отимати

HOYER Handel GmbH

Kühnehöfe 12
22761 Hamburg

Немачка

Телефон: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25
Маил: shop@hoyerhandel.com

IZVRŠNI DIREKTORI
Matthias Hoyer, Christian Höhn
Prebivalište i registracija u sudu u Hamburgu: HRB 81937

VAT-ID-Nr.: DE 813326245

Platvorma Evropske komisije za rešavanje sudskih sporova na mreži: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Informacije o rešavanju sporova na internetu u skladu sa čl. 14 par. 1 ODR-a (Uredba o rešavanju onlajn sporova):

Evropska komisija pruža potrošačima mogućnost da rešavaju online sporove u skladu sa čl. 14 par. 1 ODR na jednoj od njihovih platformi. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) služi kao lokacija na kojoj potrošači mogu pokušati da dođu do izvan sudskih rešenja sporova koji proizlaze iz onlajn kupovine i ugovora za usluge.