Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne strani www.hoyerhandel.com in spletne trgovine shop.hoyerhandel.com

1. Področje veljavnosti pogojev uporabe

Naslednji pogoji uporabe veljajo za spletno stran podjetja HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (v nadaljevanju: HOYER Handel), www.hoyerhandel.com, ter za storitve, ponujene na tej strani. Te splošne pogoje uporabe lahko v posameznem primeru nadomestijo dodatni pogoji (npr. pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah). Za naročanje blaga v naši trgovini z dodatno opremo veljajo izključno splošni pogoji poslovanja za trgovino z dodatno opremo. Z začetkom uporabe sprejemate veljavnost teh pogojev uporabe v njihovi trenutni različici. Za registrirane uporabnike veljajo pogoji uporabe v različici v času registracije.

2. Avtorske in druge zaščitne pravice

Vsebina spletne strani, zlasti grafike, fotografije, zvok, video, skripte in besedila, ter njihova ureditev na spletni strani so zaščiteni z avtorskimi in drugimi zaščitnimi pravicami.

Zlasti recepti, ki so objavljeni na spletni strani, kot tudi zbirka receptov so prav tako zaščiteni z avtorskimi pravicami. Lahko pa jih za zasebno uporabo prenesete v obliki datoteke pdf ali po potrebi natisnete.

Podjetje HOYER Handel daje uporabnikom neizključno licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, ter prostorsko in časovno neomejeno pravico do uporabe receptov, objavljenih na tej spletni strani, in sicer v obsegu, ki je določen spodaj. Uporabnik sme te recepte prenesti in neomejeno razmnožiti za zasebne namene. Uporabnik sme recepte brezplačno posredovati osebnim znancem in sorodnikom za zasebno uporabo in v prej navedenem obsegu. Uporaba, ki ni v skladu s prej navedenim obsegom, ni dovoljena. Zlasti je izključena komercialna uporaba receptov. 

Vsebine spletne strani ni dovoljeno uporabljati v komercialne, poslovne in/ali javne namene, zlasti je prepovedano kopiranje, distribucija, spreminjanje ali posredovanje tretjim osebam. Vključenih sklicevanj na zaščitene pravice ni dovoljeno odstraniti.

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke na tej spletni strani zaščitene z registrirano blagovno znamko podjetja HOYER GmbH ali enega njegovih dajalcev licence. To velja predvsem za znamke, logotipe in embleme.

3. Priznavanje pravic za poslano pošto, lastne prispevke in zlasti recepte

Objave in/ali poslana pošta (predlogi, ideje, recepti in druge vsebine, ki jih pošljete podjetju Hoyer Handel, ali ki jih po registraciji ustvarite sami na spletni strani www.hoyerhandel.com) se štejejo kot poslani na nezaupen način, zato podjetje HOYER Handel te poslane pošte ni dolžno obravnavati kot zaupno.

Podjetje HOYER Handel je ponudnik storitev v skladu s členom 7 I TMG (nemški zakon o telekomunikacijskih storitvah). Podjetje HOYER Handel odgovarja za lastne vsebine, ustvarjene v okviru ponudbe, v skladu z določbami pod točko 8 v nadaljevanju.

Podjetje HOYER Handel ne prevzema lastništva nad vsebinami, ki jih objavijo uporabniki na spletnih straneh www.hoyerhandel.com in shop.hoyerhandel.de. V skladu z zakonskimi določbami podjetje HOYER Handel ni dolžno preverjati zakonitost vsebin, ki jih objavljajo uporabniki, ter preučevati kršitve pravic.

Uporabnik podeljuje podjetju HOYER Handel časovno in prostorsko neomejeno pravico do obdelave prispevkov, ki jih je predložil/pripravil, ter do njihove javne objave na spletni strani www.hoyerhandel.com. Uporabnik se strinja, da podjetje Hoyer drugim uporabnikom omogoča, da v zasebne namene prenašajo njegove/njene recepte v obliki datoteke pdf, jih neomejeno razmnožujejo ter brezplačno posredujejo osebnim znancem in sorodnikom za zasebno uporabo in v prej navedenem obsegu. Uporabnik zagotavlja, da poslana pošta/objave ne kršijo pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, pravicami blagovne znamke, patentnimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, zasebnosti ali drugih osebnih pravic oziroma pravic intelektualne lastnine. Uporabnik se zavezuje, da bo podjetje HOYER Handel obvaroval kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb in z njimi povezanih stroškov pravne obrambe.

