Za pošiljanje znotraj Nemčije zaračunavamo nacionalne stroške pošiljanja v višini 5,00 EUR neto. Stroški pošiljanja za mednarodno pošiljanje znašajo 8,00 EUR neto za vsako destinacijo. Glede na veljavni prometni davek se izračuna bruto cena, ki je pravilno navedena na blagajni. Posamezni stroški pošiljanja po državah so na voljo na naslednjem seznamu naših držav dostave.

Čas dostave je naveden na artiklu in na spodnjem seznamu (čas dostave je običajno 2-3 delovne dni, mednarodni čas dostave se lahko razlikuje, glejte spodaj).

 • Nemčija: 5,95 € z DDV
 • Belgija: 9,68 € z DDV | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Bolgarija: 9,60 EUR z DDV. | Čas dostave plus 8 delovnih dni
 • Danska: 10,00 EUR z DDV | Čas dostave plus 3 delovni dnevi
 • Finska: 9,92 EUR z DDV. | Čas dostave plus 6 delovnih dni
 • Francija: 9,60 EUR z DDV | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Grčija: 9,92 € z DDV | Čas dostave plus 8 delovnih dni
 • Velika Britanija: 8,00 € brez DDV DDV brez DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Irska: 9,84 € z DDV. | čas dostave plus 3 delovni dnevi
 • Italija: 9,76 € z DDV. | čas dostave plus 3 delovni dnevi
 • Hrvaška: 10,00 € z DDV. | rok dostave plus 10 delovnih dni
 • Latvija: 9,68 € z DDV. | dobavni rok plus 2 delovna dneva
 • Litva: 9,68 € z DDV. | dobavni rok plus 2 delovna dneva
 • Luksemburg: 9,28 EUR z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Malta: 9,44 € z DDV | Čas dostave plus 6 delovnih dni
 • Nizozemska: 9,68 € z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Avstrija: 9,60 € z DDV. | Čas dostave plus 1 delovni dan
 • Poljska: 9,84 EUR z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Portugalska: 9,84 € z DDV. | Čas dostave plus 5 delovnih dni
 • Romunija: 9,52 € z DDV | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Švedska: 10,00 EUR z DDV. | Čas dostave plus 10 delovnih dni
 • Švica: 8,00 EUR brez DDV. DDV z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Srbija: 8,00 € brez DDV. | Čas dostave plus 8 delovnih dni
 • Slovaška: 10,16 € z DDV. | Čas dostave plus 13 delovnih dni
 • Slovenija: 9,76 EUR z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Španija: 9,68 EUR z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Češka: 9,68 EUR z DDV. | Čas dostave plus 2 delovna dneva
 • Madžarska: 10,16 EUR z DDV. | Čas dostave plus 7 delovnih dni
 • Ciper: 9,52 EUR z DDV. | Čas dostave plus 6 delovnih dni