Dataskyddsförklaring för Lidl reservdelsbutik av HOYER-Handel GmbH

1.  Information om insamling av personuppgifter

1.1.  I det följande informerar vi om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats för Lidl reservdelsbutik. Personuppgifter är all data som är personligt förknippad med dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarnas beteende.

1.2.  Ansvarig enligt artikel 4 punkt 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg

Tel: 00800 4212 4212

E-post: shop@hoyerhandel.com

Webbplats: http://shop.hoyerhandel.com

1.3.  Du kan nå vårt dataskyddsombud under Datenschutz@hoyerhandel.com eller på vår postadress med tillägget "Der Datenschutzbeauftragte" (Dataskyddsombud).

1.4.  Om vi litar på beställda tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan i detalj om de respektive förfarandena. Därmed nämner vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

22.  Dina rättigheter

2.1.  Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på de personuppgifter som gäller dig:

 • Rätt till information
 • Rätt till korrigering eller radering
 • Rätt till begränsning av bearbetning
 • Rätt till invändning mot bearbetningen
 • Rätt till överförbarhet av data.

För att utöva rättigheterna kan du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter för den ansvarige eller dataskyddsombudet.

2.2.  Du har också rätt att klaga om vår bearbetning av dina personuppgifter hos en dataskydds-tillsynsmyndighet.

3.  Invändning eller återkallande mot bearbetning av dina uppgifter

3.1.  Om du har gett ditt samtycke till bearbetningen av dina uppgifter kan du återkalla dem när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att bearbeta dina personuppgifter efter att du har meddelat oss om återkallelsen.

3.2.  I den mån som vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på intressebalansen kan du yttra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om bearbetningen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi i varje fall beskriver i följande beskrivning av funktionerna. I händelse av en sådan invändning, ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. Ifall av motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller påpeka dig om våra övertygande legitima skäl som ligger i grunden till att vi fortsätter bearbetningen.

4.  Information om insamling av personuppgifter då du besöker vår webbplats

4.1.  Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska informera dig om vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6.1 punkt 1 bokstav f GDPR):

 • IP-adress (förkortad av de två sista oktetterna)
 • Datum och tid för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i kravet (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Webbplatser som är åtkomliga av användarens system via vår webbplats
 • Överförda byte av den begärda webbadressen
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogrammet.

Vi lagrar dessa data under en period om 31 dagar i en så kallad loggfil. Därefter raderas dessa data. Förvaring i 31 dagar krävs för att upptäcka och analysera eventuella hackerattacker. Detta tjänar till att förbättra webbplatsens säkerhet och sker därför på grundval av legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 punkt 1 bokstav f GDPR.

4.2.  Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk av webbläsaren du använder och ger viss information till den webbplats som ställer in cookien (här genom oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra användarupplevelsen mer användarvänligt och effektiv.

4.3.  Användning av cookies:

4.3.1.     Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, omfattningen och funktionen förklaras nedan:

 • Övergående cookies (se b)
 • Långlivade cookies (se c).

4.3.2.     Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att känna igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies innehåller även de cookies vi använder för att säkerställa rätt visning av webbplatsen på den använda enheten. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

4.3.3.     Långlivade cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

4.3.4.     Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål och till exempel avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Var medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

5. Användning av vår nätbutik 

5.1.  Om du vill beställa i vår nätbutik är det nödvändigt för slutande av avtalet att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatorisk information som är nödvändig för behandlingen av kontrakten är märkt separat, ytterligare uppgifter är frivilliga. Konkret samlar vi in följande data:

 • Namn
 • Förnamn
 • Adress
 • Land
 • Faktureringsuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Telefon (tillval)
 • Fax (tillval)
 • Titel (tillval)

Vi bearbetar de uppgifter som du tillhandahåller för att behandla din beställning. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 punkt 1 bokstav b GDPR.

Vi kan också behandla informationen du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information.

5.2.  På grund av handels- och skatteregler är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod. Men efter två år begränsar vi bearbetningen, dvs. dina uppgifter kommer endast att användas för att följa lagliga skyldigheter.

5.3.  För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter av tredje part, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras orderprocessen med hjälp av TLS-teknik.

6. Skapande av ett användarkonto i Hoyers Lidl reservdelsbutik

Du kan frivilligt skapa ett kundkonto genom vilket vi kan spara dina uppgifter för senare inköp. Förutom de uppgifter som begärs under en beställning måste du ange ett eget lösenord för att skapa ett kundkonto. Detta lösenord är konfidentiellt att måste hanteras och skyddas mot obehörig åtkomst av tredje part. När ett konto skapas under "kundkonto" lagras de uppgifter som du anger. Dessutom kan du när som helst visa de uppgifter som är lagrade för din profil i ditt kundkonto och permanent spara artiklar för ett senare köp via funktionen "önskelista".

