Rokovi isporuke su navedeni na artiklu i na listi ispod (vreme isporuke obično 2-3 radna dana, međunarodno različito, pogledajte ispod).

 • Nemačka: 5,95 evra uključujući PDV.
 • Belgija: 9,68 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Bugarska: 9,60 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 8 radnih dana
 • Danska: 10,00 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 3 radna dana
 • Finska: 9,92 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 6 radnih dana
 • Francuska: 9,60 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Grčka: 9,92 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 8 radnih dana
 • Velika Britanija: 8,00 € bez. PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Irska: 9,84 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 3 radna dana
 • Italija: 9,76 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 3 radna dana
 • Hrvatska: 10,00 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 10 radnih dana
 • Letonija: 9,68 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Litvanija: 9,68 € sa PDV-om | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Luksemburg: 9,28 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Malta: 9,44 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 6 radnih dana
 • Holandija: 9,68 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Austrija: 9,60 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 1 radni dan
 • Poljska: 9,84 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Portugal: 9,84 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 5 radnih dana
 • Rumunija: 9,52 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Švedska: 10,00 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 10 radnih dana
 • Švajcarska: 8,00 € bez. PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Srbija: 8,00 € bez PDV-a | Vreme isporuke plus 8 radnih dana
 • Slovačka: 10,16 € sa PDV-om | Rok isporuke plus 13 radnih dana
 • Slovenija: 9,76 € sa PDV-om | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Španija: 9,68 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Češka Republika: 9,68 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 2 radna dana
 • Mađarska: 10,16 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 7 radnih dana
 • Kipar: 9,52 € uključujući PDV | Vreme isporuke plus 6 radnih dana