Andmekaitsepoliitika

Andmete töötlemise eest vastutav isik on:
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
Saksamaa
shop@hoyerhandel.com

Täname teid huvi eest meie veebipoe vastu. Teie privaatsuse kaitse on meie jaoks väga oluline. Järgnevalt teavitame teid üksikasjalikult sellest, kuidas teie andmeid töödeldakse.

1. Juurdepääs andmetele ja majutus

Te saate meie veebisaiti külastada ilma isikuandmeid esitamata. Iga kord, kui veebileht avatakse, salvestab veebiserver automaatselt ainult nn serveri logifaili, mis sisaldab näiteks soovitud faili nime, teie IP-aadressi, taotluse kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmed ja päringu esitaja (juurdepääsuandmed) ning dokumenteerib taotluse. Neid juurdepääsuandmeid hinnatakse eranditult eesmärgiga tagada veebisaidi tõrgeteta toimimine ja täiustada meie poolt pakutavat. Selle eesmärk on kaitsta meie valdavalt õigustatud huve tagada meie poolt pakutava korrektne esitamine, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f. Kõik juurdepääsuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast veebisaidi külastuse lõppu.

 Majutus

Veebisaidi majutus- ja kuvamisteenuseid pakuvad meie teenusepakkujad osaliselt osana meie nimel toimuvast töötlemisest. Kui käesolevas andmekaitsepoliitikas ei ole sätestatud teisiti, töödeldakse kõiki juurdepääsuandmeid ja kõiki sellel veebisaidil esitatud vormidel kogutud andmeid nende serverites. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nendega tehtava koostöö aluste kohta, kasutage käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud võimalusi ühenduse võtmiseks.

2. Andmetöötlus lepingu töötlemiseks ja kontakti loomiseks

2.1 Andmetöötlus lepingu töötlemiseks

Me kogume isikuandmeid lepingulise töötlemise eesmärgil, kui esitate need meile oma tellimuse osana vabatahtlikult isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lõike 1 lause 1 punkti b kohaselt Kohustuslikud väljad on vastavalt märgitud, kuna sellistel juhtudel vajame andmeid lepingu töötlemiseks ja ilma neid täpsustamata ei saa me tellimust välja saata. Seda, miilliseid andmeid kogutakse, saab näha vastavatelt sisestusvormidelt

Täiendavat teavet oma andmete töötlemise kohta, eriti meie teenusepakkujatele edastamise kohta tellimuse, maksete ja tarnimise eesmärgil, leiate käesoleva andmekaitsepoliitika järgmistest osadest. Pärast lepingu täielikku töötlemist ning pärast maksu- ja äriõiguse kohaste säilitustähtaegade möödumist piiratakse teie andmete edasist töötlemist ja need kustutatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile c, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktiga a, või me jätame endale õiguse kasutada andmeid, mis ulatuvad kaugemale sellest, mis on seadusega lubatud, teavitades teid sellest käesolevas poliitikas.

 Kaubahaldussüsteem

Me kasutame tellimuste ja lepingute töötlemiseks väliste teenusepakkujate kaubahaldussüsteeme. Meie teenusepakkujad töötavad meie heaks osana tellimuste töötlemise protsessist. Kui teil on küsimusi meie teenusepakkujate ja nendega tehtava koostöö aluste kohta, kasutage käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud võimalusi ühenduse võtmiseks.

2.2 Kliendikonto

Ulatuses, milles olete andnud oma nõusoleku isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punkti a järgi, kui otsustate kliendikonto avada, kasutame teie andmeid kliendikonto avamiseks ja teie andmete salvestamiseks tulevaste tellimuste tegemiseks meie veebisaidil. Teie kliendikonto kustutamine on võimalik igal ajal ja seda saab teha kas sõnumi saatmisega käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud kontakti kaudu või kliendikontol toodud funktsiooni abil. Pärast teie kliendikonto kustutamist teie andmed kustutatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile c, välja arvatud juhul, kui olete olete andnud nõusoleku või meie jätame endale õiguse kasutada andmeid, mis lähevad sellest kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid käesolevas poliitikas.

