Súprava zásuviekpod omietkuvariant bez kódu PIN (nie pre FR, BE, PL, CZ, SK)

10,92 €
S DPH Bez prepravných nákladov Čas dodania: 2-3 dni

Súprava zásuviekpod omietku PSSS2A1variant bez kódu PIN (nie pre FR, BE, PL, CZ, SK)

Množstvo
Na sklade

Podomietková súprava zásuviek Powerfix PSSS2A1 zložená z nasledujúcich dielov:4 zásuvky s ochranným kontaktom, 4 samostatné rámiky, 2 dvojité rámiky, 1 trojitý rámik.Táto súprav NIE JE určená pre krajiny s kódom PIN (NIE pre Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Českú republiku a Slovensko).

Upozornenie! Inštaláciu smú vykonávať len osoby s príslušnými elektrotechnickýmiznalosťami a skúsenosťami! *)

Neodbornou inštaláciou ohrozíte

 • svoj život,
 • život používateľov elektrického zariadenia.

Neodbornou inštaláciou riskujete ťažké hmotné škody, napr. spôsobené požiarom.

V prípade škôd na zdraví a hmotných škôd vám hrozí osobná zodpovednosť.

Obráťte sa na inštalátora elektrických zariadení!*)

Odborné znalosti potrebné na inštaláciuNa inštaláciu sú potrebné predovšetkým nasledujúce odborné znalosti:

 • • dodržiavanie „5 bezpečnostných pravidiel“:
 • odpojiť,
 • zabezpečiť pred opätovným zapnutím,
 • zabezpečiť beznapäťový stav,
 • uzemniť a premostiť,
 • prikryť alebo oddeliťokolité diely, ktoré sú pod napätím,
 • výber vhodných nástrojov,meracích zariadení, príp. osobnýchochranných prostriedkov,
 • vyhodnotenie výsledkov merania,
 • výber elektroinštalačného materiálu nazabezpečenie podmienok vypnutia,
 • druhy IP krytia,
 • montáž elektroinštalačného materiálu,
 • typ siete napájania (systém TN, systém IT, systém TT)a z toho vyplývajúce podmienky zapojenia(klasické nulovanie, ochranné uzemnenie,potrebné dodatočné opatrenia atď.).
PSSS2A1_WEB

Tabuľka dát

Kompatibel mit
PSSS2A1
LIDL IAN
86063
93792
102988
273500
282325
296084
302334
311897
315154

Špecifické referencie

Súprava zásuviekpod...

10,92 €