Δήλωση προστασίας δεδομένων για το κατάστημα ανταλλακτικών Lidl της HOYER-Handel GmbH

1.  Ενημέρωση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

1.1.  Στη συνέχεια σας ενημερώνουμε για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση χρήσης της ιστοσελίδας του καταστήματός μας ανταλλακτικών Lidl. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα, τα οποία σχετίζονται προσωπικά με εσάς, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διευθύνσεις e-mail, συμπεριφορά χρήστη.

1.2.  Υπεύθυνος σύμφ. με το άρθρο 4 παρ. 7 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων ΕΕ (ΓΚΠΔ) είναι η

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg

Τηλ.: 00800 4212 4212

E-Mail: shop@hoyerhandel.com

Ιστοσελίδα: http://shop.hoyerhandel.com

1.3.  Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση Datenschutz@hoyerhandel.com ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση με την προσθήκη «Der Datenschutzbeauftragte» (Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων).

1.4.  Σε περίπτωση που για επιμέρους λειτουργίες της προσφοράς μας απευθυνόμαστε σε παρόχους υπηρεσιών ή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις εκάστοτε διαδικασίες. Παράλληλα κατονομάζουμε και τα καθορισμένα κριτήρια της διάρκειας αποθήκευσης.

2.  Τα δικαιώματά σας

2.1.  Έχετε απέναντί μας τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

 • δικαίωμα για ενημέρωση,
 • δικαίωμα για διόρθωση ή διαγραφή,
 • δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα για εναντίωση στην επεξεργασία,
 • δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων.

Όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου συνεργάτη ή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

2.2.  Έχετε επιπρόσθετα το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας σε μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς.

3.  Εναντίωση ή ανάκληση στην επεξεργασία των δεδομένων σας

3.1.  Εάν έχετε παράσχει μια αποδοχή για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το παραδεκτό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αφού έχετε αποταθεί εναντίον μας.

3.2.  Στην έκταση που στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη στάθμιση συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει, ιδίως όταν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης με εσάς, γεγονός που παρουσιάζεται από εμάς κάθε φορά στην παρακάτω περιγραφή των λειτουργιών. Σε περίπτωση άσκησης μιας τέτοιας εναντίωσης σας παρακαλούμε για την εξήγηση των λόγων, γιατί δεν θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που το κάνουμε. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσης ελέγχουμε την πραγματική κατάσταση και είτε θα διακόψουμε ή/και θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας αναφέρουμε τους υποχρεωτικούς, άξιους προστασίας λόγους, σύμφωνα με τους οποίους συνεχίζουμε την επεξεργασία.

4.  Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της σελίδας μας

4.1.  Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας για απλή πληροφόρηση, δηλαδή όταν δεν εγγράφεστε ή δε μας μεταβιβάζετε πληροφορίες με κάποιον άλλον τρόπο, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάζει το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διακομιστή μας. Αν επιθυμείτε να δείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για να σας παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα μας και να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά της (νομική βάση είναι το άρθρο 6, παρ. 1, σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ):

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (συντετμημένη κατά τις δύο τελευταίες δυφιοοκτάδες)
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την κανονική ώρα (Greenwich Mean Time, GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP
 • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Ιστοσελίδες που καλούνται από το σύστημα του χρήστη μέσω της δικής μας ιστοσελίδας
 • Μεταφερθέντα Bytes της αιτούμενης URL
 • Πρόγραμμα πλοήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα και επιφάνειά του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού πλοήγησης.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά για διάστημα 31 ημερών σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται. Η αποθήκευση για 31 ημέρες είναι απαραίτητη, για να μπορέσουν να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οποιεσδήποτε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Κάτι τέτοιο βελτιώνει την ασφάλεια της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου πραγματοποιείται λόγω έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 I, σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

4.2.  Εκτός από τα δεδομένα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας με αναφορά στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, και μέσω των οποίων μεταβιβάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες στον τόπο που θέτει το Cookie. Τα Cookies δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Απλώς καθιστούν τη διαδικτυακή προσφορά στο σύνολό της φιλικότερη προς το χρήστη και αποτελεσματικότερη.

4.3.  Χρήση Cookies:

4.3.1.     Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τα εξής είδη Cookies, των οποίων η έκταση και ο τρόπος λειτουργίας ερμηνεύονται παρακάτω:

 • Προσωρινά Cookies (βλ. β)
 • Μόνιμα Cookies (βλ. γ).

4.3.2.     Τα προσωρινά Cookies διαγράφονται αυτόματα, μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα Session-Cookies (Cookies συνεδρίας). Αυτά αποθηκεύουν μια λεγόμενη ταυτότητα συνεδρίας (Session-ID), με την οποία μπορούν να ταξινομηθούν διάφορα αιτήματα του προγράμματος πλοήγησής σας σε μια κοινή συνεδρία. Με τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας αναγνωρίζεται, αν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας. Στα Session Cookies ανήκουν εξάλλου και τα Cookies που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη σωστή παρουσίαση της ιστοσελίδας στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Τα Session-Cookies διαγράφονται, όταν αποσυνδέεστε ή κλείνετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

4.3.3.     Τα μόνιμα Cookies διαγράφονται αυτόματα έπειτα από έναν προκαθορισμένο διάστημα, που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Cookie. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα Cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησής σας.

