Smernice za privatnost za prodavnicu rezervnih delova Lidl kompanije HOYER-Handel GmbH

1.  Informacije o prikupljanju ličnih podataka

1.1.  U narednom tekstu ćemo vam pružiti savete o prikupljanju ličnih podataka pri koriščenju veb lokacije prodavnice rezervnih delova Lidl. Pod ličnim podacima se podrazumevaju svi podaci koji se lično odnose na vas, poput imena i prezimena, adrese, adrese e-pošte i korisničkog ponašanja.
1.2.  U skladu sa članom 4, stav 7 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) EU, kontrolor je
 
HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg
Br. tel.: 00800 4212 4212
E-pošta: shop@hoyerhandel.com
Veb lokacija: http://shop.hoyerhandel.com/
 
1.3.  Možete da kontaktirate sa našim službenikom za zaštitu podataka putem e-pošte Datenschutz@hoyerhandel.com ili na poštansku adresu sa naznakom „Der Datenschutzbeauftragte” (službenik za zaštitu podataka).
1.4.  U slučaju da uključimo bilo koje spoljašnje pružaoce usluga koje smo ovlastili za obavljanje pojedinih funkcija naših usluga, ili u slučaju da želimo da koristimo vaše podatke u komercijalne svrhe, detaljno ćemo vas obavestiti o relevantnoj proceduri opisanoj u nastavku. U tom smislu, takođe ćemo naznačiti definisane kriterijume perioda čuvanja podataka.

2.   Vaša prava

2.1.  Kada je reč o vašim ličnim podacima, u poslovanju sa nama vi imate sledeća prava:

 • pravo na informisanje,
 • pravo na ispravku ili brisanje,
 • pravo na ograničavanje obrade,
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu,
 • pravo na prenosivost podataka.

U cilju korišćenja ovih prava, možete da kontaktirate sa nama koristeći kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili kontrolora koji su prethodno navedeni.
2.2.  Osim toga, imate pravo i da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

3.   Ulaganje prigovora ili povlačenje saglasnosti za obradu vaših podataka

3.1.  Ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, tu saglasnost možete u svakom trenutku da povučete. Takvo povlačenje saglasnosti će uticati na mogućnost korišćenja vaših ličnih podataka koji se obrađuju, nakon što ste nas obavestili o tome.
3.2.  U slučaju da je obrada vaših ličnih podataka zasnovana na usaglašavanju interesa, imate pravo da uložite prigovor. Takav slučaj se odnosi na obradu podataka koja nije neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa vama, kao što je opisano u relevantnom tekstu koji objašnjava funkcije navedene u nastavku. Kada koristite vaše pravo na ulaganje prigovora, od vas će se tražiti da navedete razloge zbog kojih ne bi trebalo da obrađujemo vaše podatke na planirani način. Ako je vaš prigovor opravdan, razmotrićemo činjenice i prekinućemo obradu vaših podataka ili ćemo tu obradu prilagodititi. Takođe možemo da vam pružimo uverljiv zakonit osnov zbog kog nastavljamo da obrađujemo vaše podatke.

4.   Prikupljanje ličnih podataka pri posećivanju naše veb lokacije

4.1.  Ako posetite našu veb lokaciju samo u informativne svrhe, kao na primer u slučaju da se ne registrujete ili ne prenosite informacije na neki drugi način, koristićemo samo one lične podatke koji pregledač prenosi do našeg servera. U slučaju da želite da pregledate našu veb lokaciju, prikupljaćemo sledeće podatke koji su od tehničkog značaja, a koji omogućavaju pregledanje veb lokacije i obezbeđuju sigurnost i stabilnost (na pravnom osnovu člana 6, stav 1, rečenica 1, slovo f GDPR):

 • IP adresa (skraćena poslednja dva okteta)
 • datum i vreme slanja zahteva
 • razlika u vremenskoj zoni u odnosu na griničko vreme (GMT)
 • sadržaj zahteva (konkretna strana)
 • status pristupa/HTTP kôd statusa
 • veb lokacija od koje se zahtev prosleđuje
 • veb lokacije kojima je sistem korisnika pristupio putem naše veb lokacije
 • broj prenesenih bajtova zahtevane URL adrese
 • pregledač
 • operativni sistem i njegov interfejs
 • jezik i verzija softvera pregledača.


Ove podatke čuvamo u peirodu od 31 dana u okviru takozvane datoteke evidencije, a po isteku tog perioda podaci se brišu. Čuvanje u periodu od 31 dana je neophodno da bi se identifikovali i analizirali potencijalni napadi od strane hakera. To je potrebno da bi se unapredila bezbednost veb lokacije, a samim tim se i izvodi na osnovu zakonitog interesa u skladu sa čl. 6, rečenica 1, slovo f GDPR.
4.2.  Pored navedenih podataka, pri posećivanju naše veb lokacije u vašem računaru se čuvaju kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem čvrstom disku u zavisnosti od pregledača koji koristite, a kroz koje se određene informacije šalju strani koja je postavila kolačiće (u ovom slučaju smo to mi). Kolačići ne mogu da izvršavaju programe niti da prenose viruse do vašeg računara. Oni služe za jednostavnije i efikasnije korišćenje interneta.

