Za sve narudzbine, svejedno iz koje zemlje, obračunavamo iste troškove slanja od neto 6,50 €. U zavisnosti od važece stope poreza obracunavaće se bruto cena pri izvršenju narudzbe. Pojedinačni troškovi slanja za svaku zemlju pojedinačno se nalaze u listi ispod. Vreme isporuke stoji na artiklu ali se odnosi na isporuku u Nemačkoj, tako da može varirati u zavisnosti od zemlje u koju se isporučuje. Varijacije vremena isporuke se takodje nalaze u listi ispod:

 • Nemačka: 7,74 € uključujući porez
 • Austrija: 7,80 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 1 radni dan
 • Belgija: 7,87 € uključujući porez. | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Bugarska: 7,80 € uključujući porez |Vreme isporuke - plus 8 radnih dana
 • Česka: 7,87 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Danska: 8,13 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 3 radna dana
 • Finska: 8,06 € uključujući porez| Vreme isporuke - plus 6 radnih dana
 • Francuska: 7,80 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Grčka: 8,06€ uključujući porez |Vreme isporuke - plus 8 radnih dana
 • Holandija: 7,87 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Hrvatska: 8,13 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 10 radnih dana
 • Irska: 8,00 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 3 radna dana
 • Italija: 7,93 € uključujući porez. | Vreme isporuke - plus 3 radna dana
 • Kipar: 7,74 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 6 radnih dana
 • Latvija: 7,87 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Litvanija: 7,87 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Luksemburg: 7,54 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Madjarska: 7,80 € ukljucujući porez | Vreme isporuke - plus 7 radnih dana
 • Malta: 7,67 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 6 radnih dana
 • Poljska: 8,00 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Portugal: 8,00 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 5 radnih dana
 • Rumunija: 7,74 € uključujući porez| Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Slovačka: 7,80 € ukljucujući porez. | Vreme isporuke - plus 13 radnih dana
 • Slovenija: 7,93 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Španija: 7,87 € uključujući porez |Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Srbija: 6,50 € bez poreza| Vreme isporuke - plus 8 radnih dana
 • Švajcarska: 6,50 € bez poreza | Vreme isporuke - plus 2 radna dana
 • Švedska: 8,13 € uključujući porez | Vreme isporuke - plus 10 radnih dana
 • Velika Britanija: 6,50 € bez poreza | Vreme isporuke - plus 2 radna dana