GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER (AGB)

til online-bestillinger på http://shop.hoyerhandel.com

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der foretages via vores online shop.

Tilbuddene i vores online-shop er udelukkende rettet mod forbrugere, der afslutter købet med et formål, der ikke kan tilskrives hverken deres kommercielle eller erhvervsmæssige aktivitet.

1. Gyldighedsområde

For alle forretningsforbindelser mellem HOYER Handel GmbH [efterfølgende „HOYER“ eller „leverandør“] og kunden, for handler på http://shop.hoyerhandel.com, gælder udelukkende de følgende generelle forretningsbetingelser i den pågældende udgave på tidspunktet for bestillingen. Modstridende, afvigende eller supplerende generelle forretningsbetingelser fra kunden accepteres ikke, undtagen, hvis HOYER udtrykkeligt accepterer disse.

Produktsortimentet i førnævnte online-shop retter sig udelukkende til myndige forbrugere. En forbruger i henhold til den juridiske definition er enhver fysisk person, som indgår en retshandel, som overvejende ikke kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige arbejde.

2. Kontraktpartner

Købekontrakten indgås med:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tlf.: 00800 4212 4212

Momsnummer: DE 813326245

Du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, reklamationer og klager fra mandag til fredag fra kl. 8:00 til 17:00 på telefonnummer 00800 4212 4212 samt pr. e-mail shop@hoyerhandel.com

3. Tilbud og kontraktindgåelse

 1. Præsentation af produkter i online-shoppen http://shop.hoyerhandel.com er ikke et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til bestilling. Forbehold for fejltagelser.
 2. Ved at klikke på knap [Køb] afgiver du en bindende bestilling for de på bestillingssiden anførte varer. Indtastningsfejl kan til enhver tid korrigeres inden bestillingen afsendes. Købekontrakten kommer i stand, når vi accepterer din bestilling via en bestillingsbekræftelse pr. e-mail efter modtagelsen af din bestilling. Denne accept kan ske inden for tre dage efter indgang af tilbuddet.
 3. En bestilling i vores online-shop omfatter flere skridt. I det første skridt vælger du de ønskede varer og lægger disse i indkøbskurven. Nu kan du vælge flere produkter eller ved klik på knap „Indkøbskurv“ få vist en oversigt over produkterne i din indkøbskurv. Fra denne oversigt kommer du så via knap „Til kassen“ til næste bestillingsskridt. Her kan du enten købe ind direkte via PayPal PLUS eller du angiver i næste skridt din fulde faktureringsadresse og evt. en afvigende leveringsadresse og vælger i næste skridt din ønskede betalingsmåde. I næstsidste skridt har du mulighed for at kontrollere og evt. korrigere alle angivelser (f.eks. navn, adresse, betalingsmåde, bestilte produkter) igen, inden du sender os din bestilling ved et klik på „Køb“.
 4. Produkter leveres i de almindelige husholdningsmængder. Vi accepterer ikke bestillinger fra kunder under 18 år.
 5. Kontrakten indgås på tysk.
 6. Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdata og vores generelle forretningsbetingelser pr. e-mail. De ved din bestilling gældende generelle forretningsbetingelser kan du til enhver tid se her generelle forretningsbetingelser. Af sikkerhedsgrunde er dine bestillingsdata ikke mere tilgængelige via internettet.

4. Fortrydelsesret

Forbrugere har en fortrydelsesret i henhold til følgende betingelser:

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra kontrakten inden for fjorten dage uden angivelse af grunde.

Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse – eller – hvis det drejer sig om flere varer, som kunden får leveret varer separat, men har bestilt samlet, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse. 

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os ved hjælp af en klar meddelelse

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tlf.: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(f.eks. via brevpost, telefax eller e-mail) om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt. Du kan bruge den efterfølgende vedlagte standardfortrydelsesformular, dette er dog ikke påkrævet. Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret inden denne udløber.

Fortrydelsens konsekvenser

Hvis du træder tilbage fra kontrakten, skal vi omgående tilbagebetale dig alle beløb, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, som er opstået på grund af, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os tilbudte, fordelagtige standardlevering), dog senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din tilbagetræden fra kontrakten er indgået hos os.  Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmåde, som du brugte ved den oprindelige transaktion, undtagen, hvis der udtrykkeligt er blevet aftalt andet med dig; vi vil under ingen omstændigheder beregne dig noget for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne tilbage eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Du skal omgående returnere eller overdrage varerne og i alle tilfælde senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du har informeret os om din tilbagetræden fra kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på fjorten dage. Vi betaler returneringen af varerne, hvis du bruger den med leveringen vedlagte returetiket. Ellers skal du selv betale de direkte omkostninger for returneringen af varerne.

