Felhasználási feltételek

A www.hoyerhandel.com weboldal és a shop.hoyerhandel.com webáruház felhasználási feltételei

1. A Felhasználási feltételek érvényessége

A következő Felhasználási feltételek a HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (a továbbiakban: HOYER Handel) által működtetett www.hoyerhandel.com weboldalra, valamint az ezen a weboldalon kínált szolgáltatásokra vonatkoznak. Ezek az Általános felhasználási feltételek adott esetben további feltételekkel (például nyereményjátékok részvételi feltételei) egészíthetők ki. A tartozék áruházunkban való árurendelésre kizárólag a tartozék áruház Általános szerződési feltételei vonatkoznak. A használat megkezdésével Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételek aktuális verziójának érvényességét. A regisztrált felhasználókra a Felhasználási feltételek regisztráció időpontjában érvényes verziója vonatkozik.

2. Szerzői jog és egyéb tulajdonjogok

A weboldal tartalma, különösképpen az ábrák, fotók, hang- és videofelvételek, szkriptek és szövegek, valamint azok elhelyezése a weboldalon szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi védelem alatt állnak.

Szerzői jog védi különösképpen a weboldalon közzétett recepteket, valamint a receptgyűjteményt is. Azonban ezek magáncélú felhasználásra PDF fájlként letölthetők és adott esetben kinyomtathatók.

A HOYER Handel a felhasználó számára a jelen weboldalon közzétett receptek vonatkozásában nem kizárólagos, allicencbe nem adható, időben és térben nem korlátozott használati jogokat ad a következőkben meghatározott mértékben. A felhasználó ezeket a recepteket magáncélokra letöltheti és korlátlanul sokszorosíthatja. A felhasználó ezeket a recepteket a személyes ismeretségi és családi körében magáncélú használatra a fent említett mértékben ingyenesen továbbadhatja. A fent említett mértéken túlmenő felhasználás nem megengedett. Különösképpen kizárt a receptek kereskedelmi célú felhasználása. 

A weboldal tartalma nem használható fel, különösen nem másolható, terjeszthető, módosítható és nem tehető elérhetővé harmadik felek számára kereskedelmi, üzleti és/vagy közcélokból. Az oldalon található, jogvédelemre vonatkozó utalásokat nem szabad eltávolítani.

Amennyiben nincs másképp megadva, az oldalon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll a HOYER Handel GmbH vagy más licencadó javára. Ez különösképpen érvényes a védjegyekre, logókra és emblémákra.

 

3. Beküldött tartalmakra, saját bejegyzésekre, különösképpen receptekre vonatkozó jogok átruházása

Azok a közzétett vagy beküldött tartalmak (javaslatok, ötletek, receptek és egyéb tartalmak, amelyeket Ön a HOYER Handel részére küld vagy regisztrációt követően saját maga feltölt a www.hoyerhandel.com oldalra) nem bizalmas alapon továbbítottnak számítanak, így a HOYER Handel nem köteles ezeket a beküldött tartalmakat bizalmasként kezelni.

A HOYER Handel az elektronikus médiáról szóló törvény 7. § (I) pontja szerinti szolgáltató. Az ajánlat keretében rendelkezésre bocsátott tartalmakért a HOYER Handel a lenti 8. pont rendelkezései szerint felel.

A felhasználók által a www.hoyerhandel.com és shop.hoyerhandel.de weboldalakon közzétett tartalmakat a HOYER Handel nem veszi birtokba. A törvényi előírások szerint a HOYER Handel nem köteles a felhasználók által közzétett tartalmak jogszerűségét felülvizsgálni, és megvizsgálni, hogy azok nem ütköznek-e jogszabályba

A felhasználó a HOYER Handel részére megadja a térben és időben nem korlátozott jogot, hogy az általa benyújtott/feltöltött bejegyzéseket adott esetben feldolgozza és a www.hoyerhandel.com weboldalon nyilvánosan hozzáférhetővé tegye. A felhasználó kijelenti, hogy beleegyezik, hogy a Hoyer más felhasználók számára engedélyezze, hogy a felhasználó által feltöltött recepteket magáncélokra PDF dokumentumként letöltsék, korlátlanul sokszorosítsák, valamint a személyes ismeretségi és családi körükben magáncélú felhasználásra a fent említett mértékben ingyenesen továbbítsák. A felhasználó biztosítja, hogy semmilyen beküldött tartalom/közzététel nem sérti harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogokat, védjegyjogokat, szabadalmi jogokat, üzleti titkot, a magánéletet vagy más személyiségi jogokat vagy szellemi tulajdonjogot. A felhasználó ebben a vonatkozásban mentesíti a HOYER Handelt harmadik felek minden igényétől, valamint a jogi védelem ésszerű költségeitől.

