Vetäytymisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman syytä. Peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tavarat haltuunsa.

Voidaksesi käyttää peruuttamisoikeuttasi sinun on ilmoitettava meille (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hampuri, Saksa, shop@hoyerhandel.com, Puhelin: 00800 4212 4212, Faksi: +49 (0)40 853994 80) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruutuksen peruuttamisesta aiheutuvat seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut, toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta. Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua ennen kuin olemme saaneet tavarat takaisin tai ennen kuin olet todistanut, että olet palauttanut tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Olet palauttanut tavarat meille.

Tavarat on palautettava tai luovutettava meille tai KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Saksa) viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona olet ilmoittanut meille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi.

Malli peruutuslomakkeesta

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake)

- To HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Saksa, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Minä/me (*) peruutan täten sopimuksen, jonka olen/me (*) tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/ seuraavien palvelujen tarjoamisesta (*)

- Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

- Kuluttajan (kuluttajien) nimi

- Kuluttajan (kuluttajien) osoite

- Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperiviestinnässä)

- Päiväys


(*) Tarpeeton yliviivataan.