Paziņojums par datu aizsardzību

Par datu apstrādi atbildīgā persona ir:
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
Vācija
shop@hoyerhandel.com

Mēs priecājamies, ka interesējaties par mūsu interneta veikalu. Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu privātumu. Tālāk mēs jūs detalizēti informēsim par to, kā tiek apstrādāti jūsu dati.

1. Piekļuve datiem un mitināšana

Mūsu tīmekļa vietnes varat apmeklēt, nesniedzot nekādu personisku informāciju. Katru reizi, kad tiek piekļūts tīmekļa vietnei, tīmekļa serveris automātiski saglabā tikai tā saukto servera žurnālfailu, kas satur, piemēram, pieprasītā faila nosaukumu, jūsu IP adresi, pieprasījuma datumu un laiku, pārsūtīto datu apjomu, kā arī saņem pieprasīto nodrošinātāju (piekļuves datus) un dokumentē pieprasījumu. Šie piekļuves dati tiek izvērtēti tikai un vienīgi ar mērķi nodrošināt vietnes pareizu darbību un mūsu piedāvājuma uzlabošanu. Tas palīdz aizsargāt mūsu likumīgās intereses, pareizi izklāstot mūsu piedāvājumu interešu līdzsvarošanas ietvaros saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu. Visi piekļuves dati tiks dzēsti ne vēlāk kā septiņas dienas pēc tīmekļa vietnes apmeklējuma beigām.

 Mitināšana

Tīmekļa vietnes mitināšanas un attēlošanas pakalpojumus daļēji nodrošina mūsu pakalpojumu sniedzēji saistībā ar apstrādi mūsu vārdā. Ja vien šī datu aizsardzības paziņojuma kontekstā nav paskaidrots citādi, visi piekļuves dati, kā arī visi šajā tīmekļa vietnē sniegtajās veidlapās savāktie dati tiks apstrādāti to serveros. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu pakalpojumu sniedzējiem un mūsu sadarbības pamatu ar tiem, lūdzu, izmantojiet šajā datu aizsardzības paziņojumā norādītās saziņas iespējas.

2. Datu apstrāde līguma izpildei un saziņai ar mums

2.1. Datu apstrāde līguma izpildes nolūkā

Lai izpildītu līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu, mēs vācam personas datus, kad jūs brīvprātīgi sniedzat mums šos datus saistībā ar savu pasūtījumu. Obligātie lauki ir norādīti, jo šajos gadījumos mums šie dati ir absolūti nepieciešami, lai izpildītu līgumu, un mēs nevaram nosūtīt pasūtījumu bez šiem datiem. Kādi dati tiek vākti, ir redzams attiecīgajās ievades veidlapās.

Plašāka informācija par jūsu datu apstrādi, jo īpaši par nodošanu mūsu pakalpojumu sniedzējiem pasūtīšanas, apmaksas un nosūtīšanas nolūkos, ir atrodama šī datu aizsardzības paziņojuma tālākajās sadaļās. Pēc līguma izpildes jūsu dati netiks turpmāk apstrādāti un tiks dzēsti pēc saglabāšanas periodu beigām atbilstoši nodokļu un komerctiesību aktiem saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta c) daļu, ja vien jūs neesat nepārprotami piekritis turpmākai jūsu datu izmantošanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, vai arī mēs paturam tiesības izmantot datus pēc tam, kad tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem, un par ko mēs jūs informējam šajā paziņojumā.

 Preču pārvaldības sistēma

Pasūtījumu un līgumu izpildei mēs izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju preču pārvaldības sistēmas. Mūsu pakalpojumu sniedzēji strādā mūsu labā pasūtījumu apstrādes kontekstā. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu pakalpojumu sniedzējiem un mūsu sadarbības pamatu ar tiem, lūdzu, izmantojiet šajā datu aizsardzības paziņojumā norādītās saziņas iespējas.

2.2. Klienta konts

Ciktāl jūs esat devis savu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, pieņemot lēmumu atvērt klienta kontu, mēs izmantosim jūsu datus, lai atvērtu klienta kontu un uzglabātu jūsu datus turpmākiem pasūtījumiem mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu klienta konta dzēšana ir iespējama jebkurā laikā, un to var izdarīt, nosūtot ziņojumu uz šajā datu aizsardzības paziņojumā norādīto saziņas opciju vai izmantojot funkciju, kas šim nolūkam ir nodrošināta klienta kontā. Pēc jūsu klienta konta dzēšanas jūsu dati tiks dzēsti, ja vien jūs neesat skaidri piekritis turpmākai jūsu datu izmantošanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, vai arī mēs paturam tiesības izmantot datus pēc tam, kad tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem, un par ko mēs jūs informējam šajā paziņojumā.

