OPŠTE ODREDBE I USLOVI (T&Cs)

za porudžbine na mreži sa veb lokacije: http://shop.hoyerhandel.com

Naredne odredbe i uslovi korišćenja sadrže pravne informacije o vašim pravima u skladu sa odredbama ugovora sklopljenih na daljinu i transakcija obavljenih elektronskim putem.

1. Opseg

Sledeće opšte odredbe i uslovi u verziji koja važi u vreme poručivanja isključivo se primenjuju na sve poslovne odnose između kompanije HOYER Handel GmbH [u daljem tekstu „HOYER” ili „Dobavljač”] i klijenta za transakcije realizovane putem veb lokacije http://shop.hoyerhandel.com. Suprotstavljene, iskrivljene ili dopunske opšte odredbe i uslovi klijenta neće predstavljati deo ugovora osim ako kompanija HOYER nije izričito saglasna sa njihovom valjanošću.

Asortiman proizvoda u prethodno pomenutoj internet prodavnici je isključivo namenjen odraslim potrošačima. U skladu sa zakonom, potrošač je bilo koje fizičko lice koje zaključuje zakonsku transakciju u svrhe koje se ne mogu direktno pripisati njihovoj komercijalnoj ili nezavisnoj profesionalnoj aktivnosti.

2. Ugovorni partner

Ugovor o kupovini se zaključuje sa:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

UST.-ID-Nr.: DE 813326245

Za pitanja i žalbe možete da kontaktirate sa našom korisničkom službom od ponedeljka do petka, u periodu od 8:00 do 17:00, na br. telefona 00800 4212 4212 ili putem e-pošte shop@hoyerhandel.com

3. Ponuda i zaključivanje ugovora

 1. Ilustracija proizvoda na veb lokaciji http://shop.hoyerhandel.com predstavlja predlog za poručivanje i nije zakonski obavezujuća ponuda. Greške se izuzimaju.
 2. Klikom na dugme [kupi], šaljete obavezujuću porudžbinu za proizvode navedene na stranici za poručivanje. Neispravne unose možete da izmenite u bilo kom trentuku pre slanja porudžbine. Ugovor o kupovini se zaključuje kada prihvatimo vašu porudžbinu, slanjem potvrde pordužbine putem e-pošte nakon prijema vaše porudžbine. Prihvatanje se obavlja u roku od tri dana nakon prijema porudžbine.
 3. Poručivanje putem naše internet prodavnice obuhvata nekoliko koraka. U prvom koraku birate željeni proizvod i stavljate ga u korpu za kupovinu. Nakon toga imae priliku da izaberete dodatne proizvode ili da pregledate proizvode koji se nalaze u vašoj korpi za kupovinu klikom na dugme „korpa za kupovinu”. Od ovog pregleda možete da nastavite na sledeći korak poručivanja klikom na dugme „završetak kupovine”. U tom koraku možete direktno da obavite kupovinu puem servise PayPal PLUS ili da pređete na naredni korak gde ćete uneti vašu punu adresu za naplatu, a ako je potrebno i drugu adresu isporuke. Sledeći korak vam daje mogućnost da izaberete način plaćanja. U pretposlednjem koraku možete još jednom da proverite sve podatke (npr. ime i prezime, adresa, način plaćanja i poručeni proizvodi) i da ih po potrebi ispravite pre nego što pošaljete porudžbinu klikom na dugme „kupi”.
 4. Proizvodi se prodaju samo u standardnim količinama za potrebe domaćinstva. Ne prihvatamo porudžbine klijenata koji su mlađi od 18 godina.
 5. Ugovor se zaključuje na nemačkom jeziku.
 6. Sačuvaćemo tekst ugovora i putem e-pošte ćemo vam proslediti podatke o porudžbini, kao i naše odredbe i uslove. Takođe možete u bilo kom trenutku da pogledate odredbe i uslove koji važe u trenutku kreiranja vaše porudžbine na veb lokaciji: http://shop.hoyerhandel.com. Iz bezbednosnih razloga, podaci o vašoj porudžbini neće biti dostupni na mreži.

4. Pravila otkazivanja

Potrošači imaju pravo opoziva u skladu sa sledećim odredbama:

1. Pravo otkazivanja

Imate pravo da otkažete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez davanja obrazloženja.

