Imprint

HOYER Handel GmbH

Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
Nemecko

Telefón: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25
Pošta: shop@hoyerhandel.com

Vedúci pracovníci: Matthias Hoyer, Christian Höhn, Stefan Hadenfeldt
Obchodný register: Miestny súd Hamburg, HRB 81937
Identifikačné číslo (čísla) pre daň z predaja: DE 813326245

Odpovedný podľa § 18 MStV:
Matthias Hoyer
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.