Taganemisõigus

Teil on õigus leping neljateistkümne päeva jooksul põhjust esitamata üles öelda. Tühistamistähtaeg on neliteist päeva alates päevast, mil teie või teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on kauba kätte saanud või saanud selle oma valdusse.

Kasutamaks oma taganemisõigust, peate meiega ühendust võtma (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761, Hamburg, Saksamaa; shop@hoyerhandel.com; telefon: 00800 4212 4212; faks: +49 (0)40 853994 80) selge kinnitusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kirjaga) oma otsusest lepingust taganeda. Selleks võite kasutada lisatud taganemisavalduse näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma tühistamisõiguse kasutamise kohta teate enne tühistamistähtaja möödumist.

Tühistamise tagajärjed

Käesolevast lepingust taganedes, maksame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et kasutate pakutavast erinevat tarneviisi oleme valinud odavaima tavatarne), mis tuleb tagasi maksta viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil saime teate teie poolt käesolevast lepingust taganemisest. Selle tagasimakse tegemiseks kasutame samu maksevahendeid, mida kasutasite algse tehingu tegemisel, välja arvatud juhul, kui teiega oli sõnaselgelt kokku lepitud teisiti, siiski ei võeta teilt tagasimakse tegemise eest mitte mingil juhul mingeid tasusid. Me võime keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete kauba tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb juhtub varem.

Teil on kaup meile või ettevõttele KOMSA AG LGZ Hoyer / Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Saksamaa) viivitamatult ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil teavitasite meid selle kauba tagasisaatmisest, tagastatud või üle antud. Tähtaega on järgitud, kui saadate kauba meile enne neljateistkümnepäevase tähtaja möödumist. Kauba tagastamise otsesed kulud kannate teie. Kauba väärtuse vähenemise eest tuleb tasuda ainult juhul, kui see on tingitud kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks.

Taganemise näidisvorm

(Kui soovite lepingust taganeda, täitke see vorm ja saatke see meile tagasi.)

– saajale HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Saksamaa, shop@hoyerhandel.com, faks: +49 (0)40 853994 80

– Käesolevaga mina/meie (*) tühistan/-me sõlmitud lepingu järgmiste
kaupade ostmiseks (*) / järgmise teenuse saamiseks (*)

– Tellitud (*) / kätte saadud (*)

– Tarbija(te) nimi/nimed

– Tarbija(te) allkiri/allkirjad

– Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui see on edastatud paberkandjal)

– Kuupäev

(*) Kustutage mittevajalik.