4. Nedopustno vedenje uporabnikov

Uporabniki spletne strani www.hoyerhandel.com med uporabo spletne strani:

                            ne smejo povzročati škode drugim osebam ali kršiti njihovih osebnostnih pravic; 

                            ne smejo ravnati v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji; 

                            ne smejo ustvarjati ali drugače dati na razpolago opravljivih, obrekljivih, nespodobnih, žaljivih, pornografskih ali nasilnih vsebin in vsebin, ki kršijo zasebnost; 

                            ne smejo kršiti zaščitnih in avtorskih pravic ali drugih lastninskih pravic in preko te spletne strani oglaševati blaga ali storitev oziroma pridobivati finančnih sredstev; 

                            uporabniške dejavnosti, katerih cilj je onemogočiti delovanje te spletne strani ali vsaj otežiti njeno uporabo, so prepovedane in se lahko civilno in kazensko preganjajo; 

                            uporabniki ne smejo prijaviti tretjih oseb na e-novice ali v nagradne igre itd., brez njihovega vedenja in izrecnega soglasja; 

                            če uporabnik krši zgoraj navedena pravila, mu/ji lahko podjetje HOYER Handel kadar koli blokira dostop do te spletne strani.

 

5. Registracija za oddajanje komentarjev in ocen, ustvarjanje in shranjevanje receptov  

Če želi uporabnik oddati oceno ali ustvariti komentar, se mora registrirati in navesti poljubno uporabniško ime in svoj e-poštni naslov. Uporabnik lahko tudi naloži profil/uporabniško fotografijo.

Po zaključku registracije uporabnik po e-pošti prejme samodejno sporočilo, da je bil ustvarjen njegov/njen račun.

Po nastavitvi računa lahko uporabnik oddaja komentarje in ocene ter ustvarja lastne recepte s sliko in jih tudi komentira. Prav tako lahko v svojem profilu shrani svoje priljubljene recepte. Pri tem veljajo prej navedene določbe o vedenju uporabnikov. Če uporabnik pri oddaji ocene navede svoje ime, ima podjetje HOYER Handel pravico, vendar ni dolžno, da ga navede pri objavi ocene.

Podjetje Hoyer Handel ima pravico, da kadar koli po lastni presoji izbriše posamezne prispevke ali dele prispevkov uporabnikov. Ne glede na zgoraj navedene pravice, bo upravljavec spletne strani odstranil vsebine, ki se nanašajo na prepovedano vedenje uporabnikov, navedeno pod točko 4. Pojem vsebine v tem smislu so tudi programska oprema in druge datoteke in povezave do drugih vsebin. Vendar pa uporabnik nima pravice do takšnega ukrepa, niti v zvezi s prispevki tretjih oseb. Podjetje HOYER Handel praviloma obvesti uporabnika o izbrisu njegovega prispevka. Uporabnik pa nima pravice do informiranja.

6. Naročanje v spletni trgovini  

Za naročanje v naši spletni trgovini dodatne opreme morate navesti vse podatke, potrebne za izvedbo naročila (npr. ime, naslov, starost, podatke za plačilo, telefonsko številko).

7. Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Na spletni straniwww.hoyerhandel.com bodo uporabniki občasno povabljeni k sodelovanju v nagradnih igrah. Za sodelovanje veljajo naslednje splošne določbe:

                            Pravna pot je izključena.  

                            Gotovinsko izplačilo nagrade ni možno.  

                            Zaposleni podjetja  HOYER Handel GmbH ter njihovi svojci ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.  

                            Sodelovanje v nagradni igri je dovoljeno le za osebe, zlasti je izključeno sodelovanje preko storitvenega podjetja za nagradne igre. 

