ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a http://shop.hoyerhandel.com weboldalon történő online megrendelésekre vonatkozóan

Az alábbi feltételek és kikötések az online áruházunkon keresztül leadott minden megrendelésre vonatkoznak.

A webáruházunkban található ajánlatok kizárólag olyan fogyasztóknak szólnak, akik a vásárlást olyan célból kötik meg, amely sem kereskedelmi, sem szakmai tevékenységüknek nem tulajdonítható.

1. Érvényesség

A HOYER Handel GmbH [a továbbiakban „HOYER” vagy „Szolgáltató”] és a Vevők között létrejött minden üzleti kapcsolatra, a http://shop.hoyerhandel.com weboldalon létrejött ügyletekre kizárólag a következő Általános szerződési feltételeknek a rendelés időpontjában érvényes változata vonatkozik. A Vevő ezeknek ellentmondó, ezektől eltérő vagy ezeket kiegészítő általános szerződési feltételei nem képezik a szerződés részét, kivéve, ha a HOYER azok érvényességét kifejezetten elfogadja.

A fent említett webáruház árukínálata kizárólag nagykorú fogyasztóknak szól. A törvényi meghatározás értelmében fogyasztó minden természetes személy, aki egy jogügyletet olyan céllal köt, amely sem kereskedelmi, sem pedig független szakmai tevékenységéhez nem köthető.

2. Szerződő fél

Az adásvételi szerződés a következő féllel jön létre:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

Közösségi adószám: DE 813326245

Kérdések, reklamációk és panaszok esetén vevőszolgálatunkat hétfőtől péntekig 8:00-tól 17:00 óráig a 00800 4212 4212 telefonszámon, valamint a shop@hoyerhandel.com e-mail-címen érheti el.

3. Ajánlat és szerződéskötés

 1. A termékek megjelenítése a http://shop.hoyerhandel.com webáruházban nem jelent jogilag kötelező érvényű ajánlatot, hanem csak egy felhívást a rendelésre. A tévedések jogát fenntartjuk.
 2. A [Vásárlás] gombra kattintva Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a rendelési oldalon felsorolt árukra vonatkozóan. A hibákat a rendelés leadása előtt bármikor javíthatja. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor rendelésének beérkezését követően rendelését egy e-mailben küldött visszaigazolással elfogadjuk. Az elfogadásra a rendelés beérkezését követő három napon belül kerülhet sor.
 3. A webáruházunkon keresztül történő rendelés folyamata több lépésből áll. Az első lépésben Ön kiválasztja a kívánt árut, és a kosárba helyezi. Lehetősége van további árucikkeket kiválasztani, vagy a „Kosár” gombra kattintva áttekintést kaphat a kosarában lévő árucikkekről. Ebből az áttekintésből a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva jut a következő rendelési lépéshez. Itt választhatja a PayPal PLUS használatával történő közvetlen vásárlást, vagy a következő lépésben megadhatja a teljes számlázási címét, és adott esetben az ettől eltérő szállítási címet, továbbá a következő lépésben kiválaszthatja a kívánt fizetési módot. Végül az utolsó lépésben lehetősége van az összes adatot (pl. név, cím, fizetési mód, megrendelt árucikkek) még egyszer ellenőrizni, és adott esetben javítani, mielőtt a „Vásárlás” gombra kattintva elküldi nekünk rendelését.
 4. Az áruk szállítása csak szokásos háztartási mennyiségben történik. Nem fogadunk el rendelést 18. életévüket be nem töltött vevőktől.
 5. A szerződéskötés német nyelven történik.
 6. A szerződés szövegét elmentjük, és e-mailben megküldjük Önnek a rendelés adatait, valamint Általános szerződési feltételeinket. A rendelése időpontjában érvényes ÁSZF-verziót bármikor megtekintheti itt is: általános szerződési feltételei. Rendelés adatai biztonsági okokból az interneten már nem hozzáférhetők.

