Condiții de utilizare pentru site-ul web http://shop.hoyerhandel.com și magazinul online http://shop.hoyerhandel.com

1. Domeniu de aplicabilitate al condițiilor de utilizare

Următoarele condiții de utilizare sunt aplicabile site-ului web oferit de HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (denumită în cele ce urmează HOYER Handel), www.monsieur-cuisine.com, precum și serviciilor oferite pe acest site web. Aceste condiții de utilizare generale pot fi înlocuite, în anumite cazuri speciale, de alte condiții (de exemplu, condiții de participare pentru concursuri cu premii). Pentru comenzi de produse din magazinul nostru de accesorii sunt valabile numai condițiile comerciale generale aferente magazinului de accesorii. Utilizarea site-ului reprezintă acceptarea acestor condiții de utilizare, în varianta aflată în vigoare. Pentru utilizatorii înregistrați este aplicabilă varianta condițiilor de utilizare aflată în vigoare la momentul înregistrării.

2. Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate

Conținutul site-ului web, în special imaginile, fotografiile, sunetele, materialele video, scenariile și textele, precum și organizarea acestora pe site-ul web sunt protejate de drepturi de autor și alte drepturi de proprietate.

În special, rețetele publicate pe site-ul web, precum și colecția de rețete, sunt protejate prin drepturi de autor. Cu toate acestea, ele pot fi descărcate în format PDF și, după caz, imprimate pentru uzul personal.

Pentru rețetele publicate pe acest site web, HOYER Handel oferă utilizatorului drepturi de utilizare neexclusive, fără drept de sublicențiere, nelimitate spațial și temporal, în limitele următoarelor prevederi. Utilizatorul poate descărca și multiplica nelimitat aceste rețete, în scop personal. Utilizatorul poate transmite mai departe rețetele în cercul personal de cunoscuți și rude, gratuit, pentru uzul personal al acestora, în limitele prevederilor anterioare. Orice utilizare ce depășește limitele prevăzute este nepermisă. În special, utilizarea comercială a rețetelor este interzisă. 

Conținutul site-ului web nu trebuie utilizat în scopuri comerciale, profesionale și/sau publice și, în special, acesta nu trebuie copiat, distribuit, modificat sau pus la dispoziția terților. Indicațiile incluse cu privire la drepturile de proprietate nu trebuie îndepărtate.

Atâta timp cât nu există specificații contrare, mărcile comerciale de pe acest site web sunt înregistrate în numele HOYER Handel GmbH sau al licențiatorilor respectivi. Această prevedere este valabilă, în special, pentru mărci, sigle și embleme.

3. Regimul legal al comunicărilor și al contribuțiilor proprii, în special sub formă de rețete

Materialele publicate și/sau comunicările (propuneri, idei, rețete și alte conținuturi pe care le trimiteți către HOYER Handel sau pe care le postați chiar dvs. pe www.monsieur-cuisine.com după înregistrare) se consideră transmise prin mijloace neconfidențiale, astfel încât HOYER Handel nu se supune niciunei obligații de a trata astfel de comunicări în mod confidențial.

HOYER Handel este un prestator de servicii, conform art. 7 I din Legea germană privind telemedia. Pentru propriile conținuturi puse la dispoziția utilizatorilor, HOYER Handel răspunde conform prevederilor din secțiunea 8 de mai jos.

HOYER Handel nu își asumă conținuturile publicate pe site-urile web www.monsieur-cuisine.com și shop.monsieur-cuisine.de de către utilizatori. Conform prevederilor legale, HOYER Handel nu are obligația să verifice corectitudinea conținuturilor publicate de utilizatori și nici să le controleze în ceea ce privește eventuale încălcări ale legii.

Utilizatorul acordă HOYER Handel dreptul nelimitat spațial și temporal să proceseze și să facă accesibile publicului pe site-ul de internet www.monsieur-cuisine.com contribuțiile transmise/postate de către acesta. Prin prezenta, utilizatorul se declară de acord ca Hoyer să permită altor utilizatori să descarce rețetele postate de către acesta, să le multiplice nelimitat și să le transmită mai departe în cercul personal de cunoscuți și rude, gratuit, pentru uzul personal al acestora, în limitele prevederilor anterioare. Utilizatorul garantează că nicio comunicare/publicare de informații nu încalcă drepturile terților, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, sfera privată a unei persoane sau alte drepturi personale sau drepturi de proprietate intelectuală. Utilizatorul se obligă să exonereze HOYER Handel de toate revendicările terților în această privință precum și de toate cheltuielile asociate eventualelor acțiuni în instanță.

