Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atsaukt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi preces savā īpašumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Vācija, shop@hoyerhandel.com, tālrunis: 00800 4212 4212; fakss: +49 (0)40 853994 80), nosūtot skaidru paziņojumu (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastu) par jūsu lēmumu atsaukt šo līgumu. Varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Atteikuma termiņš ir ievērots, ja nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma sekas

Ja atsauksiet šo līgumu, mēs nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņemsim paziņojumu par šī līguma atsaukšanu, atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes maksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās no tā, ka esat izvēlējies citu piegādes veidu, nevis mūsu piedāvāto lētāko standarta piegādi). Lai veiktu šo atmaksu, mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav veikta skaidra vienošanās par citiem nosacījumiem; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu. Mēs varam atteikties atmaksāt naudu, kamēr neesam saņēmuši atpakaļ preces vai kamēr neesat iesniedzis apliecinājumu, ka preces esat atgriezis, — atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Preces jums ir jāatsūta atpakaļ vai jānodod mums vai uzņēmumam KOMSA AG LGZ Hoyer/Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Vācija) bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs paziņojat mums par šī līguma atsaukšanu. Termiņš ir ievērots, ja nosūtāt preces pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām. Jūs sedzat tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Par jebkādu iespējamu preču vērtības zudumu jums ir jāmaksā tikai tad, ja šis vērtības zudums ir radies apstākļos, kas nav saistīti ar preces kvalitātes, īpašību un funkciju novērtēšanu.

Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atsaukt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ.)

– Adresāts: HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Vācija, shop@hoyerhandel.com, fakss: +49 (0)40 853994 80

– Es/mēs (*) ar šo atsaucu(-am) ar mani/mums (*) noslēgto līgumu par šādu
preču (*) iegādi/šāda pakalpojuma saņemšanu (*)

– Datums, kad pasūtīts: (*)/saņemts: (*)

– Patērētāja(-u) vārds, uzvārds

– Patērētāja(-u) adrese

– Patērētāja(-u) paraksts (tikai sazinoties uz papīra)

– Datums

(*) Lieko svītrot.