Otkazni period je četrnaest dana od dana kada vi ili treće lice koje ste imenovali, a koje nije kurirska služba, primite proizvod, odnosno u slučaju da neki od nekoliko proizvoda koje ste poručili u jednoj porudžbini stignu odvojeno; ovaj period se takođe računa od dana kada vi, ili treće lice koje ste imenovali, a nije kurirska služba, dobijete finalni proizvod.
Da biste koristili svoje pravo otkazivanja, potrebno je da nas o tome obavestite na adresu:

HOYER Handel GmbH
FAO
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

u formi jasne izjave (odnsno pisma poslatog poštom, faksom ili putem e-pošte) o odluci da raskinete ovaj ugovor. Obrazac za otkazivanje koji se nalazi u nastavku možete, ali ne morate, da koristite za ovu svrhu. Da biste ispoštovali period otkazivanja, dovoljno je da nas obavestite o vašoj odluci da raskinete ugovor pre isteka otkaznog perioda.

Posledice otkazivanja

Ako odlučite da raskinete ovaj ugovor, u obavezi smo da refundiramo sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim u slučaju da postoje dodatni troškovi nastali usled vašeg biranja načina isporuke koji je skuplji od standardnog, najjeftinijeg načina isporuke koji mi nudimo), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana prijema obaveštenja o vašoj odluci da raskinete ovaj ugovor.  Vraćanje uplaćenih sredstava se obavlja koristeći način plaćanja koji ste vi koristili prilikom prvobitne transakcije, osim ako vi izričito niste saglasni sa alternativnim načinom plaćanja. Ni u kom slučaju vi nećete snositi troškove takse na uplaćenu naknadu. Imamo pravo da odbijemo plaćanje refundacije do prijema vraćenog proizvoda ili dok nam ne pružite dokaz da ste proizvod vratili, šta pre nastupi.

Proizvode morate da vratite u dogledno vreme, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavestili o vašoj odluci da raskinete ovaj ugovor. Ovaj period će se smatrati ispunjenim ako proizvode pošaljete pre isteka perioda od četrnaest dana. Ako prilikom poručivanja u okviru isporuke naznačite vraćanje proizvoda, mi ćemo pokriti troškove slanja. U svakom drugom slučaju, vi snosite troškove za vraćanje proizvoda.

Bićete odgovorni samo za onaj gubitak vrednosti proizvoda koji je prozrokovan nepotrebnim rukovanjem proizvoda u cilju provere njegove prirode, osobina i funkcija.

2. Ovim vas obaveštavamo o predlošku obrasca za otkazivanje u skladu sa odredbama narednih zakonskih odredaba. Međutim, niste u obavezi da ga koristite.

Predložak obrasca za otkazivanje

3. Izuzeci

Pravo otkazivanja ne postoji u ugovorima

 • za nabavku proizvoda koji nisu prefabrikovani i koji zahtevaju lični odabir i odluku potrošača, odnosno prizvodi koji su jasno napravljeni u skladu sa ličnim zahtevima potrošača;
 • za nabavku proizvoda koji mogu da brzo da se pokvare ili imaju kratak rok važenja.

Pravo otkazivanja ranije ističe u ugovorima

 • za nabavku zapečaćenih proizvoda koji nisu pogodni za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nakon otpakivanja;
 • za nabavku proizvoda koji su nakon isporuke neodvojivo povezani sa drugim proizvodima zbog njihove prirode;
 • za nabavku audio i video zapisa ili računarskog softvera u zapečaćenom pakovanju u slučaju njihovog otpakivanja nakon isporuke.

5. Isporuka, dostupnost proizvoda i osnovne osobine proizvoda

 1. Osnovne osobine proizvoda su precizno definisane u opisu proizvoda na početnoj stranici.
 2. Osim ako nije drugačije dogovoreno, proizvodi se dostavljaju na adresu koju ste vi naznačili.
 3. Ako je moguće, o periodu isporuke ćemo vas obavestiti u toku poručivanja, kao i u potvrdi isporuke. Osim ako vas ne obavestimo drugačije, period isporuke za standardne isporuke je oko 2 do 3 dana od dana prijema uplate.
 4. Ako nismo u mogućnosti da ispoštujemo obavezujući period isporuke iz razloga koji su van granica naše moći (nedostupnost proizvoda zbog više sile i sl.), blagovremeno ćemo o tome obavestiti klijenta, a ako je moguće, odredićemo i novi očekivani period isporuke. Ako novi period isporuke klijentu nije prihvatljiv, odnosno ako proizvod više nije dostupan ili nije dostupan u novom periodu isporuke, obe ugovorne strane imaju pravo da raskinu ugovor koji se tiče takvog proizvoda; u datom slučaju svaki uplaćeni iznos će biti propisno vraćen. Zakonska prava ugovornih strana se ne menjaju.