2.3. Saziņa

Lai varētu sazināties ar klientiem, mēs vācam personas datus, lai apstrādātu jūsu jautājumus, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu, ja jūs brīvprātīgi sniedzat mums šos datus, sazinoties ar mums (piemēram, izmantojot saziņas veidlapu, tiešsaistes tērzēšanas rīku vai e-pastu). Obligātie lauki ir norādīti, jo šajos gadījumos mums šie dati ir absolūti nepieciešami, lai apstrādātu saziņas pieprasījumu. Kādi dati tiek vākti, ir redzams attiecīgajās ievades veidlapās. Kad jūsu informācijas pieprasījums būs pilnībā apstrādāts, jūsu dati tiks dzēsti, ja vien jūs neesat skaidri piekritis turpmākai jūsu datu izmantošanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, vai arī mēs paturam tiesības izmantot datus pēc tam, kad tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem, un par ko mēs jūs informējam šajā paziņojumā.

3. Datu apstrāde sūtījumu izpildes nolūkā

Lai izpildītu līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu, mēs nododam jūsu datus pārvadājumu pakalpojumu sniedzējam, kas ir pilnvarots veikt piegādi, ciktāl tas ir nepieciešams pasūtīto preču piegādei.

4. Datu apstrāde maksājumu izpildes nolūkā

Izpildot maksājumus mūsu interneta veikalā, mēs sadarbojamies ar šādiem partneriem: tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

4.1. Datu apstrāde darījumu izpildes nolūkā

Atkarībā no izvēlētās maksājuma metodes mēs nododam maksājuma darījuma izpildei nepieciešamos datus mūsu tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā mūsu vārdā pasūtījumu apstrādes kontekstā, vai pilnvarotajām kredītiestādēm, vai izvēlētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, ciktāl tas ir nepieciešams maksājuma izpildei. Tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu. Dažos gadījumos maksājumu pakalpojumu sniedzēji paši vāc datus, kas nepieciešami maksājuma izpildei, piemēram, savā tīmekļa vietnē vai izmantojot tehnisku integrāciju pasūtīšanas procesā. Šādā gadījumā spēkā ir attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojums par datu aizsardzību.
Ja jums ir kādi jautājumi mūsu partneriem par maksājumu izpildi un mūsu sadarbības pamatu ar tiem, lūdzu, izmantojiet šajā datu aizsardzības paziņojumā norādītās saziņas iespējas.

4.2. Datu apstrāde, lai novērstu krāpšanu un optimizētu mūsu maksājumu procesus

Ja nepieciešams, mēs sniedzam saviem pakalpojumu sniedzējiem papildu datus, kurus tie izmanto kopā ar datiem, kas nepieciešami maksājuma izpildei kā mūsu apstrādātājiem, krāpšanas novēršanas un mūsu maksājumu procesu optimizācijas nolūkā (piemēram, rēķinu izrakstīšana, apstrīdēto maksājumu apstrāde, grāmatvedības atbalsts). Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses mūsu aizsardzībā pret krāpšanu vai efektīvā maksājumu pārvaldībā, kas dominē saistībā ar interešu izsvēršanu.

5. Sīkfaili un citas tehnoloģijas

 Vispārīga informācija

Lai padarītu mūsu mājas lapas apmeklējumu pievilcīgu un būtu iespējams izmantot noteiktas funkcijas, dažādās lapās mēs izmantojam tehnoloģijas, tostarp tā sauktos sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas automātiski tiek saglabāti jūsu ierīcē. Daži no mūsu izmantotajiem sīkfailiem tiek dzēsti pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām, t.i., pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas (tā sauktie sesijas sīkfaili). Citi sīkfaili paliek jūsu ierīcē un ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamajā reizē, kad jūs apmeklējat mūs (pastāvīgie sīkfaili).
Mēs izmantojam tehnoloģijas, kas ir absolūti nepieciešamas noteiktu mūsu tīmekļa vietnes funkciju izmantošanai (piemēram, iepirkumu groza funkcija). Šīs tehnoloģijas apkopo un apstrādā informāciju par IP adresi, apmeklējuma laiku, kā arī ierīces un pārlūkprogrammas informāciju un informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni (piemēram, informāciju par iepirkumu groza saturu). Tas palīdz aizsargāt mūsu likumīgās intereses, optimizēti izklāstot mūsu piedāvājumu interešu līdzsvarošanas ietvaros saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu.