4. Elállásra vonatkozó tájékoztató

A fogyasztókat elállási jog illeti meg a következők szerint:

Elállási jog

Önnek jogában áll tizennégy napon belül indokolás nélkül a jelen szerződéstől elállni.

Az elállásra rendelkezésre álló határidő tizennégy nap attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett, a szállítótól eltérő harmadik fél az árucikkeket birtokába vette, illetve ha a vevő által egy egységes rendelés keretében megrendelt több árucikk külön kerül kiszállításra, akkor attól a naptól, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett, a szállítótól eltérő harmadik fél az utolsó árucikket birtokába vette. 
Ha élni kíván elállási jogával, akkor a

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

címre kell a jelen szerződéstől való elállásra irányuló szándékáról szóló egyértelmű nyilatkozatot küldeni (például postai úton küldött levélben, faxon vagy e-mailen). Ehhez használhatja a lejjebb csatolt elállási nyomtatványmintát, azonban ez nem kötelező. Az elállási jog gyakorlásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közlését az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, akkor minden Öntől kapott fizetséget, beleértve a szállítási költségeket (azon további költségek kivételével, melyek abból adódnak, hogy Ön az általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul és a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítése beérkezésétől számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk.  Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amit Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve, ha kifejezetten valami másban állapodtunk meg Önnel. Ezért a visszatérítésért semmilyen esetben nem számítunk fel díjat. Megtagadhatjuk a visszafizetést addig, amíg vissza nem kaptuk az árucikkeket, vagy Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árucikkeket, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
Önnek haladéktalanul és minden esetben, legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásáról szóló értesítése időpontjától számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy adnia részünkre az árut. A határidő teljesül, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi. Átvállaljuk Öntől az áruk visszaküldésének költségét, ha a csomaghoz mellékelt visszaküldési címkét használja. Egyéb esetben Ön viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségét.

Az áruk esetleges értékvesztéséért Önnek csak akkor kell fizetnie, ha ez az értékvesztés az Ön általi, az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez nem szükséges kezelésére vezethető vissza.

 • A törvényi előírások szerint a következőkben tájékoztatjuk Önt az elállási nyomtatványmintáról. Azonban nem kötelező a használata.
  Elállási nyomtatványminta
 • Kizárás
  Az elállási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén
 • amelyek nem előre gyártottak és amelyeknek a gyártása a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó egyéni igényeire szabottak;
 • amelyek romlandók vagy gyorsan lejár a szavatossági idejük;

Az elállási jog idő előtt megszűnik olyan lezárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén,

 • amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaadásra, ha azoknak a csomagolását szállítást követően felbontották;
 • amelyek szállítást követően jellegükből adódóan szétválaszthatatlanul keveredtek más termékekkel;
 • hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek lezárt csomagolásban történő szállítása esetén, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották.

5. Szállítás, termék rendelkezésre állása, alapvető termékjellemzők

 1. Az alapvető termékjellemzők a honlapon, az adott termék leírásában vannak megadva.
 2. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az Ön által megadott szállítási címre történik.
 3. A szállítási határidőt adott esetben a rendelési folyamat során, továbbá a szállítás visszaigazolásában közöljük. Eltérő tájékoztatás hiányában a szállítási határidő normál szállítás esetén a fizetés beérkezését követő körülbelül 2–3 munkanap.
 4. Amennyiben a kötelező érvényű szállítási határidőt rajtunk kívül álló okokból nem tudjuk betartani (áru nem elérhető pl. vis major miatt), arról a vevőt haladéktalanul tájékoztatjuk, mégpedig adott esetben egy új várható szállítási határidő megadásával. Amennyiben az új szállítási határidő a vevő számára nem elfogadható, vagy az áru az új szállítási határidőn belül sem, vagy már egyáltalán nem elérhető, akkor minkét félnek jogában áll az adott áru vonatkozásában a szerződéstől elállni; a már teljesített ellenszolgáltatást ilyen esetben haladéktalanul visszatérítjük Önnek. A szerződő felek törvényes jogait ez nem érinti.