2.3 Kontakti loomine

Kliendisuhtluse raames kogume isikuandmeid teie päringute töötlemiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile b, kui esitate need meile, kui võtate meiega ühendust (nt kasutades kontaktivormi, reaalajas vestluse tööriista või e-posti teel), et meiega vabatahtlikult suhelda. Kohustuslikud väljad on vastavalt märgitud, kuna sellistel juhtudel vajame andmeid teie kontakti töötlemiseks. Seda, miilliseid andmeid kogutakse, saab näha vastavatelt sisestusvormidelt Pärast teie taotluse täielikku töötlemist teie andmed kustutatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile c, välja arvatud juhul, kui olete olete andnud nõusoleku või meie jätame endale õiguse kasutada andmeid, mis lähevad sellest kaugemale, mis on seadusega lubatud ja millest teavitame teid käesolevas poliitikas.

3. Andmete töötlemine tarnimise eesmärgil

Lepingu täitmise eesmärgil edastame teie andmed tarnimise jaoks tellitud saatmisteenuse pakkujale vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile b, kui see on vajalik tellitud kauba kohaletoimetamiseks.

4. Andmetöötlus maksete töötlemiseks

Oma veebipoes maksete töötlemisel teeme koostööd järgmiste partneritega: tehniliste teenuste pakkujad, krediidiasutused, makseteenuse pakkujad.

4.1 Andmetöötlus tehingute töötlemiseks

Sõltuvalt sellest, millise maksemeetodi olete valinud, edastame maksetehingu töötlemiseks vajalikud andmed oma tehnilistele teenusepakkujatele, kes meie juures tellimuse töötlemise kontekstis töötavad, või valitud krediidiasutustele või valitud makseteenuse pakkujale, kui see on vajalik makse töötlemiseks. See täidab lepingu täitmise eesmärki vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile b. Mõnel juhul koguvad makseteenuse pakkujad makse töötlemiseks vajalikke andmeid ise, nt oma veebisaidi või tellimisprotsessi tehnilise integreerimise kaudu. Selles osas kehtib vastava makseteenuse pakkuja andmekaitsepoliitika.Kui teil on küsimusi meie maksete töötlemise partnerite ja nendega tehtava koostöö aluste kohta, kasutage käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud võimalusi ühenduse võtmiseks.

4.2 Andmete töötlemine pettuste ennetamise ja meie makseprotsesside optimeerimise eesmärgil

Vajadusel anname oma teenusepakkujatele täiendavaid andmeid, mida nad kasutavad koos makse töötlemiseks vajalike andmetega meie lepinguliste töötlejatena pettuste ennetamiseks ja meie makseprotsesside optimeerimiseks (nt arvete esitamine, vaidlustatud maksete töötlemine, raamatupidamisalane toetus). Selle eesmärk on kaitsta meie valdavalt õigustatud huve tagamaks kaitse pettuste eest ja tõhus maksete haldamine, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f.

5. Küpsised ja muu tehnoloogia

Üldine teave

Muutmaks meie veebisaidi külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, rakendame erinevatel lehtedel tehnoloogiaid, sealhulgas nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis teie seadmesse automaatselt salvestatakse. Mõned meie kasutatavad küpsised kustutatakse brauseri seansi lõpus, s.t. pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil järgmisel külastusel teie brauseri ära tunda (püsiküpsised).
Me kasutame tehnoloogiaid, mis on meie veebisaidi teatud funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) kasutamiseks hädavajalikud. Need tehnoloogiad koguvad ja töötlevad IP-aadressi, külastuse aega, teavet seadme ja brauseri kohta ning teavet meie veebisaidi kasutamise kohta (näiteks teave ostukorvi sisu kohta). Selle eesmärk on kaitsta meie valdavalt õigustatud huve tagada meie pakkumist optimeeritult esitleda, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f.