Turklāt mēs izmantojam tehnoloģijas, lai izpildītu juridiskās saistības, kas uz mums attiecas (piemēram, lai varētu pierādīt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei), kā arī tīmekļa analīzei un tiešsaistes mārketingam. Papildinformāciju par iepriekš minēto, tostarp par datu apstrādes attiecīgo juridisko pamatu, skatiet tālākajās šī datu aizsardzības paziņojuma sadaļās.

Sīkfailu iestatījumi jūsu pārlūkprogrammai ir atrodami šādās saitēs: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Ciktāl jūs esat piekritis tehnoloģiju izmantošanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot šajā datu aizsardzības paziņojumā norādītās saziņas iespējas.

6. Sīkfailu un citu tehnoloģiju izmantošana tīmekļa analīzes un reklāmas nolūkos

Ciktāl jūs tam esat piekritis saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) daļu, mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam tālāk norādītos sīkfailus un citas trešo pušu tehnoloģijas. Pēc tam, kad beigsies nolūks un mēs beigsim izmantot attiecīgo tehnoloģiju, šajā kontekstā savāktie dati tiks izdzēsti. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas stāsies spēkā nākotnē. Plašāku informāciju par atsaukšanas iespējām skatiet sadaļā “Sīkfaili un citas tehnoloģijas”. Plašāka informācija, tostarp pamats mūsu sadarbībai ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, ir atrodama attiecīgajās tehnoloģijās. Ja jums ir kādi jautājumi par pakalpojumu sniedzējiem un mūsu sadarbības pamatu ar tiem, lūdzu, izmantojiet šajā datu aizsardzības paziņojumā norādītās saziņas iespējas.

 Google pakalpojumu izmantošana tīmekļa analīzes un reklāmas nolūkos

Mēs izmantojam tālāk norādītās tehnoloģijas, ko nodrošina Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (“Google”). Informācija, ko Google tehnoloģijas automātiski ievāc par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, parasti tiek pārsūtīta uz uzņēmumam Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV piederošu serveri un tur tiek glabāta. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par ASV piemērotību. Mūsu sadarbība ar ASV ir balstīta uz Eiropas Komisijas standarta datu aizsardzības noteikumiem.  Ja jūsu IP adrese tiek iegūta, izmantojot Google tehnoloģijas, pirms saglabāšanas Google serveros tā tiks saīsināta, aktivizējot IP anonimizāciju. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri un tur saīsināta. Ja vien attiecībā uz atsevišķām tehnoloģijām nav noteikts citādi, datu apstrāde ir balstīta uz vienošanos, kas noslēgta par attiecīgo tehnoloģiju starp līdzatbildīgām personām saskaņā ar VDAR 26. pantu. Plašāka informācija par Google veikto datu apstrādi ir atrodama Google konfidencialitātes politikā.

 Google Analytics

Tīmekļa vietnes analīzes nolūkos Google Analytics automātiski apkopo un glabā datus (IP adresi, apmeklējuma laiku, ierīces un pārlūkprogrammas informāciju, kā arī informāciju par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietni), no kuriem, izmantojot pseidonīmus, tiek izveidoti lietotāju profili. Šim nolūkam var izmantot sīkfailus. Jūsu IP adrese netiks sapludināta ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumu par pasūtījumu apstrādi, ko veic Google.

 Google fonti

Lai nodrošinātu vienotu satura attēlojumu mūsu tīmekļa vietnē, dati (IP adrese, apmeklējuma laiks, ierīces un pārlūkprogrammas informācija) tiek apkopoti ar skripta kodu “Google Fonts”, nosūtīti uzņēmumam Google un pēc tam apstrādāti uzņēmumā Google. Mums nav nekādas ietekmes uz šo turpmāko datu apstrādi.

