OPĆI UVJETI POSLOVANJA

za naručivanje putem interneta pod http://shop.hoyerhandel.com

Sljedeći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve narudžbe putem naše online trgovine.

Ponude u našoj online trgovini namijenjene su isključivo potrošačima koji dovršavaju kupnju u svrhu koja se ne može pripisati ni njihovoj komercijalnoj ni profesionalnoj aktivnosti.

1. Područje važenja

Za sve poslovne odnose između tvrtke HOYER Handel GmbH [u daljnjem tekstu „HOYER” ili „Pružatelj usluge”] i klijenta, za poslove na  http://shop.hoyerhandel.com, vrijede isključivo sljedeći Opći uvjeti poslovanja u verziji u trenutku naručivanja. Proturječni, drukčiji ili dopunski opći uvjeti poslovanja od strane klijenta nisu sastavni dio ugovora, osim u slučaju da tvrtka HOYER izričito iskaže svoju suglasnost s time.

Ponuda robe u prethodno navedenoj internetskoj trgovini odnosi se isključivo na punoljetne potrošače. Potrošač u smislu zakonske definicije je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje se ne mogu smatrati njegovom poslovnom djelatnošću niti obavljanjem djelatnosti slobodnog zanimanja.

2. Ugovorni partner

Kupoprodajni ugovor sklapa se s:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

PDV ID br.: DE 813326245

Naša je služba za korisnike dostupna za pitanja, reklamacije i pritužbe od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati na telefonskom broju 00800 4212 4212 te putem e-maila na shop@hoyerhandel.com

3. Ponuda i zaključenje ugovora

 1. Prikaz proizvoda u internetskoj trgovini http://shop.hoyerhandel.com ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već poziv za naručivanje. Pridržano pravo na pogreške.
 2. Klikom na tipku [Kupiti] predajete obvezujuću narudžbu robe navedene na stranici za naručivanje. Pogreške pri unosu možete ispraviti u bilo kojem trenutku prije predaje narudžbe. Kupoprodajni ugovor je sklopljen nakon prihvaćanja Vaše narudžbe potvrdom o narudžbi putem e-maila po zaprimanju iste. Narudžba se može prihvatiti u roku od tri dana po primitku ponude.
 3. Postupak naručivanja putem naše internetske trgovine obuhvaća nekoliko koraka. U prvom koraku trebate odabrati željenu robu i staviti je u košaricu. Sada možete odabrati još robe ili klikom na tipku „Košarica” pregledati artikle koji se nalaze u Vašoj košarici. Iz tog pregleda možete prijeći na sljedeći korak naručivanja preko tipke „Plaćanje”. Ovdje možete izravno kupovati putem opcije PayPal PLUS ili u sljedećem koraku možete navesti svoju punu adresu računa i po potrebi drugu adresu dostave te u idućem koraku odabrati željenu vrstu plaćanja. U predzadnjem koraku možete još jednom provjeriti i u slučaju potrebe ispraviti sve podatke (npr. ime i prezime, adresa, način plaćanja, naručeni artikli) prije no što nam pošaljete svoju narudžbu klikom na „Kupiti”.
 4. Uručenje robe vrši se samo u količinama koje su tipične za potrošnju u kućanstvu. Ne prihvaćamo narudžbe klijenata koji još nisu navršili 18 godina.
 5. Ugovor se zaključuje na njemačkom jeziku.
 6. Pohranjujemo ugovorni tekst, a podatke o narudžbi i naše Opće uvjete poslovanja šaljemo Vam putem e-maila. Verziju Općih uvjeta poslovanja koja vrijedi u trenutku Vaše narudžbe možete vidjeti u svakom trenutku ovdje opći uvjeti poslovanja. Podacima o Vašoj narudžbi više se ne može pristupiti putem interneta iz sigurnosnih razloga.

4. Uputa o odustajanju

Potrošači imaju pravo na odustajanje u skladu sa sljedećim:

Pravo na odustajanje

Od ovog ugovora imate pravo odustati bez navođenja razloga unutar četrnaest dana.