6. Cene i troškovi isporuke

Sve cene su izražene u evrima i obuhvataju zakonski PDV. U zavisnosti od odabranog proizvoda, moguća je naplata troškova isporuke. Izričito ćemo vas obavestiti o tome pre nego što ubacite proizvod u korpu za kupovinu. Uvek se primenjuju cene koje su prikazane u vreme poručivanja.

7. Plaćanje

Poručenu robu možete da platite koristeći sledeće načine plaćanja:
• PayPal (uključujući PayPal Express)
• kreditna kartica (Mastercard i Visa)
Imaćete pravo na kompenzaciju samo ako su vaša potraživanja neosporna, utvrđena u sudu kao zakonski valjana ili su pisanim putem prihvaćena od strane kompanije HOYER.

8. Zadržavanje vlasničkih prava

Proizvod ostaje u vlasništvu dobavljača sve dok se u potpunosti ne isplati.

9. Zaštita podataka

Informacije o zaštiti podataka se nalaze u odeljku „Zaštita podataka” na veb lokaciji http://shop.hoyerhandel.com. Transportschäden

Ako su isporučeni proizvodi vidno oštećeni u toku transporta, odmah uložite žalbu kurirskoj službi i kontaktirajte sa nama u najkraćem roku (na broj telefona 00800 4212 4212; poziv se ne naplaćuje).

U slučaju da propustite da uložite žalbu ili da kontaktirate sa nama, to ne utiče na vaša zakonska prava u vezi sa garancijom. Međutim, ako to ipak učinite, to će nam pomoći da imamo osnov za naša lična potraživanja protiv kurirske službe ili osiguravajuće kompanije za transport.

11. Garancija

 1. Za ugovore koji su u vezi sa nabavkom proizvoda, data su vam određena prava, kao i pravo potraživanja, u skladu sa zakonskim garantnim pravima.
 2. Ne snosimo odgovornost za bilo koja oštećenja uzrokovana neispravnim korišćenjem proizvoda ili menjanjem proizvoda na način koji nije odobrila kompanija HOYER.

12. Odgovornost

 1. Snosićemo odgovornost za namerne radnje i grubu nepažnju. Takođe ćemo snositi odgovornost za nemarno kršenje obaveza, čije je ispunjenje neophodno za propisnu primenu ugovora, odnosno za kršenje obaveza koje ugrožava ispunjenje svrhe ugovora i na koje se vi kao klijent generalno oslanjate. Međutim, u vezi sa poslednjim navedenim kršenjem obaveza, mi snosimo odgovornost samo za ona oštećenja koja su predvidiva i tipična za ovaj tip ugovora. Ne snosimo odgovornost za delimično nemarna kršenja obaveza koja nisu navedena u prethodnim klauzulama. Prethodno pomenuta izuzeća od odgovornosti ne primenjuju se za ugrožavanje života i zdravlja ili telesne povrede.
 2. Ne može se garantovati da će u svakom trenutku prenos podataka putem interneta biti dostupan i/ili besperkoran, u skladu sa trenutnim stanjem tehnologije. Takođe nećemo snositi odgovornost koja se tiče trajne ili nesmetane dostupnosti naše internet prodavnice.
 3. Gore pomenuta ograničenja od odgovornosti se primenjuju i na naše pravne zastupnike ili agente.
 4. Odgovornost u skladu sa zakonom o odgovornosti proizvođača se ne menja.

 13. Autorska prava

Imajte u vidu da su svi tekstovi, slike i fotografije na našoj veb lokaciji zaštićene autorskim pravima. Kršenje autorskih prava će dovesti do krivičnog gonjenja.

14. Važeći zakon

Na sve ugovore zaključene između nas i naših klijenata primenjivaće se nemački zakon, uz izuzimanje Zakona o trgovini UN. Pored toga, primenjivaće se obavezujuće odredbe zakona zemlje u kojoj je vaše prebivalište.

15. Pružalac usluga internet prodavnice

Internet prodavnicom koja je dostupna na domenu http://shop.hoyerhandel.com upravlja:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-pošta: service-sr@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

16. Žalbe

Evrospka komisija nudi platformu za vansudsko rešavanje sporova. To potrošačima pruža priliku da reše sporove u vezi sa porudžbinama na mreži bez obraćanja sudu. Platformi za rešavanje sporova se pristupa putem spoljašnje veze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.