VägguttagssatsInfälldVariant med PIN (endast för FR, BE, PL, CZ, SK)

10,92 €
Inkl. moms Frakt exkluderat Leveranstid: 2-3 dagar

VägguttagssatsInfälld PSSS2A2Variant med PIN (endast för FR, BE, PL, CZ, SK)

Kvantitet
I lager

Infälld vägguttagssats Powerfix PSSS2A2 bestående av4 jordade uttag4 enkelramar2 dubbelramar1 trippelramDen här satsen är med pin (endast lämpad för Frankrike, Belgien, Polen, Tjeckien och Slovakien).Observera! Installation endast av personer med hithörande elektrotekniskakunskaper och erfarenheter! *)Med en felaktig installation riskerar du• ditt eget liv;• livet för de som använder elsystemet.Med en felaktig installation riskerar du allvarliga materiella skador, t.ex. genom brand.Du kan bli personligt ansvarig för personskador och materiella skador.Kontakta en elektriker!*) Nödvändiga fackkunskaper för installationenFör installationen krävs särskilt följande fackkunskaper:• de ”5 säkerhetsreglerna” som skall tillämpas:- frånskilj;- säkra mot återinkoppling;- fastställ spänningsfrihet;- jorda och kortslut;- täck över eller gränsa av angränsandespänningssatta delar;• Val av lämpligt verktyg,mätutrustning och ev. personlig• skyddsutrustning;• Utvärdering av mätresultaten;• Val av elinstallationsmaterial föratt säkerställa frånkopplingsvillkoren;• IP-kapslingsklasser;• Montering av elinstallationsmaterialet;• Typ av försörjningsnät (TN-system, IT-system,TT-system) och de anslutningsvillkor som ges av detta –(klassisk nollning, skyddsjordning,ytterligare nödvändiga åtgärder etc.).

PSSS2A2_WEB

Datablad

Kompatibel mit
PSSS2A2
LIDL IAN
86063
93792
102988
273500
282325
296084
302334
311897
315154

Särskilda referenser

VägguttagssatsInfälldVarian...

10,92 €