Για την αποστολή εντός της Γερμανίας, χρεώνουμε εθνικά έξοδα αποστολής 5,00 € καθαρά. Τα έξοδα αποστολής για διεθνείς αποστολές ανέρχονται σε 8,00 € καθαρά για κάθε προορισμό. Ανάλογα με τον ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων, η ακαθάριστη τιμή υπολογίζεται και αναγράφεται σωστά στο checkout. Τα επιμέρους έξοδα αποστολής ανά χώρα μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω λίστα με τις χώρες παράδοσής μας.

Οι χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στο προϊόν και στην παρακάτω λίστα (χρόνος παράδοσης συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες, οι διεθνείς χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να διαφέρουν, βλ. παρακάτω).

 • Γερμανία: 5,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 • Βέλγιο: 9,68 € με ΦΠΑ | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Βουλγαρία: 9,60 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 8 εργάσιμες ημέρες
 • Δανία: 10,00 € με ΦΠΑ | Χρόνος παράδοσης συν 3 εργάσιμες ημέρες
 • Φινλανδία: 9,92 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 6 εργάσιμες ημέρες
 • Γαλλία: 9,60 € με ΦΠΑ | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Ελλάδα: 9,92 € με ΦΠΑ | Χρόνος παράδοσης συν 8 εργάσιμες ημέρες
 • Μεγάλη Βρετανία: 8,00 € χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Ιρλανδία: 9,84 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 3 εργάσιμες ημέρες
 • Ιταλία: 9,76 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 3 εργάσιμες ημέρες
 • Κροατία: 10,00 € με ΦΠΑ. | χρόνος παράδοσης συν 10 εργάσιμες ημέρες
 • Λετονία: 9,68 € με ΦΠΑ. | χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Λιθουανία: 9,68 € με ΦΠΑ. | χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Λουξεμβούργο: 9,28 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Μάλτα: 9,44 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 6 εργάσιμες ημέρες
 • Ολλανδία: 9,68 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Αυστρία: 9,60 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 1 εργάσιμη ημέρα
 • Πολωνία: 9,84 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Πορτογαλία: 9,84 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 5 εργάσιμες ημέρες
 • Ρουμανία: 9,52 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Σουηδία: 10,00 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 10 εργάσιμες ημέρες
 • Ελβετία: 8,00 € χωρίς ΦΠΑ. ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Σερβία: 8,00 € χωρίς ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 8 εργάσιμες ημέρες
 • Σλοβακία: 10,16 € με ΦΠΑ. | χρόνος παράδοσης συν 13 εργάσιμες ημέρες
 • Σλοβενία: 7,93 € με ΦΠΑ. | χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Ισπανία: 9,68 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Τσεχική Δημοκρατία: 9,68 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 2 εργάσιμες ημέρες
 • Ουγγαρία: 10,16 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 7 εργάσιμες ημέρες
 • Κύπρος: 9,52 € με ΦΠΑ. | Χρόνος παράδοσης συν 6 εργάσιμες ημέρες