VägguttagssatsInfälldVariant utan PIN (ej för FR, BE, PL, CZ, SK)

10,92 €
Inkl. moms Frakt exkluderat Leveranstid: 2-3 dagar

VägguttagssatsInfälld PSSS2A1Variant utan PIN (ej för FR, BE, PL, CZ, SK)

Kvantitet
I lager

Infälld vägguttagssats Powerfix PSSS2A1 bestående av 4 jordade uttag, 4 enkelramar, 2 dubbelramar, 1 trippelram

Den här satsen är INTE lämpad för länder med pin (EJ för Frankrike, Belgien, Polen, Tjeckien och Slovakien).Observera! Installation endast av personer med hithörande elektrotekniskakunskaper och erfarenheter! *)

Med en felaktig installation riskerar du

 • ditt eget liv;
 • livet för de som använder elsystemet.

Med en felaktig installation riskerar du allvarliga materiella skador, t.ex. genom brand.

Du kan bli personligt ansvarig för personskador och materiella skador.Kontakta en elektriker!*)

Nödvändiga fackkunskaper för installationenFör installationen krävs särskilt följande fackkunskaper:

 • de ”5 säkerhetsreglerna” som skall tillämpas:
 • frånskilj;
 • säkra mot återinkoppling;
 • fastställ spänningsfrihet;
 • jorda och kortslut;
 • täck över eller gränsa av angränsandespänningssatta delar;
 • Val av lämpligt verktyg,mätutrustning och ev. personlig
 • skyddsutrustning;
 • Utvärdering av mätresultaten;
 • Val av elinstallationsmaterial föratt säkerställa frånkopplingsvillkoren;
 • IP-kapslingsklasser;
 • Montering av elinstallationsmaterialet;
 • Typ av försörjningsnät (TN-system, IT-system,TT-system) och de anslutningsvillkor som ges av detta –(klassisk nollning, skyddsjordning,ytterligare nödvändiga åtgärder etc.).
PSSS2A1_WEB

Datablad

Kompatibel mit
PSSS2A1
LIDL IAN
86063
93792
102988
273500
282325
296084
302334
311897
315154

Särskilda referenser

VägguttagssatsInfälldVarian...

10,92 €