Če želite preklicati pogodbo, vas prosimo, da izpolnite ta obrazec in nam ga vrnete na naslov

À l'attention

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

S tem preklicujem(-o) svojo/našo(*) pogodbo, ki sem/smo(*) jo sklenili ob nakupu naslednjega blaga(*)/za zagotavljanje naslednjih storitev(*)

 

 

 

 

 

Naročeno dne (*)/prejeto dne(*):

Ime potrošnika(-kov):

Naslov potrošnika(-kov):

 

Podpis potrošnika(-kov):

 

Datum

(*) Uporabite, kot je primerno