Oświadczenie o ochronie danych osobowych sklepu części zamiennych Lidl firmy HOYER Handel GmbH

 

1.  Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1.  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z witryny sklepu części zamiennych Lidl. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą konsumenta, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2.  Odpowiedzialność zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (RODO) ponosi

 

firma HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg

Tel.: 00800 4212 4212

E-mail: service-pl@hoyerhandel.com

Strona internetowa http://shop.hoyerhandel.com

 

1.3.  Konsument może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej Datenschutz@hoyerhandel.com lub pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”.

1.4.  Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zaufanego partnera zewnętrznego lub chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych, informujemy konsumenta szczegółowo o zakresie takiej procedury. Podajemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych.

 

2.  Państwa prawa

2.1.  Konsument zachowuje następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

 

W celu skorzystania z praw można skontaktować się za pomocą podanych powyżej danych z podmiotem odpowiedzialnym lub inspektorem ochrony danych.

2.2.  Ponadto konsument ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

 

3.  Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

3.1.  Jeśli konsument wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją odwołać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody skutkuje na przyszłość w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych po tym jak zostanie nam przekazane.

3.2.  Jeśli przetwarzanie danych osobowych konsumenta odbywa się w oparciu o równoważenie interesów, można sprzeciwić się przetwarzaniu w takiej formie. Dzieje się tak, jeśli przetwarzanie danych nie jest wymagane zwłaszcza w celu realizowania warunków umowy, które zawsze przedstawiamy w szczegółowym opisie funkcji. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w takim zakresie. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych albo zaprezentujemy własne przekonujące uzasadnione powody do niezbędnego kontynuowania przetwarzania danych.

 

4.  Gromadzenie danych osobowych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej

4.1.  W przypadku korzystania z naszej witryny w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. W trakcie przeglądania naszej strony przez konsumenta zapisujemy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art 6. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 

 • adres IP (skrócony o oba końcowe oktety);
 • data i czas żądania;
 • różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
 • treść żądania (konkretna strona);
 • status dostępu / kod statusu HTTP;
 • strona, z której wywodzi się żądanie;
 • strony, które zostały wyświetlone przez system użytkownika poprzez naszą witrynę;
 • przesłana liczba bajtów żądanego adresu URL
 • przeglądarka;
 • system operacyjny i jego interfejs;
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

Dane te zapisujemy na okres 31 dni w tak zwanym pliku dziennika. Po upływie terminu dane zostają usunięte. Zapis na okres 31 dni jest konieczny do rozpoznania i analizy ewentualnych ataków hakerów. Służy to ulepszeniu poziomu bezpieczeństwa witryny internetowej i odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 I zdanie 1 lit. f RODO.

 

4.2.  Dodatkowo poza wymienionymi wyżej danymi w trakcie użytkowania naszej witryny na komputerze konsumenta zostają zapisane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe dostosowane do przeglądarki, które zostają zapisane na twardym dysku. Przesyłają one określone informacje dostawcy, który je zainstalował (w tym przypadku poprzez nas). Cookies nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tworzenia efektywnej oferty internetowej przyjaznej dla użytkowników.

4.3.  Korzystanie z cookies:

4.3.1.     Ta witryna korzysta z następujących rodzajów cookies, których zakres i działanie zostały poniżej objaśnione:

 • tymczasowe pliki cookie (podpunkt b),
 • stałe pliki cookies (podpunkt c).

4.3.2.     Tymczasowe pliki cookie zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne cookies. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne żądania przeglądarki do jednej sesji. Przez to komputer konsumenta może zostać rozpoznany, gdy wróci na naszą stronę. Do sesyjnych plików cookie należą również pliki cookie, których używamy do zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny na danym urządzeniu. Sesyjne cookies zostają usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

4.3.3.     Stałe pliki cookie zostają automatycznie usunięte po określonym czasie, który różni się w zależności od rodzaju plików cookie. Można w dowolnym momencie usunąć cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

4.3.4.     Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki zgodnie z życzeniem i np. odrzucania plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

 

5.  Korzystanie z naszego sklepu internetowego 

5.1.  Jeśli konsument chce złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, aby zawrzeć umowę, musi podać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Obowiązkowe informacje konieczne do realizacji zamówień są wyszczególnione, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Zbieramy następujące dane:

 • nazwisko,
 • imię,
 • adres,
 • kraj,
 • dane do faktury,
 • dane płatnicze,
 • telefon (opcjonalnie),
 • faks (opcjonalnie),
 • tytuł (opcjonalnie).

Przekazane dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Korzystamy również z przekazanych danych, by informować konsumentów o innych interesujących produktach z naszego portfolio i wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające techniczne informacje.

5.2.  Ze względu na wymogi przepisów handlowych i podatkowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych oraz danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Po upływie dwóch lat ograniczamy przetwarzanie, tzn. dane konsumenta służą tylko do wypełnienia prawnych obowiązków.

5.3.  By zapobiec niepowołanemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia zostaje zaszyfrowany za pomocą protokołu TLS.