7. “Trusted Shops” uzticamības žetona integrācija

Šajā tīmekļa vietnē ir integrēts uzticamības žetons “Trusted Shops” (Uzticami veikali), lai parādītu mūsu “Trusted Shops” kvalitātes apliecinājumu un piedāvātu “Trusted Shops” produktus pircējiem pēc pasūtījuma.

Tas palīdz aizsargāt mūsu likumīgās intereses īstenot optimālu mārketingu interešu līdzsvarošanas ietvaros, garantējot drošu iepirkšanos saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu. Uzticamības žetonu un ar to reklamētos pakalpojumus piedāvā Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Uzticamības žetonu piegādā CDN nodrošinātājs (Content-Delivery-Network) kā daļu no pasūtījumu apstrādes. Trusted Shops GmbH izmanto arī pakalpojumu sniedzējus no ASV. Tiek nodrošināts pienācīgs datu aizsardzības līmenis. Plašāka informācija par Trusted Shops GmbH datu aizsardzību atrodama šeit.

Kad tiek izsaukts uzticamības žetons, tīmekļa serveris automātiski saglabā tikai tā saukto servera žurnālfailu, kas satur arī jūsu IP adresi, pieprasījuma datumu un laiku, pārsūtīto datu apjomu, kā arī saņem pieprasīto nodrošinātāju (piekļuves datus) un dokumentē pieprasījumu. Individuālās piekļuves dati tiek glabāti drošības datubāzē, lai analizētu drošības anomālijas. Žurnālfaili tiek automātiski dzēsti ne vēlāk kā 90 dienas pēc to izveides.

Turpmākie personas dati tiks pārsūtīti uzņēmumam Trusted Shops GmbH, ja pēc pasūtījuma veikšanas izlemsiet izmantot “Trusted Shops” produktus vai esat jau reģistrējies lietošanai. Ir spēkā līgums starp jums un “Trusted Shops”. Šim nolūkam personas dati tiek automātiski vākti no pasūtījuma datiem. Tas, vai jūs esat jau reģistrēts kā pircējs produkta lietošanai, automātiski tiek pārbaudīts, izmantojot neitrālu parametru (e-pasta adrese tiek sajaukta, izmantojot kriptogrāfijas vienvirziena funkciju). E-pasta adrese pirms nosūtīšanas tiek konvertēta šajā jaukšanas vērtībā, kas nav jāatšifrē uzņēmumam Trusted Shops. Pēc atbilstības pārbaudes parametrs tiek automātiski izdzēsts.

Tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu un uzņēmuma Trusted Shops primārās likumīgās intereses ar konkrētu pasūtījumu saistītu pircēju aizsardzības un darījumu novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu. Plašāku informāciju, tostarp par iebildumu sniegšanu, skatiet iepriekš minētajā un ar uzticamības žetonu saistītajā Trusted Shops paziņojumā par datu aizsardzību.

8. Sociālie tīkli

8.1. Sociālo tīklu spraudņi no Facebook, Instagram

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sociālo tīklu pogas. Tās tiek integrētas lapā tikai kā HTML saites, lai, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, netiktu izveidots savienojums ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja serveriem. Noklikšķinot uz vienas no pogām, attiecīgā sociālā tīkla tīmekļa vietne tiek atvērta jaunā pārlūkprogrammas logā. Tajā varat, piemēram, nospiest pogu Patīk vai Kopīgot.

8.2. Mūsu tiešsaistes klātbūtne pakalpojumā Facebook, Instagram

Ciktāl jūs esat devis savu piekrišanu attiecīgajam sociālo tīklu operatoram saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) daļu, jūsu dati, apmeklējot mūsu tiešsaistes resursus iepriekš minētajos sociālajos tīklos, tiks automātiski vākti un saglabāti tirgus izpētes un reklāmas nolūkos, un no šiem datiem tiek izveidoti lietojuma profili, izmantojot pseidonīmus. Tos var izmantot, piemēram, lai platformās un ārpus tām izvietotu reklāmas, kas varētu atbilst jūsu interesēm. Šim nolūkam parasti tiek izmantoti sīkfaili. Detalizēta informācija par attiecīgā sociālo tīklu operatora veikto datu apstrādi un izmantošanu, kā arī kontaktinformācija un jūsu saistītās tiesības un iespējas iestatīt privātuma aizsardzību ir atrodamas tālāk norādītajā pakalpojuma sniedzēja datu aizsardzības informācijā. Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība šajā jautājumā, varat sazināties ar mums.