4. Megengedhetetlen felhasználói magatartás

A www.hoyerhandel.com felhasználói számára tilos a weboldal használata során

                            más személyeknek kárt okozni vagy mások személyiségi jogait megsérteni, 

                            felhasználói magatartásával a közerkölcsöt megsérteni, 

                            rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, sértő, pornográf, erőszakos vagy magánszférát sértő tartalmakat feltölteni vagy más módon hozzáférhetővé tenni, 

                            ipari tulajdonjogokat és szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat sérteni és ezeken a weboldalakon árukat vagy szolgáltatásokat eladásra kínálni vagy pénzügyi forrásokat keresni. 

                            A jelen weboldal működésképtelenné tételére vagy legalább használatának megnehezítésére irányuló felhasználói tevékenység tilos, és polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. 

                            A felhasználó számára tilos harmadik fél nevében annak tudta és kifejezett beleegyezése nélkül hírlevélre, nyereményjátékra vagy hasonlókra feliratkozni. 

                            Amennyiben a felhasználó a fent említett magatartási szabályokat megsérti, a HOYER Handel bármikor törölheti a jelen weboldalhoz való hozzáférését.

 

5. Hozzászólások és értékelések küldéséhez, receptek feltöltéséhez és mentéséhez történő regisztráció  

Ahhoz, hogy értékeléseket adhasson és hozzászólásokat írhasson, a felhasználónak regisztrálnia kell magát egy szabadon választható felhasználónév és e-mail-címe megadásával. A felhasználó ezen felül profilképet is feltölthet.

A regisztrációt követően a felhasználó automatikusan e-mail-üzenetet kap fiókja létrehozásáról.

A fiók beállítását követően a felhasználó hozzászólásokat és értékeléseket írhat, valamint fotóval együtt feltöltheti és kommentálhatja saját receptjeit. Kedvenc receptjeit el is mentheti profiljában. Ennek során a felhasználói magatartásra vonatkozó fenti rendelkezéseket kell figyelembe venni. Amennyiben a felhasználó az értékelés során megadja nevét, a HOYER Handelnek jogába áll, de nem köteles azt az értékelés közzétételekor megadni.

A Hoyer Handelnek jogában áll saját belátása szerint a felhasználó egyes bejegyzéseit vagy bejegyzéseinek részeit bármikor törölni. A fent említett jogtól függetlenül az üzemeltető eltávolítja azokat a tartalmakat, amelyek a 4. pont szerinti tiltott felhasználói magatartást testesítik meg. A tartalmak fogalma magában foglalja a szoftvereket és egyéb fájlokat és a más tartalmakra való utalásokat is. A felhasználónak azonban ilyen intézkedésre vonatkozó igénye nem áll fenn, harmadik fél bejegyzéseit tekintve sem. A HOYER Handel a felhasználót normális esetben tájékoztatja bejegyzése törléséről. A felhasználó tájékoztatásra vonatkozó igénye nem áll fenn.

6. Rendelés a webáruházban  

A webáruházunkban történő rendeléshez a rendelés teljesítéséhez szükséges minden adatot (például név, cím, életkor, fizetési adatok, telefonszám) meg kell adnia.

7. A nyereményjátékokon való részvétel feltételei

A www.hoyerhandel.com weboldalon a felhasználókat rendszertelen időközönként nyereményjátékokon való részvételre hívjuk fel. Az ezeken való részvételre a következő általános rendelkezések vonatkoznak:

                            A jogi út kizárt.  

                            A díjak nem fizethetők ki készpénzben.  

                            A HOYER Handel GmbH munkavállalói, valamint azok hozzátartozói ki vannak zárva a nyereményjátékokban való részvételből.  