Lisaks kasutame tehnoloogiaid meile kehtivate juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt teie isikuandmete töötlemise jaoks saadud nõusoleku tõendamiseks), samuti veebipõhiseks analüüsiks ja veebiturunduse eesmärgil. Täiendavat teavet selle kohta, sealhulgas andmetöötluse vastava õigusliku aluse kohta, leiate käesoleva andmekaitsepoliitika järgmistest osadest.

Oma brauseri küpsiseseaded leiate järgmiste linkide kaudu: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Ulatuses, milles olete andnud nõusoleku tehnoloogiate kasutamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärues artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile a, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi andmekaitsepoliitikas kirjeldatud kontaktile.

6. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamine veebianalüüsi ja reklaami eesmärgil

Ulatuses, milles olete andnud oma nõusoleku isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punkti a järgi, kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid ja muid kolmandate osapoolte tehnoloogiaid. Pärast vastava tehnoloogiaga taotletud eesmärgi saavutamist ja meie poolt vastavas kontekstis andmete kasutamise lõppemist, kogutud andmed kustutatakse. Saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjua tagasi võtta. Teil on võimalik täiendavat teavet oma nõusoleku tagasivõtmise kohta leida jaotisest "Küpsised ja muud tehnoloogiad". Täiendava teabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas me iga teenusepakkujaga koostööd teeme, pöörduge vastava tehnoloogia juurde. Kui teil on küsimusi teenusepakkujate ja nendega tehtava koostöö aluste kohta, kasutage käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud võimalusi ühenduse võtmiseks.

Google'i teenuste kasutamine veebianalüüsi ja reklaami eesmärgil

Me kasutame järgmisi tehnoloogiaid, mida pakub ettevõte Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Google'i tehnoloogiatega automaatselt kogutud teave meie veebisaidi kasutamise kohta edastatakse ja salvestatakse serverisse, mida haldab ettevõte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Euroopa Komisjon ei ole teinud USA kohta piisavusotsust. Meie koostöö nendega põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.  Kui teie IP-aadress kogutakse Google'i tehnoloogiate abil, siis enne Google'i serveritesse salvestamist lühendatakse seda IP-aadressi anonümiseerimise aktiveerimisega. Täielik IP-aadress saadetakse ainult Google'i serverisse ja erandjuhtudel lühendatakse seda seal. Kui üksikute tehnoloogiate puhul ei ole sätestatud teisiti, toimub andmetöötlus ühiselt vastutavate isikute vahel vastava tehnoloogia kohta sõlmitud lepingu alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26. Täiendavat teavet Google'i andmetöötluse kohta leiate jaotisest Andmekaitsealane teave Google'ilt .

 Google Analytics

Veebisaidi analüüsi eesmärgil kogutakse Google Analyticsi kaudu automaatselt andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, teave seadme ja brauseri kohta ning teave teie poolt meie veebisaidi kasutamise kohta) ja need salvestatakse, nende andmete põhjal luuakse pseudonüüme kasutades kasutusprofiilid. Seejuures võidakse kasutada küpsiseid. Teie IP-aadressi üldjuul teiste Google'i andmetega ei seota. Andmete töötlemine toimub Google'i tellimuste töötlemise lepingu alusel.

 Google Fonts

Meie veebisaidi sisu ühtseks esitlemiseks kogutakse andmeid (IP-aadress, külastuse aeg, seadme- ja brauseriteave) skriptikoodiga "Google Fonts", mis edastatakse Google'ile ja mida seejärel töödeldakse Google'i poolt. Meie ei mõjuta kuidagi seda järgnevat andmetöötlust.

7. Trusted Shops Trustbadge'i integreerimine

Trusted Shops Trustbadge on sellele veebisaidile integreeritud, et kuvada meie Trusted Shopsi kinnituspitsat ja pakkuda ostjatele pärast tellimuse tegemist Trusted Shopsi tooteid.

