Om du vill återkalla avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det till oss

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Härmed ångrar jag/vi(*) avtalet som har slutits med mig/oss(*) över köpet av följande varor(*) förebringande av följande tjänster(*)

 

 

 

 

 

Beställt den (*)/erhållit den(*):

Namn på konsumenten/konsumenterna:

Adress för konsumenten/konsumenterna:

 

Namnteckning för konsumenten/konsumenterna

 

Datum

(*) Stryk det som ej är tillämpligt