                            A nyereményjátékokon való részvétel csakis szigorúan személyesen megengedett, különösképpen kizárt a nyereményjáték-szolgáltató vállalaton keresztül történő részvétel 

                            Ezek a feltételek egyedi esetben további különleges részvételi feltételekkel módosíthatók vagy helyettesíthetők. Ezek a különleges részvételi feltételek elsőbbséget élveznek az általános részvételi feltételekkel szemben. 

8. Felelősség

A felhasználó saját maga felel a www.hoyerhandel.com weboldallal kapcsolatos magatartásáért.

A HOYER Handel ezt a weboldalt rendszeresen gondozza és karbantartja. Azonban a weboldal állandó elérhetőségére, valamint a weboldalon található információk helyességére a HOYER Handel nem vállal garanciát.

A HOYER Handel nem vállal felelősséget szándékosság és súlyos gondatlanság esetén. Továbbá a HOYER Handel felelősséget vállal olyan kötelezettségek hanyag megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő végrehajtását egyáltalán lehetővé teszi, amelyek megszegése a szerződéses cél elérését veszélyezteti, és amelyeknek a betartásában Ön vevőként rendszeresen megbízik. Az utóbbi esetben azonban a HOYER Handel nem vállal felelősséget az előre látható, a szerződésre jellemző károkért. A HOYER Handel nem vállal felelősséget az előző mondatokban említettektől eltérő kötelezettségek enyhe hanyagságból történő megszegéséért. Az előbbiekben megadott, felelősség kizárására vonatkozó feltételek nem érvényesek az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése esetén.

Az interneten keresztül történő adatkommunikáció a technika jelenlegi állása szerint nem hibamentes és/vagy nem mindig biztosítható az elérhetősége. Ebben a tekintetben a HOYER Handel nem vállal felelősséget a webáruház állandó vagy megszakítás nélküli elérhetőségéért.

Az előbbiekben megadott, felelősség kizárására vonatkozó feltételek törvényes képviselőink és szolgáltató partnereink tekintetében is érvényesek.

Ez nem érinti a termékfelelősségről szóló törvény értelmében fennálló felelősséget.

9. Linkek/harmadik felek tartalmai

A weboldal weboldalakra való hivatkozásokat tartalmaz (linkek). Ezeket kizárólag szolgáltatási ajánlatként bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Ha ilyen hivatkozást használ, elhagyja a Hoyer Handel weboldalát. A linkek használata saját kockázatra történik. A HOYER Handel nem tudja más cégek összes weboldalát felülvizsgálni, és nincs befolyása a mindenkori tartalomra. A HOYER Handel ezért nem vállal felelősséget azok tartalmáért, és azt nem is veszi birtokba.

10. A weboldal és a Felhasználási feltételek módosításai 

A HOYER Handelnek jogában áll a weboldal tartalmát és felépítését módosítani. Ugyanez érvényes a jelen Felhasználási feltételekre. A Felhasználási feltételek módosításai akkor lépnek életbe a regisztrált felhasználókkal szemben, ha e-mailben legalább 4 héttel előre bejelentik és a felhasználó elfogadja azokat. A bejelentett módosítások akkor számítanak elfogadottnak, ha a felhasználó a módosításoknak a bejelentés kézhezvételét követő négy héten belül nem mond ellent. Az ellentmondást postai úton vagy e-mailben az Impresszumban megadott címekre lehet küldeni, és akkor tekintendő idejében történőnek, ha a megadott határidőn belül elküldésre kerül. A HOYER Handel a változások bejelentéséről szóló e-mailben külön felhívja a figyelmet a határidő jelentőségére és a hallgatás jogkövetkezményére. A jogkövetkezmény (hallgatás általi elfogadás) csak akkor következik be, ha a fent említett utalás tényleg megtörtént.

11. A Felhasználási szerződés időtartama és felmondása

A regisztrált felhasználó bármikor azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja a HOYER Handellel szemben a Felhasználási szerződést postai úton vagy e-mailben, az Impresszumban megadott címeken.

A HOYER Handelnek jogában áll a Felhasználási szerződést minden regisztrált felhasználóval indokolás nélkül rendes felmondással, 4 hetes felmondási idővel megszüntetni.

Az alapos indokkal, különösképpen a jelen Felhasználási feltételek súlyos vagy ismételt megsértése miatt történő rendkívüli felmondás joga változatlanul fennáll. A német Polgári Törvénykönyv 314. §-a érvényes.