Du skal kun betale et eventuelt værditab på varerne, hvis dette stammer fra en ikke nødvendig håndtering af disse ved kontrol af beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

 1. Vi informerer via standardfortrydelsesformularen i henhold til de retslige bestemmelser. Det er dog ikke påkrævet at bruge denne.
  Standardfortrydelsesformular
 2. Udelukkelse
  Fortrydelsesretten gælder ikke ved kontrakter
 • om levering af varer, som ikke er præfabrikerede og til hvis fremstilling brugeren skal træffe et individuelt udvalg eller bestemmelse eller på varer som klart er fremstillet i henhold til forbrugerens personlige behov;
 • om levering af varer, som er letfordærvelige eller hvis forfaldsdato hurtigt blev overskredet;

Fortrydelsesretten udløber førtidigt ved kontrakter

 • om levering af forseglede varer, som af sundheds- eller hygiejnegrunde ikke er egnet til returnering, hvis deres forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 • om levering af varer, hvis disse efter leveringen på grund af deres beskaffenhed er blevet uadskilleligt blandet med andre materialer;
 • om levering af lyd- eller videooptagelser eller computer-software i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

5. Levering, produkttilgængelighed, væsentlige produktkendetegn

 1. De væsentlige produktkendetegn er angivet i den pågældende produktbeskrivelse på hjemmesiden.
 2. Såfremt der ikke er aftalt andet, leveres der til den af dig angivne leveringsadresse.
 3. Vi angiver leveringstiden under bestillingen og i forsendelsesbekræftelsen. Såfremt der ikke er angivet andet, er leveringstiden normalt ca. 2 til 3 hverdage efter betalingsindgang.
 4. Kan vi ikke overholde en bindende leveringstid af grunde, som vi ikke selv er ansvarlig for (manglende produkttilgængelighed, f.eks. på grund af force majeure), vil vi omgående meddele kunden dette, og om muligt angive en ny forventet leveringstid. Er den nye leveringstid ikke acceptabel for kunden eller kan produkterne heller ikke eller slet ikke leveres mere inden for den nye leveringstid, er begge kontraktparter berettiget til at træde tilbage fra kontrakten; et allerede betalt beløb vil vi i dette tilfælde omgående tilbagebetale. Kontraktparternes juridiske rettigheder forbliver uberørte.

6. Priser og forsendelsesomkostninger

Alle priser er i EURO inkl. moms. Afhængigt af det valgte produkt, kan der opstå forsendelsesomkostninger, som vi udtrykkeligt gør dig opmærksom på inden produkterne lægges i indkøbskurven. Der gælder altid priserne på bestillingstidspunktet.

7. Betaling

 1. Til betaling af de bestilte varer tilbyder vi aktuelt følgende betalingsmåder:
  • PayPal (inklusive PayPal Express)
  • Kreditkort (Mastercard og Visa)
  Du har kun ret til modregning, hvis dine modkrav er blevet retsgyldig konstateret, er ubestridte eller er blevet skriftligt anerkendt af HOYER.

8. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver leverandørens ejendom indtil fuldstændig betaling.

9. Databeskyttelse

Informationer om databeskyttelse finder du i rubrik „Databeskyttelse“ på datenschutz

10. Transportskader

Leveres varerne med synlige transportskader, skal du reklamere sådanne fejl direkte hos transportøren, og derefter kontakte os hurtigst muligt på (gratis på 00800 4212 4212)
Manglende reklamation eller henvendelse har ingen betydning for dine lovbestemte garantirettigheder. Men du hjælper os med at gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

11. Garanti

 1. Ved kontrakter om levering af varer har du rettigheder og krav i henhold til loven om mangelfuld levering.
 2. Vi overtager intet ansvar for mangler ved de leverede varer, der er forårsaget ved, at varerne er blevet forkert behandlet eller er blevet ændret på en af HOYER ikke godkendt måde.

12. Ansvar

 1. Vi hæfter for forsæt og grov uagtsomhed. Desuden hæfter vi for uagtsom misligholdelse af pligter, hvis opfyldelse overhovedet gør en korrekt gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis misligholdelse bringer kontraktens formål i fare og hvortil du som kunde regelmæssigt sætter din lid. I sidstnævnte tilfælde hæfter vi dog kun for de forudsigelige, typiske skader. Vi hæfter ikke for en let uagtsom misligholdelse af andre end de i de foregående sætninger nævnte pligter. De ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder ikke ved skader på liv, lemmer og helbred.
 2. Det kan med det nuværende tekniske niveau ikke garanteres at datakommunikationen via internettet altid er fejlfri og / eller tilgængelig. Vi hæfter i denne forbindelse hverken for en permanent eller afbrudt tilgængelighed til vores online-shops.
 3. De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også for vores juridiske repræsentanter og ansatte.
 4. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørt.

13. Ophavsret

Vi gør opmærksom på, at alle tekster, grafikker og fotos på vores webside er ophavsretligt beskyttet. Ophavsretskrænkelser forfølges.

14. Lovgivning

For alle kontrakter mellem os og vores kunder gælder lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af FN-købeloven. Foruden gælder ufravigelige lovbestemte regler i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl.

15. Online-shops leverandører

Den på domain http://shop.hoyerhandel.com tilbudte online-shop drives af:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tlf.: 00800 4212 4212

16. Klager

EU-kommissionen stiller en platform til udenretslig bilæggelse af stridigheder til rådighed. Her har forbrugere mulighed for at få afklaret stridigheder i forbindelse med deres online-bestilling uden retligt indgriben. Denne platform finder du på det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.