Όροι χρήσης

Όροι χρήσης για τον ιστότοπο www.hoyerhandel.com και το οnline κατάστημα shop.hoyerhandel.com

1. Πεδίο ισχύος των όρων χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για τον ιστότοπο που παρέχεται από τη HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (εφεξής: HOYER Handel) www.hoyerhandel.com καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης μπορούν να αντικατασταθούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις από λοιπούς όρους (π.χ. όροι συμμετοχής για διαγωνισμούς). Για την παραγγελία εμπορευμάτων από το κατάστημα παρελκόμενων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο οι Γ.Ο.Σ. για το κατάστημα αξεσουάρ. Με την έναρξη της χρήσης, γίνεται αποδεκτή η ισχύς αυτών των όρων χρήσης στην εκάστοτε διατύπωσή τους. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, ισχύουν οι όροι χρήσης στη διατύπωση τη χρονική στιγμή της εγγραφής.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα προστασίας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, ιδίως τα γραφήματα, οι φωτογραφίες, οι ήχοι, τα βίντεο, οι δέσμες ενεργειών και τα κείμενα καθώς και η διάταξή τους στον ιστότοπο υπόκεινται στην προστασία του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων νόμων προστασίας.

Ιδίως οι δημοσιευμένες στον ιστότοπο συνταγές καθώς και η συλλογή συνταγών προστατεύονται επίσης από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι ωστόσο δυνατή η λήψη τους ως αρχείο PDF και ενδεχ. η εκτύπωσή τους για προσωπική χρήση.

Η HOYER Handel παραχωρεί στον χρήστη για τις συνταγές που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο μη αποκλειστικά, μη παραχωρήσιμα, γεωγραφικά και χρονικά απεριόριστα δικαιώματα χρήσης στην έκταση που ορίζεται στη συνέχεια. Ο χρήστης επιτρέπεται να κατεβάζει αυτές τις συνταγές για προσωπικούς σκοπούς και να τις αναπαράγει χωρίς περιορισμό. Ο χρήστης επιτρέπεται να παραχωρεί δωρεάν τις συνταγές στον προσωπικό κύκλο φίλων και συγγενών για προσωπική χρήση στην προαναφερόμενη έκταση. Δεν επιτρέπεται η χρήση πέραν της προαναφερόμενης έκτασης. Αποκλείεται ιδίως η επαγγελματική χρήση των συνταγών. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου για εμπορικούς, επαγγελματικούς ή/και δημόσιους σκοπούς, ιδίως δε η αντιγραφή, η κοινοποίηση, η τροποποίηση ή η παροχή πρόσβασης σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση υποδείξεων που αναφέρονται σε προστατευμένα δικαιώματα.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το δίκαιο περί σημάτων προς όφελος της HOYER Handel GmbH ή κάποιου από τους διακαιοπαρόχους της. Αυτό ισχύει ιδίως για εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμβλήματα.

3. Παραχώρηση δικαιωμάτων για αποστολές, δικά σας άρθρα, ιδίως συνταγές

Δημοσιεύσεις ή/και αποστολές (προτάσεις, ιδέες, συνταγές και λοιπά περιεχόμενα, που αποστέλλετε στη HOYER Handel ή τοποθετείτε μόνοι σας μετά την εγγραφή στον ιστότοπο www.hoyerhandel.com), θεωρούνται σε μη εμπιστευτική βάση ως παραχωρημένα, έτσι ώστε η HOYER Handel να μην υπόκειται σε καμία ευθύνη για αντιμετώπιση αυτών των αποστολών ως εμπιστευτικών.

Η HOYER Handel είναι πάροχος υπηρεσιών με την έννοια της § 7 I TMG. Για δικά της περιεχόμενα, που διατίθενται στα πλαίσια της προσφοράς, ευθύνεται η HOYER Handel σύμφωνα με τους όρους του παρακάτω εδαφίου 8.

Για περιεχόμενα δημοσιευμένα από χρήστες στους ιστοτόπους www.hoyerhandel.com και shop.hoyerhandel.de δεν ευθύνεται η HOYER Handel. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, η HOYER Handel δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη νομιμότητα των δημοσιευμένων από χρήστες περιεχομένων και την εξέτασή τους για παραβάσεις του νόμου

Ο χρήστης παραχωρεί στη HOYER Handel το χρονικά και χωρικά απεριόριστο δικαίωμα, να επεξεργάζεται ενδεχ. τα άρθρα που έχει υποβάλλει/τοποθετήσει ο ίδιος και να τα καθιστά δημοσίως προσβάσιμα στον ιστότοπο www.hoyerhandel.com. Ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να επιτρέπει η Hoyer σε άλλους χρήστες να κατεβάζουν για προσωπικούς σκοπούς τις τοποθετημένες συνταγές ως αρχείο PDF, να τις αναπαράγουν χωρίς περιορισμούς καθώς και να τις παραχωρούν δωρεάν στον προσωπικό κύκλο φίλων και συγγενών για προσωπική χρήση στην προαναφερόμενη έκταση. Ο χρήστης βεβαιώνει ότι καμία από τις αποστολές/δημοσιεύσεις δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου, ιδιωτικής ζωής ή άλλα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων ή ιδιοκτησίας. Ο χρήστης προφυλάσσει τη HOYER Handel από όλες τις αξιώσεις τρίτων καθώς και την απαλλάσσει από τις εύλογες δαπάνες της νομικής υπεράσπισης.

4. Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά χρηστών

Στους χρήστες του ιστοτόπου www.hoyerhandel.com απαγορεύεται, κατά τη χρήση του ιστοτόπου

                            Να βλάπτουν πρόσωπα ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα του ατόμου 

                            Να ενεργούν με τη συμπεριφορά τους αντίθετα με τα χρηστά ήθη 

                            να τοποθετούν ή να επιτρέπουν με άλλον τρόπο την πρόσβαση σε περιεχόμενα ψευδή, δυσφημιστικά, χυδαία, προσβλητικά, πορνογραφικά, περιεχόμενα που εγκωμιάζουν τη βία ή παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή 

                            να παραβιάζουν επαγγελματικά δικαιώματα προστασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και μέσω αυτών των ιστοτόπων να διαφημίζουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή να ζητούν χρηματικά μέσα. 

                            Απαγορεύονται οι ενέργειες χρηστών, οι οποίες αποσκοπούν να καταστήσουν αυτόν τον ιστότοπο ακατάλληλο για λειτουργία ή έστω να δυσχεράνουν τη χρήση του, και μπορούν να διωχθούν αστικά και ποινικά. 

                            Ο χρήστης απαγορεύεται να εγγράφει τρίτους χωρίς τη γνώση και τη ρητή αποδοχή τους για κάποιο ενημερωτικό δελτίο, για διαγωνισμούς ή παρόμοια. 

                            Εάν ο χρήστης παραβιάσει τους προαναφερόμενους κανόνες συμπεριφοράς, η HOYER Handel επιτρέπεται να αποκλείσει ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

5. Εγγραφή για την υποβολή σχολίων και αξιολογήσεων, τοποθέτηση και αποθήκευση συνταγών  

Για να μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιεί αξιολογήσεις και να υποβάλλει σχόλια, πρέπει να εγγραφεί με ένα όνομα χρήστη δικής του επιλογής και τη διεύθυνση e-mail του. Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει επίσης μια φωτογραφία προφίλ/χρήστη.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα ένα μήνυμα μέσω e-mail, με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός του.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει σχόλια και αξιολογήσεις καθώς και να τοποθετεί και να σχολιάζει δικές του συνταγές με φωτογραφία. Μπορεί επίσης να αποθηκεύει τις αγαπημένες του συνταγές στο προφίλ του. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους προαναφερόμενους όρους για τη συμπεριφορά των χρηστών. Εάν ο χρήστης αναφέρει το όνομά του στην αξιολόγηση, η HOYER Handel έχει δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να το αναφέρει στη δημοσίευση της αξιολόγησης.

Η Hoyer Handel έχει δικαίωμα, να διαγράφει ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με δική της προτίμηση μεμονωμένα άρθρα ή τμήματα άρθρων των χρηστών. Ανεξάρτητα από το προαναφερόμενο δικαίωμα, ο διαχειριστής θα διαγράφει περιεχόμενα, τα οποία εμπίπτουν στην απαγορευμένη συμπεριφορά χρήστη σύμφ. με το εδάφιο 4. Περιεχόμενα υπό αυτή την έννοια είναι επίσης προγράμματα και λοιπά αρχεία και παραπομπές σε άλλα περιεχόμενα. Αξίωση του χρήστη για ένα τέτοιο μέτρο δεν υφίσταται ωστόσο, ούτε όσον αφορά άρθρα τρίτων. Η HOYER Handel θα ενημερώνει κατά κανόνα τον χρήστη σχετικά με τη διαγραφή του άρθρου του. Δεν υπάρχει αξίωση του χρήστη για ενημέρωση.

6. Παραγγελίες στο online κατάστημα  

Για να μπορείτε να πραγματοποιείτε παραγγελίες στο online κατάστημα παρελκόμενων πρέπει να αναφέρετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλικία, στοιχεία πληρωμής, αριθμός τηλεφώνου).

7. Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Στον ιστότοπο www.hoyerhandel.com ζητείται σε τυχαία διαστήματα από τους χρήστες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Για τη συμμετοχή σε αυτούς ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

                            Αποκλείεται η νομική οδός.  

                            Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.  

                            Οι συνεργάτες της HOYER Handel GmbH καθώς και οι συγγενείς τους αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.  

