Vispārīgi noteikumi un nosacījumi

1. Darbības joma

Uz visiem pasūtījumiem, kas veikti mūsu tiešsaistes veikalā, attiecas šādi noteikumi un nosacījumi.

Mūsu tiešsaistes veikala piedāvājumi ir paredzēti tikai un vienīgi patērētājiem, kuri pirkumu veic ar mērķi, kas nav saistīts ne ar viņu komercdarbību, ne profesionālo darbību.

2. Līgumpartneris, līguma noslēgšana, korekcijas iespējas

Pirkuma līgums tiek noslēgts ar uzņēmumu HOYER Handel GmbH.

Izvietojot preces interneta veikalā, mēs izsakām saistošu piedāvājumu noslēgt līgumu par šīm precēm. Jūs varat bez saistībām pievienot mūsu preces iepirkumu grozam un jebkurā laikā koriģēt veikto izvēli pirms saistošā pasūtījuma iesniegšanas, izmantojot korekcijas palīglīdzekļus, kas sniegti un izskaidroti pasūtījuma procesā. Līgums stājas spēkā, noklikšķinot uz pasūtījuma pogas, lai pieņemtu iepirkumu grozā esošo preču piedāvājumu. Uzreiz pēc pasūtījuma iesniegšanas jūs saņemsiet vēl vienu apstiprinājumu e-pastā.

3. Līguma valoda, līguma teksta saglabāšana

Līguma noslēgšanai pieejamās valodas: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, itāļu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru.

Mēs saglabājam līguma tekstu un nosūtām jums pasūtījuma datus un mūsu vispārīgos noteikumus un nosacījumus teksta formā. Līguma tekstu varat apskatīt attiecīgajā klienta kontā.

4. Piegādes noteikumi un nosacījumi

Papildus norādītajām produktu cenām tiek pieskaitīta arī piegādes maksa. Vairāk par piegādes maksu summu varat uzzināt piedāvājumos.

Preci var saņemt tikai ar piegādi. Diemžēl pēc preces nav iespējams ierasties pašam.

5. Apmaksa

Mūsu veikalā parasti ir pieejami šādi apmaksas veidi:

Kredītkarte
Veicot pasūtījumu, jūs ievadāt kredītkartes datus. Maksa no jūsu kartes tiks iekasēta uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas.

PayPal
Lai rēķinu varētu apmaksāt, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”), jums ir jābūt reģistrētam pakalpojumā PayPal, jāidentificējas ar saviem piekļuves datiem un jāapstiprina maksājuma uzdevums. PayPal maksājuma darījums tiek izpildīts uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas. Papildu norādījumus saņemsiet pasūtīšanas procesa laikā.

6. Atteikuma tiesības

Patērētājiem ir tiesības uz likumā noteiktajām atteikuma tiesībām, kā aprakstīts atcelšanas politikā. Uzņēmējiem netiek piešķirtas brīvprātīgas atteikuma tiesības.

7. Īpašumtiesību saglabāšana​​​​​​​

Preces paliek mūsu īpašumā līdz pilnīgai to apmaksai.

Attiecībā uz uzņēmējiem papildus tiek piemēroti šādi noteikumi: mēs paturam īpašumtiesības uz precēm, līdz visas prasības, kas izriet no esošām darījumattiecībām, ir pilnībā izpildītas. Jūs varat tālākpārdot preces, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, veicot parasto uzņēmējdarbību; visas prasības, kas izriet no šīs tālākpārdošanas, varat mums piešķirt iepriekš rēķina summas apmērā (neatkarīgi no preču, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, kombinācijas vai sajaukšanas ar jaunu preci), un mēs piekrītam šai piešķiršanai. Jūs saglabājat pilnvaras iekasēt debitoru parādus, taču mēs varam iekasēt debitoru parādus arī paši, ja jūs nepildāt savas maksājumu saistības. Pēc jūsu pieprasījuma mēs atbrīvosim vērtspapīrus, uz kuriem mums ir tiesības, ciktāl vērtspapīru realizējamā vērtība pārsniegs neapmaksāto prasījumu vērtību par vairāk nekā 10%.

8. Transportēšanas laikā radīti bojājumi​​​​​​​

Patērētājiem: ja preces tiek piegādātas ar acīmredzamiem transportēšanas laikā radītiem bojājumiem, lūdzu, pēc iespējas ātrāk iesniedziet sūdzību piegādes veicējam un nekavējoties sazinieties ar mums. Sūdzības neiesniegšana vai sazināšanās ar mums nerada nekādas sekas jūsu likumīgajām prasībām un to izpildei, jo īpaši jūsu garantijas tiesībām. Tomēr šādi mēs varam izvirzīt savas prasības pret pārvadātāju vai transportēšanas apdrošināšanu.

9. Galvošana un garantijas​​​​​​​

Ir spēkā likumā noteiktā atbildība par defektiem. Informācija par visām piemērojamajām papildu garantijām un to precīziem nosacījumiem ir atrodama produkta informācijā un īpašās informācijas lapās interneta veikalā.

10. Atbildība

Mēs vienmēr bez ierobežojumiem uzņemamies atbildību tālāk norādītajos gadījumos par prasībām, kas radušās mūsu, mūsu likumīgo pārstāvju vai izpildītāju radītā kaitējuma dēļ.

  • Iestājoties nāvei, gūstot traumu vai gūstot veselības problēmas.
  • Tīši vai rupjas nolaidības dēļ neizpildot pienākumus.
  • Garantijas solījumu gadījumā, ja par to ir panākta vienošanās.
  • Ciktāl ir attiecināma piemērošanas joma likumā par atbildību par produktiem.

Ja tiek pārkāptas būtiskas līgumsaistības, kuru izpilde pirmām kārtām ļauj pienācīgi izpildīt līgumu un uz kuru ievērošanu līguma partneris var regulāri paļauties (kardinālas saistības), nelielas nolaidības dēļ no mūsu, mūsu tiesisko pārstāvju vai izpildītāju puses atbildība ir ierobežota līdz līguma noslēgšanas brīdī paredzētajiem zaudējumu apmēriem, ar kuru iestāšanos parasti ir jārēķinās.
Citos gadījumos prasības par zaudējumu atlīdzību tiek izslēgtas.

11. Rīcības kodekss​​​​​​​

Mēs ievērojam šādu rīcības kodeksu:

12. Strīdu izšķiršana​​​​​​​

Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR), kuru varat atrast šeit. Mums nav pienākuma un mēs arī neesam gatavi piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

13. Nobeiguma noteikumi​​​​​​​

Ja esat uzņēmējs, uz jums attiecas Vācijas tiesību akti, izņemot gadījumus, kad spēkā ir ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Ja esat tirgotājs Vācijas Komerclikuma (HGB) izpratnē, juridiska persona saskaņā ar publiskajām tiesībām vai īpašs fonds saskaņā ar publiskajām tiesībām, ekskluzīva jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no līgumattiecībām starp mums un jums, ir mūsu uzņēmējdarbības vieta.