Ret til at trække sig tilbage

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse af dem.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Tyskland, shop@hoyerhandel.com, Telefon: 00800 4212 4212, Fax: +49 (0)40 853994 80) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgevirkninger af annullering

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at foretage en tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du har returneret varerne til os.

Du skal returnere eller aflevere varen til os eller til KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Tyskland) uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular)

- Til HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Tyskland, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende
varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens/forbrugernes navn

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

- Dato

(*) Slet det ikke gældende.