Pravica do umika

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Odstopni rok je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli blago.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, telefaksu ali e-pošti) obvestiti (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Nemčija, shop@hoyerhandel.com, telefon: 00800 4212 4212, faks: +49 (0)40 853994 80) o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za umik, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Sledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali. Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Vrnili ste nam blago.

Blago morate vrniti ali izročiti nam ali družbi KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Nemčija) brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi. Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za pregled stanja, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorčni obrazec za preklic

(Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec)

- Za HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Nemčija, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega
blaga (*)/izvajanje naslednje storitve (*)

- Naročeno na (*)/prejeto na (*)

- Ime potrošnika(-ov)

- Naslov potrošnika(-ov)

- Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru papirne komunikacije)

.

- Datum

(*) Črtajte, če se ne uporablja.