                            Ti pogoji se v posameznih primerih lahko spremenijo ali nadomestijo z dodatnimi posebnimi pogoji sodelovanja, ki imajo potem prednost pred splošnimi pogoji za sodelovanje. 

8. Jamstvo

Uporabnik je odgovoren za svoje vedenje v povezavi s spletno stranjo www.hoyerhandel.com.

Podjetje HOYER Handel redno skrbi za to spletno stran in jo vzdržuje. Podjetje HOYER Handel ne odgovarja za stalno razpoložljivost spletne strani ter za točnost podatkov, ki jih vsebuje.

Podjetje HOYER Handel odgovarja za naklepno in hudo malomarnost. Poleg tega podjetje HOYER Handel odgovarja za malomarno kršitev dolžnosti, katerih izpolnitev je nujna za pravilno izvedbo pogodbe, katerih kršitev ogroža namen pogodbe in za katere kot kupec praviloma pričakujete, da jih bomo izpolnjevali. V zadnjem primeru podjetje HOYER Handel odgovarja le za predvidljivo, pogodbeno tipično škodo. Podjetje HOYER Handel ne odgovarja za manjše malomarne kršitve dolžnosti, razen tistih, ki so navedene v zgornjih klavzulah. Omenjene izključitve odgovornosti ne veljajo v primeru poškodb življenja, telesa in zdravja.

Podatkovna komunikacija preko interneta lahko v skladu z veljavnim stanjem tehnike vključuje napake in/ali ni nujno razpoložljiva v vsakem trenutku. Zato podjetje HOYER Handel ne odgovarja za stalno niti za neprekinjeno razpoložljivost naše spletne trgovine.

Navedene omejitve odgovornosti veljajo tudi v korist naših zakonitih zastopnikov in agentov.

Odgovornost na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke ostane nespremenjena.

9. Povezave/vsebine tretjih oseb

Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani (Links). Te so na voljo zgolj kot storitev za uporabnike. Ko uporabite tako povezavo, zapustite spletno stran hoyerhandel. Te povezave uporabljate na lastno odgovornost. Podjetje HOYER Handel ne more preverjati vseh spletnih strani drugih podjetij in ne more vplivati na njihovo vsebino. Podjetje HOYER Handel zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino in ne prevzema lastništva nad temi vsebinami.

10. Spremembe spletne strani in pogojev uporabe 

Podjetje HOYER Handel ima pravico do spremembe vsebin in zgradbe spletne strani. Enako velja tudi za pogoje uporabe. Spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne za registrirane uporabnike, če so bile napovedane po elektronski pošti najmanj štiri tedne vnaprej in jih je uporabnik sprejel. Napovedane spremembe se štejejo za sprejete, če uporabnik v štirih tednih po prejemu obvestila ne vloži ugovora. Ugovor se lahko vloži po redni pošti ali po e-pošti na naslov, ki je naveden v impresumu, in velja kot pravočasen, če je odposlan v navedenem roku. Podjetje HOYER Handel bo pomen roka in pravne posledice molka pojasnilo v e-pošti z najavo sprememb. Pravne posledice (sprejem pogojev z molkom) nastopijo le v primeru, če je bilo prej omenjeno obvestilo dejansko izdano.

11. Trajanje pogodbe uporabe in prenehanje

Registrirani uporabnik lahko pogodbo o uporabi prekine kadar koli, brez predhodnega obvestila in navedbe razlogov, po redni ali elektronski pošti, in sicer na naslove, navedene v impresumu podjetja HOYER Handel.

Podjetje HOYER Handel ima pravico prekiniti pogodbo za uporabo za vsakega registriranega uporabnika, brez navedbe razlogov, z odpovednim rokom štirih tednov.

Pravica do izredne odpovedi iz pomembnega razloga, predvsem zaradi znatne ali ponavljajoče se kršitve teh pogojev uporabe, ostaja nespremenjena. Velja 314. člen Nemškega civilnega zakonika (BGB).