Databeskyttelseserklæring for idl reservedelsshop under HOYER-Handel GmbH

1.  Information om indsamling af personlige data

1.1.  Herunder informerer vi om indsamling af personlige data under benyttelsen af vores Lidl reservedelshops hjemmeside. Personlige data er alle data, der henviser til dig personligt, fx navn, adresse, e-mailadresser eller brugerforhold.

1.2.  Ansvarlig i henhold til art. 4, afsnit 7 i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) er

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, D-22761 Hamburg

Tlf.: 00800 4212 4212

E-mail: shop@hoyerhandel.com

Hjemmeside: http://shop.hoyerhandel.com

1.3.  Kontakt vores databeskyttelsesansvarlige på Datenschutz@hoyerhandel.com eller på vores postadresse, "Der Datenschutzbeauftragte" (att. den databeskyttelsesansvarlige).

1.4.  Hvis vi går tilbage til at bruge bestilte tjenesteydere til enkelte funktioner fra vores tilbud, eller vil bruge dine data til salgsfremmende formål, vil vi informere dig udførligt om de respektive aktiviteter, som fremført nedenfor. Her fortæller vi også om de fastlagte kriterier for, hvor længe data opbevares.

2.  Dine rettigheder

2.1.  I forhold til os har du følgende rettigheder, hvad angår de persondata, der vedrører dig:

 • Ret til oplysning,
 • Ret til berigtigelse eller sletning,
 • Ret til begrænsning af databehandlingen,
 • Ret til indsigelse mod databehandlingen,
 • Ret til dataportabilitet.

For at gøre disse rettigheder gældende kan du kontakte den ansvarshavende eller den databeskyttelsesansvarlige på de ovennævnte adresser.

2.2.  Du har desuden ret til at klage over behandlingen af dine personlige data til den myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse.

3.  Indsigelse eller fortrydelse vedrørende behandlingen af dine data

3.1.  Hvis du har givet samtykke til behandling af dine data, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. En sådan fortrydelse har indflydelse på, om det er lovligt at behandle dine personlige data, efter at du har meddelt os din fortrydelse.

3.2.  I det omfang, vi begrunder vores behandling af dine personlige data med afvejning af vores interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling. Dette er tilfældet, hvis databehandlingen ikke specielt kræves til opfyldelse af en kontrakt, hvilket fra vores side hver gang vil blive fremlagt i den efterfølgende beskrivelse af funktionen. Ved udøvelsen af en sådan fortrydelse beder vi dig om at fremlægge grundene til, at vi ikke skal have lov til at behandle dine personlige data på den måde, vi har gjort. I tilfælde af din begrundede fortrydelse gennemgår vi situationen, og enten indstiller eller tilpasser vi databehandlingen, eller også påviser vi de anerkendelsesværdige grunde, der tvinger os til at fortsætte med behandlingen af dine data.

4.  Indsamling af personrelaterede data ved besøg på vores hjemmeside

4.1.  Hvis du kun bruger hjemmesiden til at hente information, altså hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis sender os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ser på vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk påkrævede for os, for at vi kan vise vores hjemmeside og garantere stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er GDPR art. 6, afsnit 1, s. 1 litra f):

 • IP-Adresse (forkortet til de sidste to oktetter)
 • Dato og tidspunkt for forespørgslen
 • Tidszoneforskellen fra Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørgslens indhold (den konkrete side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Den hjemmeside, hvorfra forespørgslen kommer
 • Hjemmesider, som brugerens system foretager opkald til via vores hjemmeside
 • Overførte bytes fra den forespurgte URL
 • Browser
 • Operativsystemet og dets grænseflade
 • Browsersoftwarens sprog og version.

Disse data gemmer vi i en periode på 31 dage i en såkaldt log-fil. Herefter bliver dataene slettet. Lagringen i 31 dage er nødvendig for at opdage mulige hackerangreb og foretage analyser. Dette tjener til forbedring af hjemmesidens sikkerhed og er derfor en følge af berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 I, s.1 litra f.

4.2.  Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi – ud over de førnævnte data – cookier på din computer. Ved cookier drejer det sig om små tekstfiler, som den browser du anvender, gemmer på din computers harddisk, og fra det sted cookien bliver anbragt (af os), tilgår der os bestemte informationer. Cookier kan ikke udføre nogen programmer eller overføre virus til din computer. De tjener det formål at gøre internettilbuddet samlet set mere brugervenligt og effektivt.

4.3.  Brugen af cookier:

4.3.1.     Denne hjemmeside benytter følgende typer cookier, hvis omfang og funktion forklares i det følgende:

 • Transiente cookier (foruden b)
 • Persistente cookier (foruden c).