                            Η συμμετοχή σε διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο αυτοπροσώπως, αποκλείεται ιδίως η συμμετοχή μέσω μιας επιχείρησης παροχής μεσολάβησης σε διαγωνισμούς 

                            Αυτοί οι όροι μπορούν να τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται σε μεμονωμένες περιπτώσεις από άλλους ειδικούς όρους συμμετοχής. Αυτοί οι ειδικοί όροι συμμετοχής προηγούνται τότε των γενικών όρων συμμετοχής. 

8. Ευθύνη

Ο χρήστης είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του σε συνάρτηση με τον ιστότοπο www.hoyerhandel.com.

Η HOYER Handel θα φροντίζει και θα συντηρεί τακτικά αυτόν τον ιστότοπο. Η HOYER Handel δεν μπορεί ωστόσο να αναλάβει καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα του ιστοτόπου καθώς και την ορθότητα των περιεχομένων του.

Η HOYER Handel ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια. Η HOYER Handel ευθύνεται πέραν αυτών, για την αμελή παραβίαση υποχρεώσεων, των οποίων η εκπλήρωση καθιστά εφικτή τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης, των οποίων η παραβίαση θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και την τήρηση των οποίων αναμένετε εσείς ως πελάτης τακτικά. Στην τελευταία αναφερόμενη περίπτωση, η HOYER Handel ευθύνεται ωστόσο μόνο για την αναμενόμενη, τυπική για τη σύμβαση ζημιά. Η HOYER Handel δεν ευθύνεται για παραβίαση ελαφράς αμέλειας άλλων υποχρεώσεων από αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις. Οι προαναφερόμενες αποποιήσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού και βλάβης της υγείας.

Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένα απρόσκοπτη ή/και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το τωρινό επίπεδο της τεχνολογίας. Η HOYER Handel δεν ευθύνεται επομένως ούτε για τη συνεχή ούτε για την αδιάκοπη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου.

Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και υπέρ των νόμιμων εκπροσώπων και των πρακτόρων μας.

Η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων παραμένει ανέπαφη.

9. Σύνδεσμοι/Περιεχόμενα τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες (link). Διατίθενται μόνο ως εξυπηρέτηση για το χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε έναν τέτοιο σύνδεσμο, εγκαταλείπετε τον ιστότοπο hoyerhandel. Η χρήση των συνδέσμων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Η HOYER Handel δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις ιστοσελίδες άλλων επιχειρήσεων και δεν έχει καμία επιρροή στα εκάστοτε περιεχόμενα. Η HOYER Handel δεν αναλαμβάνει επομένως καμία ευθύνη για τα περιεχόμενά τους, ούτε τα υιοθετεί.

10. Τροποποιήσεις ιστοτόπου και όρων χρήσης 

Η HOYER Handel έχει δικαίωμα τροποποίησης των περιεχομένων και της δομής του ιστοτόπου. Το ίδιο ισχύει για τους όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις των όρων χρήσης ισχύουν έναντι των εγγεγραμμένων χρηστών, εφόσον γνωστοποιηθούν μέσω e-mail τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν και γίνουν αποδεκτές από τον χρήστη. Οι ανακοινωμένες τροποποιήσεις θεωρείται ότι έγιναν αποδεκτές, εφόσον ο χρήστης δεν εκφράσει αντιρρήσεις για τις τροποποιήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη της ανακοίνωσης. Η αντίρρηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα στοιχεία έκδοσης και θεωρείται ως έγκαιρη, εφόσον αποσταλεί εντός της αναφερόμενης προθεσμίας. Η HOYER Handel θα παραπέμπει στο e-mail, με το οποίο ανακοινώνονται οι τροποποιήσεις, ειδικά στη σημασία της προθεσμίας και στην έννομη συνέπεια της σιωπηρής αποδοχής. Η έννομη συνέπεια (σιωπηρή αποδοχή) ισχύει μόνο, εφόσον παρασχέθηκε πράγματι η προαναφερόμενη υπόδειξη.

11. Διάρκεια της σύμβασης χρήσης και καταγγελία

Η σύμβαση χρήσης μπορεί να καταγγελθεί έναντι της HOYER Handel από τον εγγεγραμμένο χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς την τήρηση κάποιας προθεσμίας και χωρίς αναφορά των αιτιών και να σταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα στοιχεία έκδοσης.

Η HOYER Handel έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τακτική καταγγελία της σύμβασης χρήσης με κάθε εγγεγραμμένο χρήστη χωρίς την αναφορά των αιτιών με προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων.

Παραμένει ανέπαφο το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, ιδίως λόγω σημαντικής ή επαναλαμβανόμενης παράβασης αυτών των όρων χρήσης. Ισχύει το § 314 του γερμ. A.K.