4. Comportamente nepermise ale utilizatorilor

Utilizatorilor site-ului http://shop.hoyerhandel.com li se interzice ca, în timpul utilizării site-ului web:

 • să provoace daune altor persoane sau să încalce drepturile personale ale acestora; 

 • să adopte un comportament imoral; 

 • să adauge pe site sau să facă accesibile în alt mod conținuturi calomniatoare, defăimătoare, obscene, jignitoare, pornografice, care instigă la violență sau care încalcă sfera privată; 

 • să încalce drepturi de proprietate comercială sau drepturi de autor și să promoveze pe acest site produse sau servicii sau să solicite valori monetare. 

 • Activitățile utilizatorilor menite să afecteze funcționalitatea acestui site web sau să îngreuneze utilizarea acestuia sunt interzise și pot fi pedepsite civil și penal. 

 • Utilizatorului îi este interzis să înscrie terțe persoane la buletine informative sau concursuri sau altele, fără cunoștința și consimțământul explicit al acestora. 

 • În cazul în care utilizatorul încalcă regulile de comportament de mai sus, HOYER Handel este îndreptățită să îi blocheze în orice moment accesul la acest site web.

 

5. Înregistrarea pentru adăugarea de comentarii și evaluări,postarea și salvarea de rețete  

Pentru a realiza evaluări și pentru a putea posta comentarii, utilizatorul trebuie să se înregistreze, specificând un nume de utilizator la alegere și adresa sa de e-mail. Utilizatorul poate să încarce, în plus, și o fotografie de profil/utilizator.

După înregistrare, utilizatorul primește automat un mesaj pe e-mail privind crearea contului său.

După crearea contului, utilizatorul poate să adauge comentarii și evaluări și își poate posta și comenta propriile rețete, cu fotografii. De asemenea, își poate salva rețetele favorite în profil. În acest context trebuie respectate prevederile de mai sus cu privire la comportamentul utilizatorilor. Dacă, în cadrul unei evaluări, utilizatorul își menționează numele, HOYER Handel este îndreptățită, însă nu obligată, să specifice numele la momentul publicării evaluării.

Hoyer Handel este îndreptățită să șteargă în orice moment și conform judecății proprii orice contribuție sau porțiune dintr-o contribuție a utilizatorului. Independent de dreptul menționat mai sus, operatorul site-ului va îndepărta toate conținuturile ce reprezintă comportamente interzise ale utilizatorilor, conform secțiunii 4 de mai sus. Tot conținuturi se consideră și software-urile și orice fel de fișiere sau linkuri către alte conținuturi. Cu toate acestea, utilizatorul nu are dreptul de a lua astfel de măsuri, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile terților. De regulă, HOYER Handel va informa utilizatorul cu privire la ștergerea contribuției sale. Totuși, utilizatorul deține dreptul obligatoriu de a fi informat.

6. Comenzile din magazinul online  

Pentru a putea face comenzi în magazinul nostru de accesorii online, trebuie să specificați toate datele necesare pentru efectuarea comenzii (de exemplu, nume, adresă, vârstă, date de plată, număr de telefon).

7. Condiții de participare la concursuri cu premii

Pe site-ul http://shop.hoyerhandel.com, utilizatorii vor fi invitați din când în când să participe la concursuri cu premii. Pentru participarea la astfel de concursuri sunt valabile următoarele prevederi generale:

 • Calea juridică este exclusă.  

 • Premiile nu se pot acorda în numerar.  

 • Angajații HOYER Handel GmbH și aparținătorii acestora sunt excluși de la participarea la concursuri cu premii.  

 • Participarea la concursurile cu premii se poate face numai personal, în special fiind interzisă participarea prin intermediul unor firme de servicii pentru concursuri. 

