ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

για ηλεκτρονικές παραγγελίες στο http://shop.hoyerhandel.com

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Οι προσφορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές που πραγματοποιούν την αγορά για σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στην εμπορική ούτε στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

1. Πεδίο ισχύος

Για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ HOYER GmbH [στο εξής «HOYER» ή «πάροχος»] και τους πελάτες για τις συναλλαγές σε http://shop.hoyerhandel.com, ισχύουν αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών στην εκάστοτε έκδοσή τους τη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Αντίθετοι, αποκλίνοντες ή συμπληρωματικοί γενικοί όροι συναλλαγών του πελάτη δεν αποτελούν μέρος τους συμβολαίου, εκτός και αν η εταιρία HOYER συμφωνεί ρητά για την ισχύ τους.

Η γκάμα προϊόντων στο εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καταναλωτές. Καταναλωτής με τη νομική έννοια του όρου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε μία συναλλαγή για σκοπούς που δεν αποδίδονται κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 Συμβαλλόμενα μέρη2.

Το συμβόλαιο αγοράς πραγματοποιείται με:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-Mail: service-de@hoyerhandel.com
Τηλ.: 00800 4212 4212

Αρ. ΦΠΑ: DE 813326245

3. Προσφορά και σύναψη συμβολαίου

Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα http://shop.hoyerhandel.com δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μια πρόσκληση για να παραγγείλετε. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί [Αγορά] παραδίδετε μια δεσμευτική παραγγελία για τα προϊόντα που αναφέρονται στη σελίδα παραγγελίας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διορθώσετε τυχόν λάθη πριν την παράδοση της παραγγελίας. Το συμβόλαιο αγοράς συνάπτεται όταν αποδεχτούμε την παραγγελία σας με μια επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω e-mail μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η αποδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός τριών ημερών από την είσοδο της προσφοράς.

Η διαδικασία παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιλαμβάνει διάφορα βήματα. Στο πρώτο βήμα επιλέγετε το επιθυμητό προϊόν και το τοποθετείτε στο καλάθι αγοράς. Τώρα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε επιπλέον προϊόντα ή, κάνοντας κλικ στο κουμπί «καλάθι αγορών», να αποκτήσετε μια γενική εικόνα των προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι αγορών σας. Από την γενική εικόνα αυτή μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της παραγγελίας μέσω του κουμπιού «Ταμείο». Εδώ μπορείτε να ψωνίσετε απευθείας είτε μέσω PayPal PLUS ή πληκτρολογήστε στο επόμενο βήμα την πλήρη διεύθυνση χρέωσης και, ενδεχομένως, μια αποκλίνουσα διεύθυνση παράδοσης και να επιλέξτε, στο επόμενο βήμα, τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε. Τέλος, στο προτελευταίο βήμα, έχετε τη δυνατότητα να επανεξετάσετε όλα σας τα στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τρόπο πληρωμής, αγαθά παραγγελίας) και, ενδεχομένως, να τα διορθώσετε, πριν μας στείλετε την παραγγελία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγορά».
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο σε μικρές ποσότητες. Δεν αποδεχόμαστε παραγγελίες πελατών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η σύναψη του συμβολαίου γίνεται στη γερμανική γλώσσα.
Αποθηκεύουμε το κείμενο του συμβολαίου και σας στέλνουμε τα στοιχεία της παραγγελίας και τους ΓΟΣ μας μέσω Email. Την έκδοση των ΓΟΣ που ισχύουν για την παραγγελία σας μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή και εδώ γενικοί όροι συναλλαγών. Για λόγους ασφαλείας τα δεδομένα της παραγγελίας σας δεν είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου.

