Βούρτσα δαπέδου για ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Βούρτσα δαπέδου με μηχανισμό μετάδοσης για ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός Zyklon SilverCrest SHAZB29.6A1
Ποσότητα
προς το παρόν εξαντληθεί

Βούρτσα δαπέδου με μηχανισμό μετάδοσης για ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός SilverCrest SHAZB29.6A1. Για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών βουρτσών δαπέδου. Ανάλογα με την καταπόνηση και το είδος του υποστρώματος οι βούρτσες δαπέδου φθείρονται και θα πρέπει να αντικαθίστανται για ιδανικό αποτέλεσμα αναρρόφησης. Ο κατάλληλος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.
SHAZB29.6A1-36_WEB

Χαρακτηριστικά

Kompatibel mit
SHAZB296A1
LIDL IAN
321716,

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

Βούρτσα δαπέδου για...

16,80 €