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina uppgifter är artikel 6.1 punkt 1 bokstav b GDPR, eftersom du tillhandahåller uppgifterna inom ramen för ett avtalsförhållande eller för inledande av ett sådant kontrakt.

Uppgifterna lagras tills du tar bort användarkontot. Du kan ta bort användarkontot genom att skicka ett meddelande till loeschung@hoyerhandel.com.

7.  Mottagare av dina uppgifter/mottagarkategorier

Vid bearbetning av dina uppgifter som beskrivs ovan använder vi en registerförare (till exempel i godslogistik). Registerförarens skyldighet att behandla dina uppgifter i enlighet med GDPR och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet regleras i ett kontrakt för databehandling.

Vi arbetar också med följande leverantörer av betalningstjänster: Paypal, Payone.

Om du betalar via PayPal eller PayPal Express skickar vi dig till Paypal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg i anslutning till din beställning, så att du kan betala från deras portal. 

Om du bestämmer dig för en betalningsmetod från betalningsleverantören Payone, kommer betalningen att behandlas via betalningsleverantören BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, till vilken vi kommer att tillhandahålla nödvändig information om din beställning i enlighet med artikel 6.1 punkt 1 bokstav b GDPR. Vidarelämnande av dina uppgifter är uteslutande i syfte att behandla betalningar med betalningsleverantören PAYONE och endast i den mån det är nödvändigt för detta. 

Om du har förfallit till betalning överför vi dina uppgifter om skadeståndsansvar till en inkassobyrå eller en advokatbyrå, om det behövs, för att verifiera din adress och vidarebefordra den till ett kreditupplysningstjänst. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är artikel 6.1 punkt 1 bokstav b GDPR. Dessutom är bearbetningen av våra legitima intressen i genomförandet av våra betalningsanspråk motiverade och därmed i enlighet med artikel 6.1 punkt 1 bokstav f GDPR.

8.  Kontakt via kontaktformulär eller e-post

8.1.  När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär samlar vi in informationen du har angett (din e-postadress, eventuellt ditt namn och telefonnummer och ditt meddelande) för att svara på dina frågor. Vi raderar de uppgifter som uppstår i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre krävs, eller begränsar bearbetningen i händelse av att lagstadgade förvaringskrav förefaller.

8.2.  Dessa data behandlas av oss för att erbjuda dig önskad/begärd service. Databehandlingen grundar sig på ett avtal (artikel 6.1 punkt 1 bokstav b GDPR) såvida det handlar om frågor angående ditt köp i vår butik. För genomförandet av kundservicen i övrigt och svara på dina förfrågningar sker bearbetning på grundval av berättigade intressen (artikel 6.1 punkt 1 bokstav f GDPR), eftersom det möjliggör en tillfredsställande kundservice.

9.  Användning av Google Analytics

9.1.  Den här webbplatsen samt nätbutiken nyttjar Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics nyttjar s.k. ”Cookies”, textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av ditt nyttjandet av webbplatsen. Informationen som skapas av cookien om ditt nyttjande av den här webbplatsen överförs i regel till en server för Google i USA och sparas där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en server för Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera ditt nyttjande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

9.2.  IP-adressen som din webbläsare tillhandahåller som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

9.3.  Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare. Vi vill dock informera om att du i detta fall eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner i full omfattning på den här webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att använda en plugin för webbläsare som är tillgänglig att hämtas och installeras under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.  Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. För att förhindra upptäckten av Universal Analytics på flera enheter måste du välja Opt-out på alla system du använder. Om du klickar här kommer Opt-out cookien att ställas in:

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: inaktivera Google Analytics

9.5.  Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Som ett resultat av detta bearbetas förkortade IP-adresser, en direkt hänvisning till personer kan därmed uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personreferens kommer de genast att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

9.6.   Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. I de undantagsfall där personuppgifter överförts till USA, följer Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 punkt 1 bokstav f GDPR.

9.7.  Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Dataskyddsförklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.  Google Fonts/h2>

Den här webbplatsen använder Google Fonts för att bädda in teckensnitt, en tjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. För att visa vår sida anropas servrar från Google, nämligen fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. För att visa teckensnitt på vår webbplats så snabbt och effektivt som möjligt sparas förfrågan från Google, och teckensnitt och specifikationer sparas i webbläsarens cacheminne. Användningen av Googles webbfonter är av intresse för en konsekvent och attraktiv presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 bokstav f GDPR. Mer information hittar du här: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Den här webbplatsen använder jQuery javascript-biblioteket, vilket optimerar laddningshastigheter. I detta avseende öppnas programbibliotek av Googles servrar. Den använder Googles Content Delivery Network (CDN). Om du tidigare behövde jQuery på en annan sida i Google CDN, kommer din webbläsare att falla tillbaka på den cachade kopian. Annars krävs det att du hämtar programbibliotek med data från din webbläsare till Google Inc. ("Google"). Denna överföring sker på grundval av legitima intressen i den meningen som avses i artikel 6.1 bokstav f GDPR.