Facebook ir Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija (“Facebook Ireland”) piedāvājums. Informācija, ko Facebook Ireland automātiski vāc par to, kā jūs izmantojat mūsu tiešsaistes resursus pakalpojumā Facebook, parasti tiek pārsūtīta uz Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ASV serveri un tur uzglabāta. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par ASV piemērotību. Mūsu sadarbība ar ASV ir balstīta uz Eiropas Komisijas standarta datu aizsardzības noteikumiem.  Datu apstrāde saistībā ar Facebook fanu lapas apmeklējumu tiek veikta, balstoties uz vienošanos, kas noslēgta starp līdzatbildīgām personām saskaņā ar VDAR 26. pantu. Plašāku informāciju (informāciju par iekšējiem datiem) skatiet šeit.

Instagram ir Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija (“Facebook Ireland”) piedāvājums. Informācija, ko Facebook Ireland automātiski vāc par to, kā jūs izmantojat mūsu tiešsaistes resursus pakalpojumā Instagram, parasti tiek pārsūtīta uz Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ASV serveri un tur uzglabāta. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par ASV piemērotību. Mūsu sadarbība ar ASV ir balstīta uz Eiropas Komisijas standarta datu aizsardzības noteikumiem.  Datu apstrāde saistībā ar Instagram fanu lapas apmeklējumu tiek veikta, balstoties uz vienošanos, kas noslēgta starp līdzatbildīgām personām saskaņā ar VDAR 26. pantu. Plašāku informāciju (informāciju par iekšējiem datiem) skatiet šeit.

9. Sazināšanās iespējas un jūsu tiesības

9.1. Jūsu tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

 • saskaņā ar VDAR 15. pantu tiesības pieprasīt informāciju par mūsu apstrādātajiem jūsu personas datiem tādā apjomā, kā norādīts šajā pantā;
 • saskaņā ar VDAR 16. pantu tiesības nekavējoties pieprasīt mūsu uzglabāto nepareizo vai papildināto personas datu labošanu;
 • saskaņā ar GDPR 17. pantu tiesības pieprasīt mūsu glabāto jūsu personas datu dzēšanu, ja vien nav nepieciešama turpmāka apstrāde:
  • lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
  • lai pildītu juridiskas saistības;
  • lai aizstāvētu sabiedrības intereses;
  • lai stiprinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 • saskaņā ar VDAR 18. pantu tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja
  • jūs apstrīdat datu precizitāti;
  • apstrāde ir nelikumīga, taču jūs atsakāties no šo datu dzēšanas;
  • mums vairs nav nepieciešami dati, taču jūs tos pieprasāt, lai stiprinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
  • jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu;
 • saskaņā ar VDAR 20. pantu tiesības savus personas datus, ko esat mums sniedzis, saņemt strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt pārsūtīšanu citam pārzinim;
 • saskaņā ar VDAR 77. pantu tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Parasti ir iespējams sazināties ar savai pastāvīgajai dzīvesvietai vai darbavietai tuvumā esošu uzraudzības iestādi vai ar mūsu uzņēmuma galveno biroju.

Tiesības iebilst

Ciktāl mēs apstrādājam personas datus, kā paskaidrots iepriekš, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, kas dominē saistībā ar interešu līdzsvarošanu, jūs varat iebilst pret šo apstrādi ar ietekmi nākotnē. Ja apstrāde tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos, varat jebkurā laikā izmantot šīs tiesības, kā aprakstīts iepriekš. Ciktāl apstrāde tiek veikta citiem mērķiem, jums ir tiesības iebilst tikai tad, ja pastāv iemesli, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas.

Kad būsiet izmantojis savas tiesības iebilst, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šiem nolūkiem, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu apstrādes pamatojumu, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde kalpo, lai stiprinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Tas neattiecas uz gadījumiem, kad apstrādi veic tiešās tirdzniecības nolūkā. Pēc tam mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šim nolūkam.

9.2. Sazināšanās iespējas

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, lai iegūtu informāciju, labotu, ierobežotu vai dzēstu datus, kā arī atsauktu doto piekrišanu vai iebildumus pret noteiktu datu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums tieši, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta mūsu uzņēmuma informācijas sadaļā.