6. Árak és szállítási költségek

Minden ár euróban van megadva, és tartalmazza a törvényes áfát. Attól függően, hogy Ön melyik terméket választja, szállítási költséget számíthatunk fel, amelyre az áru kosárba helyezése előtt nyomatékosan felhívjuk a figyelmét. Mindig a rendelés időpontjában érvényes árak érvényesek.

7. Fizetés

A megrendelt áru kifizetéséhez jelenleg a következő fizetési módokat fogadjuk el:
• PayPal (beleértve a PayPal Express-t)
• Hitelkártya (Mastercard és Visa)
Többletköltség felszámításának joga akkor illeti meg Önt, ha ellenkövetelését a bíróság jogerősen megállapította, vagy az nem vitatott, vagy a HOYER írásban elismerte.

8. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes összeg kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

9. Adatvédelem

Az adatvédelemre vonatkozó információkat „Adatvédelem” címszó alatt találja a datenschutz

10. Szállításkor keletkezett károk

Amennyiben a termékek nyilvánvaló szállításkor keletkezett károkkal kerülnek kiszállításra, kérjük, hogy azonnal reklamáljon a kézbesítőnél, és a lehető leggyorsabban vegye fel velünk a kapcsolatot (ingyenes telefonszám: 00800 4212 4212)
A reklamációnak vagy a kapcsolatfelvételnek semmiféle következménye nincs az Ön törvényes garanciális jogaira nézve. Azonban ezzel segít nekünk, hogy saját igényeinket a fuvarozóval vagy a szállítási biztosítóval szemben érvényesíteni tudjuk.

11. Szavatosság

 1. Áruk szállításáról szóló szerződés tekintetében a jótállási jog szerinti jogok és követelések illetik meg Önt. 
 2. Nem vállalunk felelősséget a szállított termékek szakszerűtlen kezelésből vagy a HOYER által nem engedélyezett módosításokból eredő hibáiért.

12. Felelősség

 1. Szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felelősséget vállalunk. Továbbá felelősséget vállalunk olyan kötelezettségek hanyag megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő végrehajtását egyáltalán lehetővé teszi, amelyek megszegése a szerződéses cél elérését veszélyezteti, és amelyeknek a betartásában Ön vevőként rendszeresen megbízik. Az utóbbi esetben nem vállalunk felelősséget az előre látható, a szerződésre jellemző károkért. Nem vállalunk felelősséget az előző mondatokban említettektől eltérő kötelezettségek enyhe hanyagságból történő megszegéséért. Az előbbiekben megadott, felelősség kizárására vonatkozó feltételek nem érvényesek az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése esetén.
 2. Az interneten keresztül történő adatkommunikáció a technika jelenlegi állása szerint nem hibamentes és/vagy nem mindig biztosítható az elérhetősége. Ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget webáruházunk állandó vagy megszakítás nélküli elérhetőségéért.
 3. Az előbbiekben megadott, felelősség kizárására vonatkozó feltételek törvényes képviselőink és szolgáltató partnereink tekintetében is érvényesek.
 4. Ez nem érinti a termékfelelősségről szóló törvény értelmében fennálló felelősséget.

 13. Szerzői jogok

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalunkon található összes szöveg, ábra és fotó szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jog megsértését a törvény bünteti.

14. Joghatóság

A köztünk és a vevőink között létrejött minden szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók, az ENSZ adásvételi jog kizárásával. Emellett alkalmazhatók annak az országnak a kötelező érvényű törvényi szabályozásai, amelyben az Ön szokásos tartózkodási helye található.

15. A webáruház üzemeltetője

A http://shop.hoyerhandel.com domain alatt működő webáruház üzemeltetője:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

16. Panaszok

Az Európai Bizottság platformot biztosít a jogviták peren kívüli rendezéséhez. Lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, hogy az online megrendelésükkel kapcsolatos jogvitákat először bíróság bevonása nélkül próbálják rendezni. A vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ külső linken érhető el.