Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανέναν λόγο. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει και δεν είναι ο μεταφορέας, πήρε στην κατοχή του τα εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Germany, shop@hoyerhandel.com, Phone: 00800 4212 4212, Fax: +49 (0)40 853994 80) μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για το σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε να προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να αποδείξετε ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Επιστρέψατε τα αγαθά σε εμάς.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα εμπορεύματα σε εμάς ή στην KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Γερμανία) χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Οφείλετε να πληρώσετε μόνο για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών, εάν αυτή η απώλεια της αξίας οφείλεται στο χειρισμό των αγαθών, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για την επιθεώρηση της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των αγαθών.

Υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης

(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο)

- Προς HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Αμβούργο, Γερμανία, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Με την παρούσα ανακαλώ τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων
αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

- Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

- Ονοματεπώνυμο του καταναλωτή (των καταναλωτών)

- Διεύθυνση του καταναλωτή (των καταναλωτών)

- Υπογραφή του καταναλωτή (ή των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

- Ημερομηνία


(*) Διαγράφεται όπου δεν ισχύει.