platbu. 

Pokud se rozhodnete pro platební metodu poskytovatele platebních služeb Payone, proběhne platba prostřednictvím poskytovatele platebních služeb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, kterému předáme potřebné informace o vaší objednávce dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR. Předání vašich údajů proběhne výhradně pro účely provedení platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PAYONE a pouze tehdy, pokud je to nezbytné. 

Pokud se dostane do prodlení s platbou, předáme vaše údaje k vymáhání pohledávky inkasní agentuře, advokátní kanceláři nebo příp, pro účely ověření vaší adresy do registru dlužníků. Právním podkladem pro zprostředkování údajů je čl. 6 I s. 1 písm. b GDPR. Kromě toho je zpracování našich oprávněných zájmů při vymáhání našich platebních nároků oprávněné dle čl. 6 I s. 1. písm. f GDPR.

 8.   Kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

8.1.  Při kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře uložíme vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jméno a telefonní číslo a vaše sdělení), abychom mohli zodpovědět vaše otázky. Údaje získané v této souvislosti smažeme, poté co již nebude uložení nutné, nebo omezíme zpracování, v případě že existují zákonné požadavky na uschování.

8.2.  Tyto údaje zpracováváme, abychom vám mohli nabídnout požadovaný servis. Údaje se zpracovávají na základě smluvního základu (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR), pokud se jedná o otázky týkající se vašeho nákupu v našem e-shopu. Pro realizaci zákaznických služeb a zodpovězení vašich dotazů se zpracování provádí z legitimních důvodů (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR), jelikož umožňuje uspokojivý zákaznický servis.

9.  Použití Google Analytics

9.1.  Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše použití webu. Informace vytvořené souborem cookie o vašem použití tohoto webu jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a tam je zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu společnost Google tuto informaci využije k vyhodnocení vašeho využívání webu, k sestavení přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb týkajících se používání webu a internetu provozovateli webu.

9.2.  IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji Google.

9.3. Uložení souborů cookie můžete zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě pravděpodobně nebudete moci naplno využívat všech funkcí tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala údaje související s využíváním webu a údaje získané souborem cookie (včetně vaší IP adresy) tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.   Soubory opt-out cookie zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu. Chcete-li zabránit sledování prostřednictvím Universal Analytics v různých zařízeních, musíte provést opt-out na všech používaných systémech. Když kliknete zde, opt-out cookie je nastavena:

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: zakázat službu Google Analytics

9.5.  Tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. Tím jsou IP adresy zpracovávány zkrácené, souvislost s osobami tím lze vyloučit. Pokud jsou údaje nashromážděné o vás osobního charakteru, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje tím neprodleně smazány.

9.6.   Používáme Google Analytics k analýze využívání našeho webu a k pravidelnému zlepšování. Díky získaným statistikám můžeme zlepšit naši nabídku a vytvořit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přeneseny do USA, společnost Google předložila ochranný štít EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Využívání Google Analytics se provádí z legitimních důvodů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

9.7.  Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uživatelské podmínky:http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Informace o ochraně osobních údajů:http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Prohlášení o ochraně osobních údajů:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 10. Google Fonts

Tento web používá pro vkládání písma Google Fonts, službu společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. K zobrazení našich stránek jsou tedy vyvolány servery společnosti Google, jmenovitěfonts.googleapis.com afonts.gstatic.com. Pro rychlé a účinné zobrazení písma na našich stránkách se výzvy společnosti Google uloží a písma a specifikace z vašeho prohlížeče se uloží v mezipaměti. Využívání Google Web Fonts je v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací k tomu naleznete zde:https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

 11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Tento web používá Javascript-Bibliothek jQuery, čímž je docíleno optimalizace rychlosti načítání. V tomto ohledu jsou programové knihovny vyvolány z Google serverů. Používá se CDN (Content delivery network) společnosti Google. Pokud jste předtím používali jQuery na jiné stránce společnosti Google CDN, využije vás prohlížeč kopii uloženou v mezipaměti. V jiném případě je nutné stáhnout programové knihovny, přičemž se vaše údaje z vašeho prohlížeče dostanou ke společnosti Google Inc. („Google”). Toto zprostředkování probíhá na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.