BENDROSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

Užsakyti internetu adresu http://shop.hoyerhandel.com

Toliau pateiktos sąlygos taikomos visiems užsakymams, pateiktiems mūsų internetinėje parduotuvėje.

Mūsų internetinės parduotuvės pasiūlymai skirti tik vartotojams, kurie pirkimą atlieka tikslu, kuris negali būti siejamas nei su jų komercine, nei su profesine veikla.

1. Taikymas

Visiems verslo sandoriams tarp „HOYER Handel GmbH“ [toliau vadinamo „HOYER“ arba „Pardavėju“] ir kliento, sandoriams sudarytiems http://shop.hoyerhandel.com, taikomos perkant galiojančios redakcijos toliau išdėstytos Bendrosios pirkimo sąlygos. Prieštaraujančios, kitos ar papildančios bendrosios kliento verslo sąlygos į sutartį neįtraukiamos, išskyrus atvejus, kai „HOYER“ joms vienareikšmiai pritaria.

Prekių pasiūla aukščiau paminėtoje internetinėje parduotuvėje skirta tik pilnamečiams vartotojams. Vartotojas, kaip tai apibrėžia įstatymas, yra kiekvienas privatus asmuo, kuris sudaro sandorius, kurie iš esmės nėra skirti nei jų verslo, nei savarankiškai profesinei veiklai.

2. Sutarties šalys

Pirkimo sutartį sudaro:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

El. paštas: shop@hoyerhandel.com
Tel. 00800 4212 4212

PVM mokėtojo kodas: DE 813326245

Norėdami pateikti klausimų, skundų ir pretenzijų į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą kreipkitės nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu 00800 4212 4212 bei el. paštu shop@hoyerhandel.com

3. Pasiūlymas ir sutarties sudarymas

 1. Internetinėje parduotuvėje pavaizduoti gaminiai http://shop.hoyerhandel.com nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas, o tik raginimas pirkti prekes. Pasiliekame teisę taisyti klaidas.
 2. Spragtelėjus mygtuką [Pirkti] Jūs įsipareigojate pirkti į užsakymo sąrašą įtrauktas prekes. Klaidingai įvestas prekes, prieš pateikdami užsakymą, visada galite pataisyti. Pirkimo sutartis sudaroma, kai mes Jūsų užsakymą priimame ir el. paštu atsiunčiame užsakymo patvirtinimą. Užsakymas gali būti priimtas per tris dienas nuo jo pateikimo.
 3. Užsakymas mūsų internetinėje parduotuvėje vykdomas keliais etapais. Pirmajame etape pasirenkate pageidaujamą prekę ir įsidedate ją į krepšelį. Dabar Jūs galite pasirinkti daugiau prekių arba, spragtelėję mygtuką „Krepšelis“, peržiūrėti, kokias prekės yra Jūsų prekių krepšelyje. Iš šios peržvalgos mygtuku „Sumokėti“ einama į tolimesnį užsakymo etapą. Čia galite tiesiogiai sumokėti per „PayPal PLUS“ arba kitame žingsnyje įveskite savo pilną sąskaitų siuntimo adresą ir, jei skiriasi, tiekimo adresą, ir kitame etape pasirinkite pageidaujamą mokėjimo būdą. Priešpaskutiniame žingsnyje, prieš galutinai spustelėdami „Pirkti“ ir nusiųsdami užsakymą mums, turėsite galimybę dar kartą patikrinti ir, jei reikia, pakeisti, visus duomenis (pvz., pavardę, vardą, mokėjimo būdą, užsakytas prekes).
 4. Prekės parduodamos tik buityje įprastais kiekiais. Iš nepilnamečių klientų užsakymų nepriimame.
 5. Sutartis sudaroma vokiečių kalba.
 6. Sutarties tekstą išsaugosime ir Jūsų užsakymo duomenis su savo BPT atsiųsime Jums el. paštu. Savo užsakymo metu galiojančią BPT versiją bet kada galite pažiūrėti čia agb. Jūsų užsakymo duomenų saugumo sumetimais internetu pažiūrėti nebegalėsite.

4. Teisė atsisakyti sutarties

Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties pagal toliau nurodytas nuostatas:

Teisė atšaukti sutartį
Jūs turite teisę nenurodydami priežasties per keturiolika dienų šią sutartį nutraukti.

Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo dienos, kai Jūs, Jūsų įvardintas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, priėmė prekes, arba, jei klientas užsakė daug prekių, kurios tiekiamos atskirai, nuo dienos, kai Jūs, Jūsų įvardintas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, priėmė paskutinę prekę. 
Norėdami atšaukti sutartį, turite mus

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

El. paštas: shop@hoyerhandel.com
Tel. 00800 4212 4212
Faks.: +49 (0) 6071 3902 25

informuoti atsiųsdami vienareikšmį pareiškimą (pvz., laišku paštu, faksu ar el. paštu) dėl Jūsų sprendimo nutraukti šią sutartį. Tuo tikslu galite (tačiau neprivalote) naudoti toliau pridėtą sutarties atšaukimo formuliarą. Kad išlaikytumėte sutarties atšaukimo terminą pakanka kad pranešimą apie tai, kad norite pasinaudoti teise nutraukti sutartį išsiųstumėte prieš pasibaigiant atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei šią sutartį atšauksite, mes nedelsdami per vėliausiai keturiolika dienų nuo dienos, kad gavome Jūsų pranešimą apie nutraukiamą sutartį, grąžinti visus pinigus, kuriuos iš Jūsų gavome, taip pat siuntimo kainą (išskyrus papildomas išlaidas, kurios galėjo atsirasti, jei pasirinkote kitą, ne mūsų siūlomą prekių siuntimo būdą).  Pinigus grąžinsime tokiu pat būdu, kuriuo Jūs sumokėjote už prekes, nebent mes su Jumis sutartume dėl kito būdo, už pinigų gražinimą iš Jūsų jokiu būdu jokia kompensacija nuskaičiuojama nebus. Mes galime uždelsti pinigų grąžinimą, kol gausime sugrąžintas prekes, arba kol pateiksite įrodymą, kad prekes išsiuntėte, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks greičiau.
Prekes Jūs visada turite mums išsiųsti arba perduoti vėliausiai per keturiolika dienų nuo tos dienos, kada mums pranešėte apie sutarties nutraukimą. Laikoma, kad termino laikomasi, jei prekės išsiunčiamos iki pasibaigiant keturiolikos dienų terminui. Mes padengsime Jūsų grąžinamų prekių siuntimo kainą, jei ant siuntos prilipinsite pridėtą grąžinimo lipduką. Kitu atveju patirtas prekių grąžinimo išlaidas dengsite Jūs patys.

Prarastas prekes Jūsų turite kompensuoti tik tada, kai buvo patikrintas jų išorės ir vidaus savybės ir veikimas bei nustatyta, kad su jomis buvo elgiamasi netinkamai.

 1. Pavyzdiniu sutarties atšaukimo formuliaru mes informuosime Jus pagal įstatymų numatytas taisykles taip, kaip išdėstyta toliau. Tačiau jis neprivalo būti naudojamas.
  Pavyzdinis sutarties atšaukimo formuliaras
 2. Išimtis
  Neturite teisės atšaukti toliau nurodytų sutarčių.
 • Kai tiekiamos prekės, kurios dar nėra pagamintos, ir kurių gamybai buvo naudojamos vartotojo individualiai pasirinktos dalys ar jo numatytos specifikacijos, arba įrenginys yra vienareikšmiai skirtas asmeniniams vartotojo poreikiams.
 • Tiekiant prekes, kurios gali greitai sugesti, arba kurių galiojimo terminas gali greitai baigtis.

Teisė atšaukti sutartį anksčiau laiko prarandama toliau nurodytais atvejais.

 • Tiekiant užantspauduotas prekes, kurios dėl sveikatos apsaugos ar higienos negali būti grąžinamos, jei jas gavus buvo pašalintas jų antspaudas.
 • Tiekiant prekes, jei jos atvežtos dėl savo savybių buvo sumaišytos su kitomis prekėmis ir atskirtos nebegali būti.

Užantspauduotoje pakuotėje tiekiant garso arba vaizdo įrašus arba kompiuterines programas, jei jas gavus buvo pašalintas antspaudas.

5. Tiekimas, prekių kiekis sandėlyje, esminės prekių savybės

 1. Esminės prekių savybės nurodytos atitinkamuose produktų aprašymuose internetinėje svetainėje.
 2. Jei nesutarta kitaip, bus tiekiama Jūsų nurodytu adresu.
 3. Tiekimo terminą nurodysime Jums užsakant ir patvirtindami, kad prekes išsiuntėme. Jei nepranešta kitaip, tiekimo terminas standartiškai būna nuo 2 iki 3 darbo dienų nuo mokėjimo gavimo.
 4. Jei negalime įsipareigoti prekes patiekti numatytu laiku dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių (nėra prekės, pvz., dėl nenugalimos jėgos), tą klientą mes nedelsdami informuosime ir nurodysime naują numatomą tiekimo terminą. Jei naujasis tiekimo terminas klientui nepriimtinas, arba net jei naujuoju tiekimo terminu arba visai prekės nebėra, abi sutarties šalys turi teisę sutartį dėl tos prekės nutraukti, tokiu atveju Jūsų jau padarytą mokėjimą Jums nedelsdami kompensuosime. Sutarties šalių teisių tai niekaip nekeičia.

