Rätt till återkallelse

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Tyskland, shop@hoyerhandel.com, Telefon: 00800 4212 4212, Fax: +49 (0)40 853994 80) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du har returnerat varorna till oss.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss eller till KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Tyskland) utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på avbeställningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka det här formuläret)

- Till HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Tyskland, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens namn

- Adress till konsumenten/konsumenterna

- Underskrift av konsumenten/konsumenterna (endast om det rör sig om en papperskommunikation)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.