4. Οδηγίες υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς καμία αιτιολογία.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, πλην του μεταφορέα, παραλάβατε ή παρέλαβε τα εμπορεύματα - ή - αν πολλά εμπορεύματα, τα οποία ο πελάτης παρήγγειλε στο πλαίσιο μίας ενιαίας παραγγελίας, παραδίδονται ξεχωριστά, από την ημέρα στην οποία εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, πλην του μεταφορέα, παραλάβατε ή παρέλαβε το τελευταίο εμπόρευμα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά με την απόφασή σας, να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο, με μια ρητή δήλωση

HOYER Handel GmbH

Webshop-Support / AfterSales

Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany
E-Mail: service-gr@hoyerhandel.com

Τηλ: 00800 4212 4212
Φαξ: +49 (0) 6071 3902 25

(π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Για να διασφαλιστεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λάβαμε την ειδοποίηση σχετικά με την υπαναχώρηση από το παρόν συμβόλαιο, όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τα επιπρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν από την επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου παράδοσης από τον οικονομικό στάνταρ τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε). Για την επιστροφή αυτή χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμής, το οποίο χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή, εκτός κι αν έχει ρητά συμφωνηθεί κάτι άλλο με εσάς. Σε καμία περίπτωση δε θα χρεωθείτε για αυτήν την επιστροφή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή πληρωμής μέχρι να λάβουμε πίσω τα εμπορεύματα ή μέχρι να μας αποδείξετε πως αποστείλατε πίσω τα εμπορεύματα, ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.

Οφείλετε να μας αποστείλετε πίσω ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρηση από το παρόν συμβόλαιο. Η προθεσμία έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από την περίοδο των δεκατεσσάρων ημερών. Αναλαμβάνουμε το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, αν χρησιμοποιήσετε την ετικέτα επιστροφής που συμπαραδίδεται. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεστε οι ίδιοι με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.

Θα χρειαστεί να πληρώσετε για ενδεχόμενη μείωση της αξίας των εμπορευμάτων μόνο αν, κατόπιν ελέγχου της φύσης, των ιδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των εμπορευμάτων, διαπιστωθεί πως η μείωση της αξίας αυτής οφείλεται σε εσφαλμένο χειρισμό.

Μέσω του υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης σάς ενημερώνουμε σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ως εξής. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Αποκλεισμός

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για συμβόλαια

για την παράδοση εμπορευμάτων που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την παραγωγή τους απαιτείται προσωπική επιλογή και καθορισμός από τον καταναλωτή ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή,

για την παράδοση εμπορευμάτων που χαλάνε γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης είναι πολύ σύντομα,

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπίπτει πρόωρα για συμβόλαια

για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία είναι ακατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής, αν η σφράγισή τους αφαιρέθηκε μετά την παράδοση,

για την παράδοση εμπορευμάτων που μετά την παράδοση αναμίχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά, λόγω της δομής τους,

για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, αν η σφράγιση αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

5. Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων, βασικά χαρακτηριστικά προϊόντων

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αναφέρονται στην εκάστοτε περιγραφή του προϊόντος στην αρχική σελίδα.

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση παράδοσης που καταχωρίσατε.

Αναφέρουμε το χρόνο παράδοσης, ενδεχομένως, κατά τη διαδικασία παραγγελίας και στην επιβεβαίωση αποστολής. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο χρόνος παράδοσης της στάνταρ αποστολής είναι περ. 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την είσοδο της πληρωμής.

Αν δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε ένα δεσμευτικό χρόνο παράδοσης για λόγους που δεν οφείλονται σε μας (έλλειψη διαθεσιμότητας του προϊόντος, π.χ. λόγω ανωτέρας βίας), θα ενημερώσουμε αμέσως τον πελάτη και μάλιστα, θα κατονομάσουμε, ενδεχομένως, το νέο μελλοντικό χρόνο παράδοσης. Αν ο νέος χρόνος παράδοσης δε γίνει αποδεκτός από τον πελάτη, ή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ούτε εντός του νέου χρόνου παράδοσης, ή το προϊόν δεν είναι πλέον καθόλου διαθέσιμο, έχουν και τα δύο μέρη του συμβολαίου το δικαίωμα να αποσύρουν το συμβόλαιο, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε αντάλλαγμα έχει ήδη καταβληθεί. Τα νόμιμα δικαιώματα των μερών παραμένουν ανεπηρέαστα.

