Atsisakymo teisė

Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per keturiolika dienų nenurodydami priežasties. Atsisakymo nuo sutarties terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė prekes.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburgas, Vokietija, shop@hoyerhandel.com, tel.: 00800 4212 4212, faksas: +49 (0)40 853994 80) informuoti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties aiškiu pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. paštu). Šiuo tikslu galite naudoti pridedamą pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Atšaukimo pasekmės

Jei atsisakote šios sutarties, privalome nedelsdami, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie jūsų atsisakymą nuo šios sutarties, grąžinti visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Šiam grąžinimui naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pirminiam sandoriui, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš jūsų nebus imamas mokestis. Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol negausime prekių atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote prekes, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Jūs grąžinote mums prekes.

Prekes turite grąžinti arba perduoti mums arba KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Vokietija) nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešate apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui. Jūs turite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Turite sumokėti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei šis sumažėjimas atsirado dėl prekių tvarkymo, kuris nėra būtinas prekių būklei, savybėms ir veikimui patikrinti.

Atšaukimo formos pavyzdys

(Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite ir grąžinkite šią formą)

- HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburgas, Vokietija, shop@hoyerhandel.com, faksas: +49 (0)40 853994 80

- Aš/mes (*) atšaukiame (*) sudarytą sutartį dėl šių
prekių (*)/šių paslaugų (*)

pirkimo.

- Užsakyta (*)/gauta (*)

- Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė

- Vartotojo (-ų) adresas

- Vartotojo (-ų) parašas (tik popierinio pranešimo atveju)

- Data

(*) Išbraukti, jei netaikoma.