4.3.4.     Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας όπως επιθυμείτε και π.χ. να αρνηθείτε την αποδοχή Cookies τρίτων. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός πως ενδεχομένως να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

5.  Χρήση του διαδικτυακού μας καταστήματος 

5.1.  Αν επιθυμείτε να κάνετε παραγγελία στο διαδικτυακό μας κατάστημα, απαιτείται για τη σύναψη του συμβολαίου η καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτύλιξη της παραγγελίας σας. Τα υποχρεωτικά στοιχεία για την εκτύλιξη των συμβολαίων διαθέτουν ιδιαίτερη σήμανση, οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Χώρα
 • Στοιχεία τιμολογίου
 • Στοιχεία πληρωμής
 • Τηλέφωνο (προαιρετικά)
 • Φαξ (προαιρετικά)
 • Προσφώνηση (προαιρετικά)

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που μας παρέχετε για την εκτύλιξη της παραγγελίας σας. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Εξάλλου, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να σας ενημερώσουμε για περαιτέρω ενδιαφέροντα προϊόντα από τη συλλογή μας ή για να σας αποστέλλουμε E-Mail με τεχνικές πληροφορίες.

5.2.  Λόγω εμπορικών και φορολογικών προδιαγραφών υποχρεούμαστε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία παραγγελίας σας για δέκα έτη. Ωστόσο, έπειτα από δύο έτη προβλέπεται περιορισμός της επεξεργασίας, δηλαδή, τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται μόνο για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων.

5.3.  Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων τρίτων στα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικά δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα, η παραγγελία διεξάγεται με την τεχνολογία κρυπτογράφησης TLS.

6.  Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο κατάστημα ανταλλακτικών Lidl της Hoyer

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε προαιρετικά ένα λογαριασμό πελάτη, μέσω του οποίου μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για περαιτέρω μελλοντικές αγορές. Εκτός από τα δεδομένα που ζητούνται κατά την παραγγελία, για τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη πρέπει να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης που επιλέγετε εσείς. Ο κωδικός πρόσβασης αυτός είναι εμπιστευτικός και πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο πεδίο «Λογαριασμός πελάτη», τα δεδομένα που μας παραχωρείτε αποθηκεύονται με δυνατότητα ανάκλησης. Εξάλλου, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στο λογαριασμό πελάτη σας, και να αποθηκεύσετε μόνιμα προϊόντα για μελλοντική αγορά με τη λειτουργία «Λίστα επιθυμιών».

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το άρθρο 6 I, σελ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ, γιατί διαθέτετε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο μιας υπάρχουσας σχέσης σύμβασης ή της σύναψης μίας τέτοιας σχέσης.

Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη υποδεικνύοντας την επιθυμία σας στη διεύθυνση loeschung@hoyerhandel.com.

7.  Παραλήπτες των δεδομένων σας/Κατηγορίες παραληπτών

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας που περιγράψαμε παραπάνω εξουσιοδοτούμε υπεργολάβους επεξεργασίας (π.χ. στην υλικοτεχνική υποστήριξη εμπορευμάτων). Η υποχρέωση των υπεργολάβων αυτών να χειριστούν τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και να λάβουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, ρυθμίζεται μέσω σύμβασης υπεργολαβίας επεξεργασίας.

Εξάλλου συνεργαζόμαστε και με τους εξής παρόχους οικονομικών υπηρεσιών: Paypal, Payone.

Όταν εκετελείτε την πληρωμή σας μέσω PayPal ή PayPal Express, την προωθούμε αμέσως μετά την παραγγελία σας στην Paypal (europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, έτσι ώστε να μπορέσετε να δώσετε την εντολή πληρωμής από τη διαδικτυακή τους πύλη. 

Αν προτιμήσετε έναν τρόπο πληρωμής του παρόχου πληρωμών Payone, η εκτύλιξη της πληρωμής διεξάγεται μέσω του παρόχου πληρωμών BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, στον οποίο προωθούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγρ. 1, σελ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Η προώθηση των δεδομένων σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εκτύλιξη της πληρωμής με τον πάροχο πληρωμών PAYONE και μόνο όσο είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό. 

Αν καθυστερήσετε την πληρωμή σας, και προκειμένου να επιβάλουμε την αξίωση, θα προωθήσουμε τα δεδομένα σας κάποιο γραφείο είσπραξης, σε δικηγορικό γραφείο ή, ενδεχομένως, σε πιστωτικό γραφείο προκειμένου να επαληθεύσουμε τη διεύθυνσή σας. Νομική βάση για τη μεταβίβαση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 I, σελ. 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Έτσι η επεξεργασία δικαιολογείται από τα έννομα συμφέροντά μας από την επιβολή των αξιώσεων πληρωμής μας και ως εκ τούτου είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 I, σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

8.  Επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή E-Mail

8.1.  Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω E-Mail ή φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα που μας παραχωρείται (διεύθυνση E-Mail-Adresse, ενδεχομένως το όνομα και το τηλέφωνό σας, καθώς και το μήνυμά σας), αποθηκεύονται από εμάς προκειμένου να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Τα δεδομένα που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή τα διαγράφουμε, εφόσον η αποθήκευση δεν είναι πια απαραίτητη, ή περιορίζουμε την επεξεργασία, σε περίπτωση που υφίσταται νομική υποχρέωση φύλαξης.