 

6.  Założenie konta użytkownika w sklepie części zamiennych Lidl firmy Hoyer

Można dobrowolnie założyć konto klienta, na którym zostają zapisane dane do dalszych zakupów. Dodatkowo przy zakładaniu konta konsument musi podać wybrane hasło zabezpieczające dane udostępnione przy zamówieniu. Należy zachować poufność hasła i chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Przy założeniu konta w zakładce „Konto klienta” podane dane zostaną zapisane z możliwością ich odwołania. Dodatkowo konsument ma w każdej chwili wgląd do danych zapisanych na koncie klienta i za pomocą funkcji „Lista życzeń” może zapisywać na stałe artykuły w celu późniejszego zakupu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 I zdanie 1 lit. b RODO, ponieważ dane zostają udostępnione w ramach stosunku umownego i w celu jego realizacji.

Dane zostają zapisane do czasu usunięcia konta użytkownika. W celu usunięcia konta użytkownika należy wysłać odpowiednią informację na adres loeschung@hoyerhandel.com.

 

7.  Odbiorcy danych / Kategorie odbiorców

Opisane powyżej przetwarzanie danych powierzamy podmiotom przetwarzającym (np. w zakresie logistyki towarów). Zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do obchodzenia się z danymi zgodnie z RODO i zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych jest zawarte w umowie przetwarzania danych.

Współpracujemy z poniższymi dostawcami usług płatniczych: Paypal, Payone.

W przypadku dokonywania płatności za pomocą PayPal lub PayPal Express następuje przekierowanie zamówienia do PayPal (europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg w celu realizacji płatności przez portal tej firmy. 

Jeśli konsument zdecyduje się na płatność za pomocą dostawcy usług płatniczych Payone, zostanie ona zrealizowana przez firmę BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, której przekażemy niezbędne informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Przekazanie danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności za pomocą dostawcy usług płatniczych PAYONE i wyłącznie w koniecznym zakresie. 

W przypadku zalegania z płatnościami dane konsumenta zostaną przekazane do biura windykacji lub kancelarii prawnej w celu ściągnięcia wierzytelności lub do biura kredytowego w celu weryfikacji adresu. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 I zdanie 1 lit. b RODO. Dodatkowo przetwarzanie jest podyktowane naszym prawnie uzasadnionym interesem egzekwowania roszczeń dotyczących płatności zgodnie z art. 6 I zdanie 1 lit f. RODO. 

 

8.  Zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną

8.1.  Podczas kontaktu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy zostaną zapisane przekazane przez konsumenta dane (e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu oraz wiadomość) w celu odpowiedzi na jego pytania. Usuwamy dane, których dalsze przechowywanie nie jest potrzebne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne.

8.2.  Dane te są przez nas przetwarzane, by zaoferować konsumentowi żądaną usługę. Przetwarzanie danych opiera się na warunkach umownych (art. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b RODO) w zakresie pytań związanym z zakupem w naszym sklepie. W celu obsługi klienta w pozostałym zakresie i odpowiedzi na pytania przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO), ponieważ umożliwia zadowalającą obsługę klienta.

 

9.  Korzystanie z Google Analytics

9.1.  Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google“). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze umożliwiające analizę używania witryny. Informacje o używaniu tej witryny wygenerowane przez pliki cookie są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej IP użytkownika jest wcześniej skracane przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Na zlecenie operatora witryny internetowej Google zastosuje podane informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

9.2.  Adres IP, który zostanie przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google.

9.3.  Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiegać zbieraniu danych generowanych przez cookies dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

9.4.  Cookie opt-out zapobiegają zbieraniu danych w przyszłości w trakcie wizyt na naszej stronie internetowej. Chcąc zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, należy zainstalować cookie opt-out we wszystkich używanych systemach. Klikając tutaj, zostanie zainstalowany cookie opt-out:

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłączyć Google Analytics

9.5.  Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, która uniemożliwia odniesienie do danej osoby. Jeśli pozyskane dane zawierają odniesienie do konkretnej osoby, zostaje ono natychmiast wykluczone i niezwłocznie usunięte.

9.6.   Korzystamy z Google Analytics, by analizować sposób użytkowania naszej strony i regularnie ją ulepszać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy rozwijać naszą ofertę i dostosować ją do zainteresowań użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe zostają przesłane do Stanów Zjednoczonych, Google podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

9.7.  Informacje dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Przegląd dotyczący ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

10.  Google Fonts

Nasza witryna korzysta z Google Fonts, usługi do osadzania czcionek oferowanej przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do wyświetlenia naszej strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google o nazwie fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. By móc możliwie szybko i efektywnie wyświetlać czcionki na naszej stronie, wejścia zostają zapisane przez Google, a czcionki i wytyczne w przeglądarce. Korzystanie z czcionek internetowych Google umożliwia jednolite i interesujące przedstawienie naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

 

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Nasza witryna korzysta z biblioteki Javascript jQuery, co umożliwia optymalizację szybkości ładowania. W związku z tym zostaje nawiązane połączenie z bibliotekami programów na serwerach Google. Zostaje wykorzystana sieć CDN (Content delivery network) Google. Jeśli biblioteka jQuery była potrzebna na innej stronie Google CDN, to przeglądarka skorzysta z kopii zapisanej w pamięci podręcznej. W innym przypadku konieczne jest pobranie bibliotek programów, przy czym dane z przeglądarki trafiają do Google Inc. (zwanego dalej „Google”). Przekazanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.