4.3.  Korišćenje kolačića:
4.3.1.     Ova veb lokacija koristi sledeće vrste kolačića, čiji su opsezi i funkcionalnsot objašnjeni u nastavku.

 • Privremeni kolačići (videti b)
 • Trajni kolačići (videti c).

4.3.2.     Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pregledač. Oni prvenstveno obuhvataju sesijske kolačiće. Oni čuvaju takozvanu ID sesiju uz pomoć koje se različiti zahtevi upućeni od strane vašeg vašeg pregledača mogu dodeliti istoj sesiji. Kao rezultat toga, kada se vratite na našu veb lokaciju, vaš računar će biti prepoznat. Sesijski kolačići takođe obuhvataju kolačiće koje koristimo da bi obezbedili ispravno prikazivanje veb lokacije na mobilnom uređaju. Sesijski kolačići se brišu kada se odjavite ili zatvorite pregledač.
4.3.3.     Trajni kolačići se automatski brišu nakon unapred definisanog perioda, što zavisi od prirode kolačića. Kolačiće takođe možete u svakom trenutku da izbrišete i u sigurnosnim podešavanjima vašeg pregledača.
4.3.4.     Podešavanja vašeg pregledača možete da konfigurišete po želji, pa tako na primer možete da podesite odbijanje kolačića od strane treće strane ili svih kolačića. Imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije naše veb lokacije.

5.    Korišćenje naše internet prodavnice

5,1.  Ako želite da poručite neke proizvode putem naše internet prodavnice, neophodno je da pružite lične podatke koji su nam potrebni za zaključivanje ugovora i obradu vaše porudžbine. Obavezne informacije koje su neophodne za izvršenje ugovora su posebno naznačene; svi dodatni podaci su dobrovoljni. Mi konkretno prikupljamo sledeće podatke:

 • Prezime
 • Ime
 • Adresa
 • Zemlja
 • Podaci za fakturisanje
 • Podaci o plaćanju
 • Broj telefona (opciono)
 • Faks (opciono)
 • Oslovljavanje (opciono)

Radi obrade vaše porudžbine obrađivaćemo podatke koje ste nam vi dostavili. Zakonski osnov za to je čl. 6 st. 1 rečenca 1, slovo. b GDPR.
Pored navedenog, mi imamo pravo da obrađujemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo vas obavestili o drugim interesantnim proizvodima u našem portfoliju ili da bismo vam slali tehničke informacije putem e-pošte.
5.2.  Zakonske odredbe koje regulišu trgovinu i poreze od nas zahtevaju da čuvamo vaše podatke o adresi, plaćanju i porudžbini u periodu od deset godina. Međuim, mi ograničavamo obradu tih podataka na dve godine; vaši podaci će se koristiti isključivo za ispunjavanje zakonskih obaveza.
5.3.  Da bi se sprečio neovlašćen pristup vašim podacima od strane trećih lica, a prvenstveno finansijskih podataka, postupak poručivanja će biti šifrovan koristeći TLS tehnologiju.

6.     Kreiranje korisničkog naloga u prodavnici rezervnih delova Lidl kompanije Hoyer

Na dobrovljnoj osnovi možete da kreirate korisnički nalog, u kom se čuvaju vaši podaci za kasnije kupovine. Pored podataka koji se prikupljaju prilikom poručivanja, potrebno je da navedete lozinku koju ste napravili prilikom kreiranja korisničkog naloga. Ova lozinka mora da bude poverljiva i zaštićena od neovlašćenog pristupa od strane trećih lica. Ako kreirate nalog u okviru opcije „Korisnički nalog”, podaci koje unesete će biti sačuvani, uz mogućnost poništavanja. Takođe možete u bilo kom trenutku da pregledate vaše lične podatke sačuvane na korisničkom nalogu, a imate na raspolaganju i funkciju „Lisa želja” kako biste sačuvali proizvode za narednu kupovinu.
Zakonski osnov za obradu vaših podataka je član 6 I, rečenica 1, slovo b GDPR, budući da vaše podatke pružate u okviru ugovornog odnosa ili da biste inicirali taj odnos.
Ovi podaci će se čuvati dok ne izbrišete svoj korisnički nalog. Korisnički nalog možete da izbrišee slanjem zaheva na adresu e-pošte: loeschung@hoyerhandel.com.

