SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

za spletno naročanje prek http://shop.hoyerhandel.com

Naslednji pogoji veljajo za vsa naročila, oddana prek naše spletne trgovine.

Ponudbe v naši spletni trgovini so namenjene izključno potrošnikom, ki nakup opravijo z namenom, ki ga ni mogoče pripisati njihovi poslovni ali poklicni dejavnosti.

1. Veljavnost

Za vse poslovne odnose med podjetjem HOYER Handel GmbH [v nadaljevanju »HOYER« ali »ponudnik«] in strankami, za posle preko  http://shop.hoyerhandel.com, veljajo izključno naslednji splošni pogoji poslovanja, ki se izdajo ob vsakratnem naročilu. Ugovori ali dopolnila splošnih pogojev poslovanja s strani strank niso del pogodbe, razen če se podjetje HOYER izrecno strinja z njihovo veljavnostjo.

Ponudba izdelkov v prej omenjeni spletni trgovini je namenjena izključno za polnoletne potrošnike. Potrošnik v smislu pravne opredelitve je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti njeni samostojni poklicni dejavnosti.

2. Pogodbena stranka

Pogodba o nakupu se sklene s/z:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

Številka ID za DDV: DE 813326245

Za vprašanja in pritožbe se lahko obrnete na našo službo za pomoč strankam, od ponedeljka do petka, od 8:00 ure do 17:00 ure, na telefonsko številko 00800 4212 4212 ali po e-pošti na naslov shop@hoyerhandel.com

3. Ponudba in sklenitev pogodbe

 1. Predstavitev izdelkov v spletni trgovini http://shop.hoyerhandel.com ni pravno zavezujoča ponudba, temveč povabilo za naročilo. Pridržujemo si pravico do napak.
 2. S klikom na gumb [Kupi] izvedete zavezujoče naročilo blaga, navedenega na strani za naročilo. Napake lahko popravite kadar koli pred oddajo naročila. Pogodba o nakupu je sklenjena, ko po prejemu vašega naročila potrdimo vaše naročilo preko e-pošte. Prejem je možen 3 dni po prejemu ponudbe.
 3. Postopek naročanja preko naše spletne trgovine vključuje več korakov. V prvem koraku izberete želeno blago in ga dodate v nakupovalno košarico. Zdaj lahko izberete dodatne izdelke ali s klikom na gumb »Nakupovalna košarica« pregledate izdelke v svoji nakupovalni košarici. Tukaj lahko pritisnete na gumb »Na blagajno« in tako nadaljujete z drugim korakom naročila. Tukaj lahko kupujete neposredno preko računa PayPal PLUS ali pa v naslednjem koraku navedete svoj celoten naslov za izstavitev računa in po potrebi še naslov za dostavo, v kolikor je ta drugačen, in v naslednjem koraku izberete želeni način plačila. V predzadnjem koraku imate končno možnost, da še enkrat pregledate in po potrebi popravite vse podatke (npr. ime, naslov, način plačila, naročene izdelke), preden oddate svoje naročilo s klikom na »Kupi«.
 4. Blago dostavljamo le v majhnih količinah. Ne sprejemamo naročil od strank, ki še niso dopolnile 18. leta starosti.
 5. Pogodba se sklene v nemškem jeziku.
 6. Pogodbeno besedilo shranimo, vam pa po e-pošti pošljemo podatke o naročilu in naše splošne pogoje poslovanja. Veljavno različico splošnih pogojev poslovanja za vaše naročilo si lahko ogledate kadar koli tudi na naslovu splošnih pogojev poslovanja. Vaši podatki o naročilu iz varnostnih razlogov niso več na voljo preko interneta.

4. Odstop od pogodbe

Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe pod naslednjimi pogoji:

Pravica do preklica

Imate pravico, da v štirinajstih dneh prekličete to pogodbo brez navedbe razlogov.

