Начисляваме обща такса за изпращане от 4,95 € за всяка поръчка със следните страни за доставка:

 • Германия
 • Австрия
 • Франция
 • Италия
 • Испания
 • Великобритания
 • Белгия
 • Португалия
 • Нидерландия
 • Гърция
 • Ирландия
 • Полша
 • Финландия
 • Чешка република
 • Швеция
 • Словакия
 • Унгария
 • Дания
 • Хърватска
 • Словения
 • Швейцария
 • Кипър
 • България
 • Румъния
 • Литва
 • Малта
 • Сърбия
 • Латвия
 • Естония