Modelformulier voor herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen naar

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 MünsterHOYER Handel GmbH, Webshop-Support / AfterSales, Tasköprüstrasse 3, 22761 Hamburg - Germany

Hierbij herroep(en) ik/wij(*) de door mij/ons(*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen(*)/het verlenen van de volgende services(*)

 

 

 

 

 

Besteld d.d. (*)/ontvangen d.d.(*):

Naam consument(en):

Adres consument(en):

 

Handtekening consument(en)

 

Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is