8.2.  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας προσφέρουμε την υπηρεσία που επιθυμείτε/που ζητήσατε. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με μια συμβατική βάση (άρθρο 6, παρ. 1, σελ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ), εφόσον το θέμα σχετίζεται με την αγορά σας στο κατάστημά μας. Για τη διενέργεια της εξυπηρέτησης πελατών και την απάντηση στα αιτήματά σας, η επεξεργασία πραγματοποιείται λόγω έννομων συμφερόντων (άρθρο 6, παρ. 1, σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ), διότι επιτρέπει την ικανοποιητική παροχή συμβουλών στους πελάτες.

9.  Χρήση του Google Analytics

9.1.  Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies», αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα Cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς μεταφέρονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα αυτή, ωστόσο, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας θα συντμηθεί από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σε κάποιον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ για να συντμηθεί εκεί. Με εντολή του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και για να διεκπεραιώσει περαιτέρω υπηρεσίες για τον διαχειριστή της ιστοσελίδας που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

9.2.  Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου που μεταβιβάζει το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο πλαίσιο της Google Analytics δε συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

9.3.  Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies με μια αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησής σας. Ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας σε όλη τους την έκταση. Εκτός αυτού μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου) από τη Google, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, λαμβάνοντας και εγκαθιστώντας την πρόσθετη εφαρμογή (Plug-in) προγράμματος πλοήγησης, που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.  Τα Opt-Out-Cookies εμποδίζουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα αυτή. Για να εμποδίσετε τη συλλογή από την Universal Analytics σε όλες τις συσκευές σας, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία Opt-Out σε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Αν κάνετε κλικ εδώ, θα εγκατασταθεί το Opt-Out-Cookie:

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας για μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: απενεργοποιήστε το Google Analytics

9.5.  Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση „_anonymizeIp()“. Έτσι οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου υπόκεινται περαιτέρω επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, και με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται ο συσχετισμός με πρόσωπα. Έτσι, αν τα συλλεχθέντα δεδομένα σας συσχετιστούν με πρόσωπο, ο συσχετισμός αυτός αποκλείεται και τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αμέσως.

9.6.   Χρησιμοποιούμε Google Analytics, για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να προβαίνουμε σε τακτικές βελτιώσεις. Με τα στατιστικά στοιχεία που αποκομίζουμε, αποκτούμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την καταστήσουμε πιο ενδιαφέρουσα για σας ως χρήστες. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, η εταιρία Google υπόκειται στη Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Νομική βάση για τη χρήση της Google Analytics είναι το άρθρο 6, παρ. 1, σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

9.7.  Πληροφορίες τρίτων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Φαξ: +353 (1) 436 1001.

Όροι χρήστη: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Επισκόπηση προστασίας δεδομένων: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Δήλωση προστασίας δεδομένων: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.  Google Fonts

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Fonts, για να συμπεριλάβει γραμματοσειρές, μια υπηρεσία της εταιρίας Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Έτσι, για την παρουσίαση της σελίδας μας καλούνται διακομιστές της Google, με την ονομασία fonts.googleapis.com και fonts.gstatic.com. Για να παρουσιαστούν οι γραμματοσειρές όσο το δυνατόν συντομότερα και αποτελεσματικότερα στη σελίδα μας, η Google αποθηκεύει τις κλήσεις, και αποθηκεύει ενδιάμεσα τις γραμματοσειρές καθώς και προδιαγραφές του προγράμματος πλοήγησής σας. Η χρήση της Google Web Fonts χρησιμεύει στην ομοιόμορφη και ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Javascript jQuery, με τη βοήθεια της οποίας επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των ταχυτήτων φόρτωσης. Για το σκοπό αυτό καλούνται βιβλιοθήκες προγραμμάτων από τους διακομιστές της Google. Χρησιμοποιείται το CDN (Content delivery network, δίκτυο διανομής περιεχομένου) της Google. Αν χρειαστήκατε ήδη την jQuery σε κάποια άλλη σελίδα της Google CDN, το πρόγραμμα πλοήγησής σας θα χρησιμοποιήσει το αντίγραφο που αποθηκεύτηκε στην κρυφή μνήμη (cache). Διαφορετικά απαιτείται λήψη των βιβλιοθηκών προγραμμάτων, κατά την οποία δεδομένα του προγράμματος πλοήγησής σας καταλήγουν στην Google Inc. («Google»). Αυτή η μεταφορά πραγματοποιείται λόγω έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.