Formulář pro Zrušení

Vzorový formulář ke zrušení smlouvy

Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět na adresu

HOYER Handel GmbH, Webshop-Support / AfterSales, Tasköprüstrasse 3, 22761 Hamburg - Germany

Tímto ruším(e) mnou/námi(*) uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží(*) / provedení následujících služeb(*)

 

 

 

 

 

Objednáno dne(*) / obdrženo dne(*):

Jméno zákazníka (zákazníků):

Adresa zákazníka (zákazníků):

 

Podpisy zákazníka (zákazníků):

 

Datum

(*) nehodící se škrtněte