4.3.2.     Transiente cookier bliver automatisk slettet, når du lukker browseren. Herunder hører især sessions-cookier. De gemmer en såkaldt sessions-id, som din browsers forskellige forespørgsler kan få tildelt under den samlede session. På den måde kan din computer blive genkendt, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Til sessionscookierne hører også de cookier, som vi anvender for at sikre den rigtige visning af hjemmesiden på det benyttede udstyr. Sessionscookier bliver slettet, når du logger ud eller lukker browseren.

4.3.3.     Persistente cookier bliver automatisk slettet efter en given tid, som kan variere fra den ene cookie til den anden. Du kan til enhver tid slette cookierne i din browsers sikkerhedsindstillinger.

4.3.4.     Du kan redigere dine browserindstillinger ifølge dine ønsker og fx afvise at godkende tredjepartscookier eller alle cookier. Bemærk dog, at du så muligvis ikke kan benytte alle denne hjemmesides funktioner.

5.   Brug af vores webshops 

5.1.  Hvis du vil bestille varer i vores webshop, er det nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, at du indsender de af dine personlige data, som vi skal bruge til afviklingen af din bestilling. Til afvikling af kontrakten er nødvendige, påkrævede angivelser særligt markeret, yderligere oplysninger er frivillige. Konkret indsamler vi følgende data:

 • Efternavn
 • Fornavn
 • Adresse
 • Land
 • Regningsdata
 • Betalingsdata
 • Telefon (frivilligt)
 • Fax (frivilligt)
 • Tiltale (frivilligt)

De data, du angiver, behandler vi til afvikling af din bestilling. Retsgrundlaget for dette er GDPR art. 6 afsnit 1 S. 1 litra b.

Derudover kan vi behandle de data, du har angivet, til at informere dig om yderligere interessante produkter fra vores sortiment eller sende dig e-mails med tekniske informationer.

5.2.  På grund af handels- og skatteretslige krav er vi forpligtede til at gemme din adresse, din betalings- og bestillingsdatoer i en periode på ti år. Efter to år foretager vi dog en indskrænkning af databehandlingen, dvs. at dine data kun bliver brugt til overholdelse af vores lovbestemte forpligtelser.

5.3.  For at forhindre en tredjeparts uberettigede adgang til dine personlige data, specielt finansielle data, bliver behandlingen af ordren krypteret med TLS-teknik.

6.  Installering af en brugerkonto i Lidl-reservedels-shop fra Hoyer

Du kan frivilligt oprette en kundekonto, så vi kan gemme dine data til senere yderligere indkøb. For at bruge de data, der afkræves til en bestilling, skal du herudover angive en adgangskode efter eget valg ved oprettelsen af en kundekonto. Denne adgangskode skal behandles fortroligt og skal beskyttes mod en tredjeparts uberettigede adgang. Ved oprettelse af en konto under "Kundekonto" bliver de data, du angiver, gemt på en måde, så de kan tilbagekaldes. Derudover kan du til enhver tid se de data, der er gemt om din person på din kundekonto, og i funktionen "ønskeliste" kan du gemme emner permanent med henblik på et senere køb.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er GDPR art. 6 I s.1 litra b, idet du stiller dine data til rådighed inden for rammerne af et kontraktforhold eller for at gøre klar til et sådant.

Dataene bliver gemt, indtil du sletter brugerkontoen. Sletningen af brugerkontoen kan du gennemføre ved at sende en e-mail om det til loeschung@hoyerhandel.com.

7.  Modtager af dine data / kategorier af modtagere

Ved den behandling af dine data, der er beskrevet ovenfor, sætter vi en ordreproces i gang (fx med varelogistik). Denne ordreproces indeholder en forpligtelse til at behandle dine data i overensstemmelse med GDPR og til at træffe passende tekniske og organisatoriske tiltag for datasikkerheden. Denne forpligtelse er beskrevet i en procesforarbejdningskontrakt.

Derudover arbejder vi sammen med følgende leverandører af betalingstjenester: PayPal, PayOne.

Hvis du udfører betalingen gennem PayPal eller PayPal Express, viderestiller vi dig i forbindelse med din bestilling til PayPal (europe) S.a.r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, så du gennemføre betalingen ved hjælp af deres portal. 

Hvis du beslutter dig for en betalingstype under betalingstjenesten PayOne, finder betalingen sted gennem betalingstjenesten BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, som vi videregiver de nødvendige informationer til i overensstemmelse med GDPR art. 6 afsnit 1 S. 1 litra b. Videregivelsen af dine data følger udelukkende med det formål at afvikle betalingen gennem betalingstjenesten PAYONE og kun i det omfang, de er nødvendige til dette formål. 