Rok za odustajanje iznosi četrnaest dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed – ili – kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, zadnji komad robe predan u posjed u slučaju kada je više komada robe koju je klijent naručio u sklopu jedinstvene narudžbe dostavljeno odvojeno. 
Kako biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas kontaktirati na

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-mail: service-hr@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212
Faks: +49 (0) 6071 3902 25

te nas nedvosmislenom izjavom (npr. u pismu poslanom poštom, faksom ili e-mailom) informirati o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora. U tu svrhu možete upotrijebiti dolje priloženi obrazac formulara za odustajanje koji, međutim, nije propisan. Kako bi rok za odustajanje bio ispoštovan, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarenju prava na odustajanje prije isteka dotičnog roka.

Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, povrat novca za sve uplate koje smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave (uz izuzetak dodatnih troškova koji su rezultat toga što ste odabrali drukčiju vrstu dostave od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo), izvršit ćemo odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo zaprimili obavijest o Vašem odustajanju od ovog ugovora.  Za taj povrat novca koristit ćemo isto sredstvo plaćanja koje ste vi koristili kod prvobitne transakcije osim u slučaju da smo s Vama izričito ugovorili drukčije; zbog ovog povrata novca ni u kojem slučaju Vam neće biti obračunate naknade. Povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćenu robu ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag, ovisno o tome što ranije uslijedi.
Robu nam morate poslati natrag ili predati odmah, a svakako najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o odustajanju od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana. Mi snosimo troškove vraćanja robe umjesto Vas ako iskoristite naljepnicu o povratu priloženu dostavljenoj robi. U protivnom sami snosite izravne troškove vraćanja robe.

Odgovorni ste za eventualni gubitak vrijednosti robe samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica nepotrebnog rukovanja robom do kojeg dolazi provjerom naravi, karakteristika i načina funkcioniranja iste.

 1. Obavještavamo Vas o obrascu formulara za odustajanje u skladu sa zakonskim odredbama na sljedeći način. Međutim, on se ne mora nužno koristiti.
  Obrazac formulara za odustajanje
 2. Isključenje
  Pravo na odustajanje ne postoji kod ugovora
 • o dostavi robe koja nije gotova roba i koja je izrađena na temelju pojedinačnog izbora ili odluke potrošača ili koja je očito prilagođena osobnim potrebama potrošača;
 • o dostavi robe koja je lako pokvarljiva ili ima kratak rok trajanja;

Pravo na odustajanje prijevremeno prestaje kod ugovora

 • o dostavi originalno zatvorene robe koja nije pogodna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene, a koja je nakon dostave otvorena;
 • o dostavi robe koja se zbog svoje naravi nakon isporuke miješa s drugim elementima od kojih se ne može odvojiti;
 • o dostavi originalno zatvorenih audio ili video snimki ili računalnih programa koji su otvoreni nakon dostave.

5. Dostava, dostupnost robe, bitna obilježja robe

 1. Bitna obilježja robe navedena su u pojedinom opisu proizvoda na početnoj stranici.
 2. Ako nije drukčije ugovoreno, dostava se vrši na adresu dostave koju ste naveli.
 3. Informirat ćemo Vas o roku dostave po potrebi tijekom postupka naručivanja i u potvrdi o slanju. Ako niste zaprimili drukčiju obavijest, uobičajeni rok dostave iznosi od 2 do 3 radna dana po primitku uplate.
 4. U slučaju nemogućnosti pridržavanja obvezujućeg roka dostave iz razloga za koje mi nismo odgovorni (nedostupnost robe, npr. zbog više sile) isto ćemo odmah priopćiti klijentu, i to po potrebi uz podatak o novom predviđenom roku dostave. U slučaju da je za klijenta novi rok dostave neprihvatljiv ili ako roba i unutar novog roka dostave više nije dostupna ili uopće više nije dostupna, obje ugovorne strane imaju pravo odustati od ugovora u pogledu dotične robe; već pružena protuusluga bit će u tom slučaju odmah nadoknađena. Zakonska prava ugovornih strana ostaju neizmijenjena.

