Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv. Perioada de retragere este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Germania, shop@hoyerhandel.com, Telefon: 00800 4212 4212, Fax: +49 (0)40 853994 80) prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract. În acest scop, puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat, care nu este însă obligatoriu.

Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințe ale anulării

Dacă vă retrageți din prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea retragerii dumneavoastră din prezentul contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare. Putem refuza să efectuăm o rambursare până când nu primim înapoi bunurile sau până când nu ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Ne-ați returnat bunurile.

Trebuie să returnați sau să predați bunurile la noi sau la KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Germania) fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne comunicați anularea acestui contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Dumneavoastră suportați costurile directe de returnare a bunurilor. Trebuie să plătiți pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare se datorează manipulării bunurilor care nu este necesară pentru inspectarea stării, proprietăților și funcționării bunurilor.

Model de formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular)

- Către HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Germania, shop@hoyerhandel.com, Fax: +49 (0)40 853994 80

- Eu/noi (*) revocăm prin prezenta contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor
bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

- Comandat pe (*)/primit pe (*)

- Numele consumatorului (consumatorilor)

- Adresa consumatorului (consumatorilor)

- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)

- Data


(*) Se șterge când nu este cazul.