Selle eesmärk on kaitsta meie valdavalt õigustatud huve vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f, tagamaks turunduse optimaalsus, võimaldades turvalist ostlemist. Trustbadge'i ja sellega reklaamitavaid teenuseid pakub ettevõte Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge'i pakub osana tellimuste töötlemisest CDN-i (Content Delivery Network) pakkuja. Trusted Shops GmbH kasutab ka USA teenusepakkujaid. Piisav andmekaitse tase on tagatud. Täiendavat teavet ettevõtte Trusted Shops GmbH andmekaitse kohta leiate siit.

Iga kord, kui Trustbadge'i taotlus esitatakse, salvestab veebiserver automaatselt ainult nn serveri logifaili, mis sisaldab muuhulgas teie IP-aadressi, taotluse kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmemahtu ja päringu esitva pakkuja andmeid (juurdepääsuandmed). ning dokumenteerib taotluse. Individuaalsed juurdepääsuandmed salvestatakse turbeandmebaasi turbeprobleemide analüüsimiseks. Logifailid kustutatakse automaatselt hiljemalt 90 päeva jooksul pärast nende loomist.

Täiendavad isikuandmed edastatakse ettevõttele Trusted Shops GmbH, kui otsustate kasutada Trusted Shopsi tooteid pärast tellimuse täitmist või kui olete nende kasutamiseks juba registreerunud. Kehtib teie ja Trusted Shopsi vahel sõlmitud lepinguline kokkulepe. Selleks kogutakse tellimuse andmetest automaatselt isikuandmed. Seda, kas olete ostjana juba toote kasutamiseks registreeritud, kontrollitakse automaatselt neutraalse parameetri abil, mis e-posti aadress on krüptoloogilise ühesuunalise funktsiooniga räsistatud. E-posti aadress teisendatakse enne selle edastamist räsiväärtuseks, mida ei saa Trusted Shopsi jaoks dekrüpteerida. Pärast vaste leidmise suhtes kontrollimist parameeter automaatselt kustutakse.

See on vajalik meie ja Trusted Shopsi ülekaalukate õigustatud huvide täitmiseks konkreetse tellimusega seotud ostjakaitse ja tehingute hindamisteenuste pakkumisel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punktile f. Täiendavat teavet, sealhulgas vastuväite, leiate ülaltoodud lingil ja Trustbadge'is asuvast Trusted Shopsi andmekaitsepoliitikast.

8. Sotsiaalmeedia

8.1 Sotsiaalmeedia pistikprogrammid Facebookilt, Instagramilt

Meie veebisaidil kasutatakse suhtlusvõrgustike sotsiaalmeedia nuppe. Need on lehele integreeritud ainult HTML-linkidena, nii et meie veebisaiti külastades ei teki ühendust vastava teenusepakkuja serveritega. Kui klõpsate mõnel neist nuppudest, avaneb teie brauseris, uues aknas, vastava sotsiaalvõrgustiku veebisait, kus saate vajutada näiteks Like- või Share-nuppu.

8.2 Meie veebipõhine kohalolu Facebookis, Instagramis

Ulatuses, milles olete andnud oma nõusoleku vastavale sotsiaalmeedia operaatorile isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 lause 1 punkti a järgi, kogutakse teie andmeid automaatselt ja kasutatakse ülalnimetatud sotsiaalmeedias turu-uuringuteks ja reklaami jaoks, kui külastate meie veebipõhist kohalolu seal, selle põhjal luuakse pseudonüüme kasutades kasutusprofiile. Neid saab kasutada näiteks selleke, et paigutada platvormidele ja neist välja eeldatavasti teie huvidele vastavaid reklaame. Tavaliselt kasutatakse selleks küpsiseid. Täpsem teave vastava sotsiaalmeedia operaatori poolt andmete töötlemise ja kasutamise kohta ning kontakti saamise ning sellega kaasnevate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, kaitsmaks teie privaatsust, on leitav allpool lingitud teenusepakkujate andmekaitsealase teabe kaudu. Kui vajate selles osas endiselt abi, võite meiega ühendust võtta.

