Elállási jog

Joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levél, fax vagy e-mail) útján tájékoztatnia kell minket (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Németország, shop@hoyerhandel.com, Telefon: 00800 4212 4212, Fax: +49 (0)40 853994 80) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási formanyomtatvány mintáját, amely azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

A törlés következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut visszaküldte nekünk.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásának bejelentésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk vagy a KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Németország). A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

Mintaszerű lemondási nyilatkozat

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot)

- HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Németország, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az alábbi
áru (*)/szolgáltatás (*)

megvásárlására vonatkozó, általam/önmagunk (*) kötött szerződést.

- Megrendeltem (*)/megkaptam (*)

- A fogyasztó(k) neve

- A fogyasztó(k) címe

- A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén)

- Dátum


(*) Ahol nem alkalmazható, azt törölni kell.