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste blago prejeli sami ali ko je blago prejela tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni pogodbeni prevoznik, oz. če je blago, ki ga je stranka naročila v okviru enotnega naročila, dostavljeno ločeno, pri čemer ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni pogodbeni prevoznik, prejeli zadnje blago. 
Za uveljavljanje svoje pravice do preklica morate podjetju

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212
Faks: +49 (0) 6071 3902 25

posredovati jasno izjavo (npr. s priporočeno pošto, telefaksom ali po e-pošti) o vaši odločitvi, da preklicujete to pogodbo. To lahko storite tudi s pomočjo priloženega vzorčnega obrazca za preklic, ki pa ni predpisan. Za upoštevanje pravice do preklica zadošča, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica odpošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

V primeru, da prekličete pogodbo, smo vam dolžni vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo morebitnih dodatnih stroškov, v kolikor ste se odločili za drugačen način dostave od cenejše različice standardne dostave, ki smo vam jo ponudili), vrniti nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o preklicu pogodbe.  Za to vračilo bomo uporabili enako plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili vi pri prvotni transakciji, razen če smo se z vami izrecno dogovorili drugače, v nobenem primeru pa vam za to vračilo ne bomo zaračunali. Vračilo lahko zavračamo tako dolgo, dokler nam ne vrnete blaga ali predložite dokazila o tem, da ste blago poslali nazaj, odvisno kaj se zgodi prej.
Blago nam morate poslati nazaj oz. predati nemudoma, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o preklicu te pogodbe. Za rok jamčimo, če blago odpošljete pred iztekom roka štirinajstih dni. Stroške za vračilo blaga vam bomo povrnili v primeru, da uporabite nalepko za vračila, ki je priložena pošiljki. Sicer boste neposredne stroške za vračilo blaga nosili sami.

Za morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, v kolikor ugotovimo, da je izguba vrednosti posledica nepravilnega ravnanja z blagom v smislu nepreverjanja narave, lastnosti in načina delovanja.

 1. O vzorčnem obrazcu za preklic vas bomo obvestili v skladu z zakonskimi določbami, kot sledi. Vsekakor pa njegova uporaba ni obvezna.
  Vzorčni obrazec za preklic
 2. Izključitev
  Pravica do preklica ne velja pri pogodbah
 • o dobavi blaga, ki ni tovarniško sestavljeno in izdelava katerega je individualno pogojena ali odvisna od odločitev potrošnika, oz. blaga, ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
 • o dobavi blaga, ki se lahko hitro pokvari ali kateremu lahko hitro zapade datum izteka veljavnosti.

Pravica do preklica predčasno preneha pri pogodbah

 • o dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračanje, v kolikor je bil pečat odstranjen;
 • o dobavi blaga, če je bilo slednje po dobavi zaradi svojega stanja zmešano z drugim blagom;

o dobavi zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, v kolikor je bil pečat po dobavi odstranjen.

5. Dostava, razpoložljivost blaga, bistvene značilnosti blaga

 1. Bistvene značilnosti blaga so navedene v opisu posameznega izdelka na spletni strani.
 2. V kolikor ni dogovorjeno drugače, je blago dostavljeno na naslov za dostavo, ki ga navedete.
 3. Čas dostave vam lahko sporočimo med postopkom naročanja in v potrdilu odpošiljanja. Če ni navedeno drugače, je čas dostave pri standardnem pošiljanju pribl. 2 do 3 delovne dni po prejemu plačila.
 4. V kolikor se zavezujočega roka dostave iz razlogov, za katere nismo odgovorni sami, ne moremo držati, (nerazpoložljivost blaga, npr. zaradi višje sile), bomo stranko o tem nemudoma obvestili in po potrebi določili nov predvideni rok dostave. V kolikor novi rok dostave za stranko ni sprejemljiv ali blaga ne moremo dostaviti niti v okviru novega roka dostave oziroma če blago sploh ni več na voljo, imata obe pogodbeni stranki pravico do odstopa od pogodbe za zadevno blago; v tem primeru bomo stranki morebitno že plačano nadomestilo povrnili. Pravne pravice pogodbenih strank ostajajo nespremenjene.