Facebook on teenus, mida pakub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa („Facebook Ireland“). Facebook Irelandi poolt automaatselt kogutud teave meie veebipõhise kohalolu kasutamise kohta Facebookis edastatakse tavaliselt serverisse, mida haldab Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, seal see teave salvestatakse. Euroopa Komisjon ei ole teinud USA kohta piisavusotsust. Meie koostöö nendega põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.  Andmete töötlemine Facebooki fännilehe külastamisel toimub ühiselt vastutavate osapoolte vahelise lepingu alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26. Täiendavat teavet (teavet Insightsi andmete kohta) leiate siit .

Instagram on teenus, mida pakub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa („Facebook Ireland“). Facebook Irelandi poolt automaatselt kogutud teave meie veebipõhise kohalolu kasutamise kohta Facebookis edastatakse tavaliselt serverisse, mida haldab Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, seal see teave salvestatakse. Euroopa Komisjon ei ole teinud USA kohta piisavusotsust. Meie koostöö nendega põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel.  Andmete töötlemine Instagrami fännilehe külastamisel toimub ühiselt vastutavate osapoolte vahelise lepingu alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26. Täiendavat teavet (teavet Insightsi andmete kohta) leiate siit .

9. Kontaktivõimalused ja teie õigused

9.1 Teie õigused

Asjaomase isikuna on teil järgmised õigused:

 • Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 on teil õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida meie töötleme, selles määratletud ulatuses;
 • Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 on teil õigus nõuda viivitamatult ebaõigete isikuandmete parandamist või meie poolt salvestatud isikuandmete täiendamist;
 • Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 on teil õigus taotleda meie poolt salvestatud isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui neid töödeldakse edasi
  • kasutamaks õigust sõna- ja teabevabadusele;
  • juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • avaliku huvi olemasolu tõttu; või
  • õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 • Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 18 on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist ulatuses, milles
  • vaidlustate andmete täpsuse;
  • töötlemine on ebaseaduslik, kuid te keeldute andmeid kustutamast;
  • meie neid andmeid enam ei vaja, kuid teie vajate neid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
  • Olete esitanud töötlemise kohta vastuväite vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21;
 • Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on teil õigus saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, tavalises ja masinloetavas vormingus või nõuda nende edastamist teisele vastutavale isikule;
 • vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Üldjuhul võite pöörduda oma alalise elu- või töökoha järelevalveasutuse või meie ettevõtte peakontori poole.

Vastuväite esitamise õigus

Ulatuses, milles me töötleme isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil, et kaitsta oma ülekaalukaid õigustatud huve, võite sellise töötlemise vastu esitada edasiulatuva mõjuga vastuväite. Kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil, saate seda õigust ülalkirjeldatud viisil kasutada igal ajal. Kui töötlemine toimub muudel eesmärkidel, on teil vastuväite esitamise õigus ainult siis, kui teie konkreetsest olukorrast tulenevad selleks põhjused.

Pärast oma õiguse kasutamist vastuväite esitamiseks ei töötle me enam teie isikuandmeid nendel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks kaalukaid õigustatud põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine toimub õigusliku nõude esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

See ei kehti, kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil. Seejärel me enam teie isikuandmeid sel eesmärgil ei töötle.

9.2 Kontaktivõimalused

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete või isikliku teabe kogumise, töötlemise või kasutamise, andmete parandamise, piiramise või kustutamise, samuti antud nõusoleku tagasivõtmise või teatud andmete kasutamise suhtes vastuväidete esitamise kohta, võtke meiega otse ühendust, kasutades meie trükises esitatud kontaktandmeid.