6. Cijene i troškovi slanja

Sve cijene izražene su u eurima i sadrže zakonski PDV. Ovisno o proizvodu za koji ste se odlučili postoji mogućnost nastanka troškova slanja o kojima ćemo Vas izričito obavijestiti prije stavljanja robe u košaricu. Uvijek vrijede cijene u trenutku naručivanja.

7. Plaćanje

Za plaćanje naručene robe trenutačno nudimo sljedeće načine plaćanja:
• PayPal uključujući (PayPal Express)
• Kreditne kartice (Mastercard i Visa)
Pravo na prebijanje imate samo ako su Vaši protuzahtjevi pravomoćno utvrđeni sudskim putem ili ako su neosporni ili ako ih je priznala tvrtka HOYER pisanim putem.

8. Pravo pridržaja

Roba ostaje u vlasništvu pružatelja usluge do plaćanja iznosa u cijelosti.

9. Zaštita podataka

Informacije o zaštiti podataka pronaći ćete pod rubrikom „Zaštita podataka” na datenschutz

10. Štete nastale uslijed prijevoza

Ako je roba dostavljena s jasnim oštećenjima uslijed prijevoza, molimo odmah izvršite reklamaciju za takve mane dostavljaču i što prije nas kontaktirajte (besplatno na 00800 4212 4212)
Neizvršenje reklamacije ili stupanja u kontakt neće imati posljedice na Vaša zakonska prava iz jamstva. No pomoći ćete nam u tome da ostvarimo naša vlastita prava naspram otpremnika odnosno osiguranja prijevoza.

11. Jamstvo

 1. Kod ugovora o dostavi robe pripadaju Vam prava i prava potraživanja sukladno zakonskim propisima o jamstvu za ispravnost robe. 
 2. Ne jamčimo za nedostatke dostavljene robe koji su uzrokovani neprimjerenim rukovanjem robe ili izmjenom na način koji nije odobrila tvrtka HOYER.

12. Odgovornost

 1. Odgovaramo za namjeru i grubu nepažnju. Nadalje odgovaramo za povredu obveza počinjenu nepažnjom, a čije ispunjenje uopće omogućuje propisno provođenje ugovora, čija povreda ugrožava ostvarenje svrhe ugovora i u čije se pridržavanje Vi kao klijent uobičajeno možete pouzdati. No u posljednje navedenom slučaju odgovaramo samo za predvidivu štetu tipičnu za ugovor. Ne odgovaramo za povredu obveza počinjenu običnom nepažnjom, a koje obveze nisu one navedene u prethodnim stavcima. Prethodna ugovorna isključenja zakonskog jamstva ne vrijede u slučaju povrede života, tijela i zdravlja.
 2. Prema trenutačnom stanju tehnike komunikacija podacima putem interneta ne može se osigurati na način da bude bez pogrešaka i/ili dostupna u svakom trenutku. U tom pogledu ne odgovaramo za stalnu niti za neprekidnu dostupnost naše internetske trgovine.
 3. Prethodna ograničenja odgovornosti vrijede i u korist naših zakonskih zastupnika i zastupnika u ispunjenju.
 4. Odgovornost sukladno zakonu o jamstvu proizvođača ostaje neizmijenjena.

 13. Autorska prava

Želimo uputiti na činjenicu da su svi tekstovi, grafički prikazi i fotografije na našoj internetskoj stranici zaštićeni autorskim pravima. Povreda autorskih prava se kažnjava.

14. Sudska nadležnost

Na sve ugovore između nas i naših klijenata primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke uz isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Osim toga primjenjuju se obvezujuće odredbe prava države u kojoj Vam je uobičajeno boravište.

15. Pružatelj usluge internetske trgovine

Internetskom trgovinom ponuđenom pod domenom http://shop.hoyerhandel.com upravlja:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

16. Pritužbe

EU komisija priprema platformu za izvansudsko mirenje. To potrošačima daje mogućnost da sporove u svezi s vlastitom narudžbom putem interneta najprije riješe bez uključivanja suda. Platformi za rješavanje sporova može se pristupiti putem vanjske poveznice http://ec.europa.eu/consumers/odr/.