6. Cene in stroški pošiljanja

Vse cene so v EVRIH in vključujejo zakonsko določeni DDV. Odvisno od izdelka, za katerega se odločite, lahko nastopijo stroški pošiljanja, na katere vas izrecno opozorimo, preden izdelek dodate v nakupovalno košarico. Vedno veljajo cene v času naročila.

7. Plačilo

Za plačilo naročenega blaga vam trenutno omogočamo naslednje načine plačila:
• PayPal (vključno s PayPal Express)
• Kreditna kartica (Mastercard in Visa)
Pravica do pobota velja samo, če so vaše nasprotne tožbe pravno vložene na sodišču ali pa so nesporne oziroma pisno potrjene s strani podjetja HOYER.

8. Lastninski pridržek

Do popolnega plačila blago ostane last ponudnika.

9. Varstvo podatkov

Informacije o varstvu podatkov so na voljo v rubriki »Varstvo podatkov« na datenschutz

10. Škoda med transportom

Če je blago dobavljeno z očitnimi poškodbami, ki so nastale med transportom, te nemudoma reklamirajte dostavljavcu in v najkrajšem možnem času stopite v stik z nami na (brezplačno na 00800 4212 4212)
Če ne opravite reklamacije ali stopite v stik z nami, to ne vpliva na vaše zakonsko določene pravice do garancije. Vendar pa nam s tem pomagate pri uveljavljanju zahtevkov pri našem prevozniku oziroma transportni zavarovalnici.

11. Garancija

 1. Pri pogodbah o dostavi blaga ste upravičeni do uveljavljanja pravic in zahtevkov v okviru zakonskih garancijskih pravic. 
 2. Nismo odgovorni za napake dobavljenega blaga, ki so posledica nepravilnega ravnanja z blagom ali posledica sprememb, ki jih ni odobrilo podjetje HOYER.

12. Odgovornost

 1. Odgovarjamo za naklepno in grobo malomarnost. Prav tako smo odgovorni za malomarne kršitve dolžnosti, ki so pogoj za pravilno izvajanje te pogodbe, ki ogrožajo doseganje namena te pogodbe in za katere kot kupec pričakujete, da jih bomo izpolnjevali. V zadnjem primeru odgovarjamo samo za predvidljivo, pogodbeno tipično škodo. Ne odgovarjamo pa za škodo, ki je bila povzročena iz lažje malomarnosti, razen zgoraj navedenih dolžnosti. Navedene omejitve odgovornosti ne veljajo za poškodbe življenja, telesa in zdravja.
 2. Podatkovna komunikacija preko interneta lahko v skladu z veljavnim stanjem tehnike vključuje napake in/ali ni nujno razpoložljiva v vsakem trenutku. Zato ne odgovarjamo za stalno niti za neprekinjeno razpoložljivost naše spletne trgovine.
 3. Navedene omejitve odgovornosti veljajo tudi v korist naših zakonitih zastopnikov in agentov.
 4. Odgovornost na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke ostane nespremenjena.

 13. Avtorske pravice

Opozarjamo, da so vsa besedila, grafike in fotografije na naši spletni strani zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kršitve avtorskih pravic bodo preganjane.

14. Izbira prava

Za vse pogodbe med nami in našimi kupci velja pravo Zvezne republike Nemčije, razen Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. Poleg tega so obvezne pravne določbe države, v kateri imate prijavljeno običajno prebivališče.

15. Ponudnik spletne trgovine

Spletno trgovino pod domeno http://shop.hoyerhandel.com upravlja podjetje:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

16. Reklamacije

Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno reševanje sporov. Ta platforma potrošnikom nudi, da spor v zvezi z njihovim spletnim naročilom najprej poskusijo rešiti brez vključevanja sodišča. Platforma za reševanje sporov je na voljo na zunanji povezavi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.