 • Aceste condiții pot fi modificate sau înlocuite în fiecare caz în parte de alte condiții de participare speciale. Aceste condiții de participare speciale au, în acest caz, prioritate în fața condițiilor generale de participare. 

8. Răspundere

Utilizatorul este unicul responsabil de comportamentul său pe site-ul web www.monsieur-cuisine.com.

HOYER Handel urmează să întrețină și să administreze periodic acest site web. Totuși, HOYER Handel nu garantează pentru disponibilitatea neîntreruptă și pentru corectitudinea informațiilor conținute de acesta.

HOYER Handel răspunde pentru intenție și neglijență gravă. Mai mult, HOYER Handel răspunde pentru încălcarea din neglijență a obligațiilor esențiale pentru executarea corespunzătoare a contractului, a căror încălcare amenință atingerea obiectivelor contractului și pe a căror respectare vă bazați dvs., clientul nostru. În cel din urmă caz, HOYER Handel nu răspunde, totuși, pentru daune previzibile, tipice pentru acest tip de contract. HOYER Handel nu răspunde pentru încălcarea din ușoară neglijență a altor obligații decât cele specificate în paragrafele anterioare. Excluderea răspunderii conform prevederilor de mai sus nu este valabilă pentru cazuri de vătămare a vieții, a copului și a sănătății.

Conform nivelului actual al tehnicii, este imposibil de garantat că o comunicare de date pe internet va fi disponibilă fără erori și în orice moment. Așadar, HOYER Handel nu răspunde pentru disponibilitatea permanentă și neîntreruptă a site-ului web.

Limitările răspunderii prevăzute mai sus sunt valabile și în ceea ce îi privește pe reprezentanții legali și agenții noștri.

Răspunderea ce ne revine conform Legii germane privind răspunderea pentru produse nu este afectată de prevederile de mai sus.

9. Linkuri/conținuturile terților

Site-ul web conține legături către alte site-uri web (linkuri). Acestea sunt puse la dispoziția utilizatorului numai ca un serviciu. Atunci când utilizați o astfel de legătură, părăsiți site-ul web monsieur-cuisine. Utilizarea linkurilor se face pe propriul risc. HOYER Handel nu poate verifica toate site-urile web ale altor întreprinderi și nu are nicio influență asupra conținuturilor respective. De aceea, HOYER Handel nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de conținuturi și nici nu și le asumă.

10. Modificări ale site-ului web și ale condițiilor de utilizare 

HOYER Handel este îndreptățită să modifice conținuturile și structura site-ului web. Același lucru este valabil și pentru aceste condiții de utilizare. Modificările condițiilor de utilizare intră în vigoare, în raport cu utilizatorii înregistrați, dacă au fost comunicate pe e-mail cu cel puțin patru săptămâni în avans și au fost acceptate de utilizatorul respectiv. Modificările comunicate se consideră acceptate dacă utilizatorul nu contestă modificările în termen de patru săptămâni de la primirea comunicării. Contestarea acestora se poate realiza prin poștă sau e-mail, la adresa specificată în secțiunea Date de contact și se consideră că s-a realizat la timp, dacă respectă termenul specificat mai sus. În e-mailul prin care comunică modificările, HOYER Handel va face referire specifică la semnificația termenului și la consecințele unei lipse de răspuns. Consecința (acceptarea prin lipsa unui răspuns) intră în vigoare numai dacă s-a făcut această referire specifică.

11. Durata contractului de utilizare și reziliere

Contractul de utilizare cu HOYER Handel poate fi reziliat în orice moment de către utilizatorul înregistrat, fără preaviz și fără indicarea motivelor, fie prin poștă, fie prin e-mail, la adresa specificată în secțiunea Date de contact.

HOYER Handel are dreptul să anuleze de drept contractul de utilizare cu orice utilizator înregistrat, fără indicarea motivelor, cu un preaviz de patru săptămâni.

Această prevedere nu afectează dreptul de reziliere în circumstanțe excepționale din motive întemeiate, în special în urma unor încălcări majore sau repetate ale condițiilor de utilizare. Se aplică art. 314 din Codul civil german.