6. Τιμές και έξοδα αποστολής

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ. Ανάλογα με το προϊόν που επιλέξατε, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα αποστολής, στα οποία σάς επιστήσαμε ρητά την προσοχή πριν την τοποθέτηση του προϊόντος στο καλάθι αγορών. Ισχύουν πάντα οι τιμές κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

7. Πληρωμή

Προς το παρόν προσφέρουμε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής για τα είδη που παραγγείλατε:

• PayPal (συμπεριλαμβανομένου PayPal Express)

• Πιστωτική κάρτα (Mastercard και Visa)

Δικαίωμα συμψηφισμού έχετε μόνο αν οι ισχυρισμοί σας είναι νόμιμοι και έχουν διαπιστωθεί δικαστικά ή είναι αδιαμφισβήτητοι ή έχουν αναγνωριστεί εγγράφως από τη HOYER.

8. Παρακράτηση κυριότητας

Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή το προϊόν παραμένει στην κυριότητα του παρόχου.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στην παράγραφο «Προστασία προσωπικών δεδομένων» στο datenschutz

10. Ζημιές κατά τη μεταφορά

Αν παραδοθούν προϊόντα με εμφανείς ζημιές οφειλόμενες στη μεταφορά, παρακαλείσθε να παραπονεθείτε για τέτοιου είδους σφάλματα αμέσως στο μεταφορέα, και να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με εμάς (δωρεάν στο 00800 4212 4212)

Αν δεν παραπονεθείτε ή επικοινωνήσετε δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο τα νόμιμά σας δικαιώματα εγγύησης. Ωστόσο, μας βοηθάτε να επιβάλουμε τις δικές μας αξιώσεις έναντι του μεταφορέα ή της ασφάλειας μεταφοράς.

11. Εγγύηση

Στα συμβόλαια προμήθειας αγαθών έχετε τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που πηγάζουν από το δίκαιο περί εγγυήσεως.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα ελαττώματα των παραδοτέων προϊόντων, τα οποία προκλήθηκαν από την καταχρηστική χρήση των προϊόντων ή έχουν τροποποιηθεί με τρόπο μη εγκεκριμένο από τη HOYER.

12. Ευθύνη

Είμαστε υπεύθυνοι για δόλο και βαριά αμέλεια. Έχουμε, επίσης, ευθύνη για την εξ αμελείας παράβαση καθηκόντων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση του συμβολαίου, η παράβλεψη των οποίων θέτει σε κίνδυνο το σκοπό του συμβολαίου και την τήρηση των οποίων αναμένετε εσείς ως πελάτης τακτικά. Ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την προβλέψιμη, χαρακτηριστική για το συμβόλαιο ζημιά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξ ελαφράς αμελείας παράβαση καθηκόντων διαφορετικών από αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις. Οι προηγούμενες αποποιήσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημιάς για τη ζωή, το σώμα και την υγεία.

Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί πως θα είναι αλάθητη / ούτε διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε για τη διαρκή ούτε για την αδιάκοπη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και υπέρ των νομίμων εκπροσώπων και των πρακτόρων μας.

Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη.

13. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι όλα τα κείμενα, τα γραφικά και οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι παραβάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων διώκονται νομικά.

14. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

Για όλα τα συμβόλαια ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες μας ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με αποκλεισμό της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις. Επιπλέον, ισχύουν οι υποχρεωτικοί νομικοί κανονισμοί της χώρας στην οποία έχετε τη συνήθη διαμονή σας.

15. Πάροχοι ηλεκτρονικών καταστημάτων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρεται στη διεύθυνση http://shop.hoyerhandel.com ανήκει:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg
E-Mail: service-de@hoyerhandel.com

Τηλ: 00800 4212 4212

16. Παράπονα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση εξωδικαστικών διαφορών. Αυτό δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλύσουν τις διαφορές τους σχετικά με την ηλεκτρονική παραγγελία τους αρχικά χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου. Η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.