6. Kainos ir siuntimo išlaidos

Visos kainos nurodytos EURAIS su įstatymų numatytu PVM. Priklausomai nuo produkto, kurį perkate, gali prisidėti siuntimo kaina, apie kurią prieš Jums įdedant prekę į krepšelį, aiškiai informuosime. Visada taikomos užsakymo laikotarpiu galiojančios kainos.

7. Mokėjimas

Už užsakytas prekes šiuo metu galite mokėti toliau nurodytais būdais:
• „PayPal“ (įskaitant „PayPal Express“)
• Kredito kortelė („Mastercard“ ir „Visa“)
Teisė į kompensaciją Jums priklauso tik tada, jei ją teisėta ar neginčitina pripažino teismas ar įmonė „HOYER“ patvirtino tai raštu.

8. Nuosavybės teisės išlaikymas

Prekė yra pardavėjo nuosavybė, kol pardavėjas už ją nesumoka visos kainos.

9. Privatumo apsauga

Informaciją apie duomenų apsaugą rasite skyriuje „Privatumo apsauga“ pateiktame agb

10. Transportuojant padaryta žala

Jei prekės atvežamos su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais, nedelsdami informuokite apie tai vežėją ir kuo skubiau susisiekite su mumis (nemokamai 00800 4212 4212)
Nepateikę skundo ar nesusisiekę su mumis garantijos neprarasite. Tačiau mums padėsite apsiginti savo teisės krovinių vežėjo ar transporto draudimo bendrovės atžvilgiu.

11. Garantija

 1. Jei sudaroma prekių pirkimo sutartis, Jums suteikiamos teisės ir garantijos kaip jos apibrėžtos vartotojų teisių gynimo įstatyme. 
 2. Neatsakome už prekės trūkumus, kurie atsirado todėl, kad su preke buvo elgiamasi netinkamai, arba ji buvo pakeista „HOYER“ neleidžiamu būdu.

12. Atsakomybė

 1. Atsakome už tyčinę žalą ir didelį aplaidumą. Be to mes atsakome, jei atsainiai pažeidžiame savo pareigas, kurios turi būti vykdomos, kad būtų įvykdyta ir sutartis, kurių nesilaikant keliamas pavojus sutarčiai ir dėl kurių Jūs, mūsų klientas, mumis pasitikite. Paskutiniuoju atveju mes atsakome tik už numatomus, sutarčiai būdingus pažeidimus. Neatsakome už nedidelį trečiųjų šalių atsainumą, o tik už ankstesniuose sakiniuose įvardintas prievoles. Anksčiau išdėstyti atvejai, kai atsakomybės neprisiimama, negalioja, kai žmonės žūna, būna sužeidžiami ar pakenkiama jų sveikatai.
 2. Pagal šiuolaikinės technikos lygį negali būti užtikrinta, kad duomenų mainai internetu visada bus vykdomi be klaidų ir / ar be kuriuo metu. Todėl negarantuojame, kad mūsų internetinė parduotuvė bus prieinama nuolat ir be pertraukų.
 3. Aukščiau išdėstyti atvejai, kai mes neprisiimame atsakomybės, taikomi ir mūsų atstovams bei vykdančiosioms įmonėms.
 4. Įstatymo dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais taikoma atsakomybė nesikeičia.

 13. Autorinės teisės

Nurodome, kad visi tekstų, grafikų ir nuotraukų, esančių mūsų internetinėje parduotuvėje, autorinės teisės yra saugomos. Autorinių teisių pažeidėjai traukiami į baudžiamąją atsakomybę.

14. Taikytina teisė

Visoms sutartims tarp mūsų ir mūsų klientų taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių netaikoma. Be to taikomos privalomos valstybės, kurioje Jūs paprastai gyvenate, įstatyminės nuostatos.

15. Internetinės parduotuvės tiekėjai

Internetiniu adresu http://shop.hoyerhandel.com pateiktą internetinę parduotuvę valdo:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

El. paštas: shop@hoyerhandel.com
Tel. 00800 4212 4212

16. Skundai

ES komisija yra pateikusi platformą ginčams be teismo išspręsti. Vartotojai turi galimybę ginčus susijusius su savo internetiniais užsakymais iš pradžių spręsti neįtraukiant teismo. Ginčių sprendimo platforma patekta išorinėje nuorodoje http://ec.europa.eu/consumers/odr/.