Hvis du kommer i restance, videregiver vi til gennemførelse af fordringen dine data til et inkassobureau, et advokatkontor eller evt. til et kreditbureau med henblik på verificering af din adresse. Retsgrundlaget for overdragelsen af dataene er GDPR art. 6 I s. 1 litra b. I øvrigt er databehandlingen retfærdiggjort af vores berettigede interesser i gennemførelsen af et betalingskrav, jf. GDPR art. 6 I s.1 litra f. 

8.  Kontakt gennem kontaktformular eller e-mail

8.1.  Hvis du kontakter os pr. e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de data, du giver os (din e-mailadresse, hhv. dit navn og telefonnummer og din meddelelse), så vi kan besvare dine spørgsmål. De data, der fremkommer i denne sammenhæng, sletter vi, efter at det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi indskrænker behandlingen af dem, hvis der stadig består lovmæssige forpligtelser til at opbevare dem.

8.2.  Disse data bliver bearbejdet af os, for at vi kan tilbyde dig den ønskede/krævede service. Databehandlingen sker på et fortroligt grundlag (GDPR art. 6 afsnit 1 s. 1 litra b), for så vidt det drejer sig om spørgsmål omkring dit indkøb i vores webshop. Til gennemførelse af kundeservice i øvrigt og til besvarelse af dine spørgsmål sker databehandlingen på grundlag af berettigede interesser (GDPR art. 6 afsnit 1 s. 1 litra f), idet den muliggør en tilfredsstillende kunderådgivning.

9.  Brug af Google Analytics

9.1.  Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookier", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De informationer, der indsamles gennem cookien, bliver i reglen overført til en Google-server i USA og gemt dér. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, bliver din IP-adresse imidlertid først forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre medlemsstater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet dér. På vegne af denne hjemmesides ejer benytter Google disse informationer til at forbedre din brug af hjemmesiden, til at sammensætte rapporter om dine hjemmesideaktiviteter og til at give brugeren af hjemmesiden yderligere tjenesteydelser forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet.

9.2.  Den IP-adresse, der videregives fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke sammenført med Googles andre data.

9.3.  Du kan forhindre, at cookier gemmes, med en indstilling i din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i givet fald ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre, at der indsamles data gennem cookien til Google om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), eller at Google behandler disse data, ved at du downloader og installerer en browser-plugin gennem følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.  Opt-Out-Cookies forhindrer for fremtiden indsamlingen af dine data ved besøg på denne hjemmeside. For yderligere at forhindre indsamlingen via Universal Analytics på forskellige enheder skal du gennemføre Opt-Out på alle benyttede systemer. Hvis du klikker her, bliver Opt-Out-Cookie installeret:

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie vil blive indstillet, som forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: deaktivere Google Analytics

9.5.  Denne hjemmeside bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Herigennem bliver IP-adresser videreforarbejdet i kort form, og en reference til personer kan dermed udelukkes. For så vidt der bliver føjet en personhenvisning til de data, der er indsamlet om dig, bliver denne således straks udelukket, og de data, der henviser til personer, bliver dermed straks slettet.

9.6.   Vi bruger Google Analytics for at analysere brugen af vores hjemmeside og for med jævne mellemrum at kunne forbedre den. Med de indhentede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre os selv mere interessante for dig som bruger. Hvad angår de undtagelsestilfælde, hvor personlige data bliver overført til USA, har Google underlagt sig EU's og USA's værn om privatlivets fred, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for benyttelsen af Google Analytics er GDPR art. 6 afsnit 1 s. 1 litra f.

9.7.  Informationer om tredjeparts udbydere: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Databeskyttelsesoversigt: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Databeskyttelseserklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.  Google Fonts

Til at integrere skrifter benytter denne hjemmeside Google Fonts, en tjeneste fra firmaet Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Til fremstilling af vores hjemmeside foregår der således opkald til en Google-server, nemlig fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com. For at vise skrifterne så hurtigt og effektivt som muligt på vores side bliver opkaldene gemt af Google, og såvel skrifter som regler midlertidigt gemt af din browser. Benyttelse af Google Web Fonts sker af hensyn til en strømlinet og attraktiv fremstilling af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til GDPR art. 6 afsnit 1 litra f. Du kan finde mere information om dette her: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Denne hjemmeside anvender javascript-biblioteket jQuery, hvorved der tilstræbes en optimering af indlæsningshastighederne. Til dette formål sker der opkald til programbiblioteker på Google-servere. Der bliver brugt CDN (Content delivery network) af Google. Hvis du tidligere har haft brug for jQuery på en anden side af Google CDN, vil din browser gribe tilbage til den cache, der i den forbindelse blev gemt. I modsat fald kræves det, at programbiblioteket bliver downloadet, hvorved data fra din browser ender hos Google Inc. ("Google"). Denne overførsel sker på grundlag af berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 afsnit 1 litra f.