7.    Primaoci vaših podataka/kategorije primalaca

U cilju prethodno opisane obrade vaših podataka, mi koristimo obrađivače podataka (npr. u okviru logistike proizvoda). Obaveza obrađivača podataka da koriste vaše podatke u skladu sa GDPR, kao i da preduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju čuvanja bezbednosti podataka, definisana je u ugovoru o obradi porudžbine.
Mi takođe sarađujemo sa sledećim servisima za plaćanje: Paypal i Payone.
Ako plaćanje obavljate koristeći servis PayPal ili PayPal Express, nakon izvršene porudžbine, mi vas preusmeravamo na portal Paypal (Evropa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, kako biste završili plaćanje. 
Ako izaberete da plaćanje izvršite putem servisa za plaćanje Payone, plaćanje se realizuje putem pružaoca platnih usluga BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, kom preusmeravamo informacije o vašoj porudžbini, u skladu sa članom 6, stav 1 rečenca 1, slovo. b GDPR. Deljenje vaših podataka se obavlja isključivo u svrhu plaćanja putem servisa za plaćanje PAYONE i samo u onoj meri koja je neophodna za ovu svrhu. 
U slučaju da ne izvršite uplatu, u cilju ispunjenja naših potraživanja, prosledićemo vaše podatke agenciji za naplatu, advokatskoj kancelariji, a možda i informativnoj agenciji u cilju provere vaše adrese. Zakonski osnov za prosleđivanje vaših podataka je član 6 rečenica 1, slovo. b GDPR. Pored navedenog, obrada podataka je opravdana našim legitimnim ineresom da izvršimo naše pravo na uplatu, a u skladu sa članom 6, rečenica 1, slovo f GDPR. 

8.   Kontaktiranje putem obrasca za kontakt ili e-pošte

8,1.  Kada kontaktirate sa nama putem e-pošte ili obrasca za kontakt, podaci koje pružate (vaša adesa e-pošte, a ako je potrebno i vaše ime i prezime, broj telefona i poruka) će biti sačuvani da bismo mogli da odgovorimo na vaše pitanje. Podatke koje primimo ovim putem ćemo izbrisati kada ne postoji više osnov za njihovo čuvanje ili ćemo ograničiti njihovu obradu ako postoji zakonska obaveza zadržavanja.
8.2.  Mi čuvamo vaše podatke da bismo vam pružili željenu/zahtevanu uslugu. Ova obrada podataka se izvodi na osnovu ugovora (član 6, stav 1, rečenica 1, slovo b GDPR), u delu koji je u vezi sa pitanjima koja se tiču kupovine u našoj prodavnici. U svakom drugom slučaju, aktivnosti korisničke službe u vezi sa obradom podataka imaju za cilj ispunjenje zakonitih interesa (član 6, stav 1, rečenica 1, slovo f GDPR), budući da ova služba pruža savete klijentima.

9.  Korišćenje servisa Google analitika

9.1.  Ova veb lokacija koristi Google analitiku, servis za analizu veb lokacija kompanije Google Inc. („Google”). Google analitika koristi tzv. „kolačiće”, odnosno tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem računaru i izvodi analizu vašeg korišćenja veb lokacija. Informacije o korišćenju veb lokacija koje generiše kolačić uglavnom se prenose i čuvaju na serveru kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ako je na ovoj veb lokaciji omogućena IP anonimizacija, vaša IP adresa se prvo skraćuje od strane servisa Google unutar zemalja članica Evropske unije ili drugih država potpisnica Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo će se u izuzetnim slučajevima puna IP adresa preneti do servera kompanije Google u SAD, da bi se tamo skratila. U ime operatera ove veb lokacije, Google će koristiti te informacije u cilju procene vašeg korišćenja veb lokacije, ujedno praveći izveštaje o aktivnostima na veb lokaciji i pružajući druge usluge u vezi sa korišćenjem veb lokacije i interneta za operatere veb lokacije.
9.2.  Google neće povezivati IP adresu koju vaš pegledač prenosi u okviru Google analitike sa bilo kojim drugim podacima koje Google poseduje.
9.3.  Možete da sprečite čuvanje kolačića biranjem odgovarajućeg podešavanja u softveru vašeg pregledača, ali imajte u vidu da u tom slučaju možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost ove veb lokacije. Možete takođe da sprečite prikupljanje podataka koje kreira kolačić, a koji su u vezi sa vašim korišćenjem veb lokacije (uključujući vašu IP adresu) u okviru Google servisa, kao i obradu tih podataka od strane Google servisa tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pregledača na narednoj vezi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
9.4.  Kolačići za koje je odbijena saglasnost će sprečiti prikupljanje vaših podataka kada posetite veb lokaciju. Da biste onemogućili prikupljanje podataka od strane servisa Universal Analytics kroz različite uređaje, potrebno je da na svim sistemima koje imate izvedete odbijanje saglasnosti. Ako kliknee ovde, postaviće se kolačić sa odbijanjem saglasnosti.
Možete sprečiti da Google analitika prikuplja vaše podatke ako kliknete na sledeću vezu. Biće definisan kolačić za odbijanje, kojim će se sprečiti prikupljanje vaših podataka pri budućim posetama ovoj veb lokaciji: disable Google Analytics
9.5.  Ova veb lokacija koristi Google analitiku sa ekstenzijom „_anonymizeIp()”. Kao rezultat toga, samo skraćene IP adrese se dalje obraćuju, a mogućnost ličnog praćenja je onemogućena. Čim vaši podaci mogu da se iskoriste za ličnu identifikaciju, to će odmah biti izuzeto, a lični podaci će odmah biti izbrisani.
9.6.   Mi koristitmo Google analitiku da analiziramo vaše korišćenje veb lokacije u cilju njenog redovnog unapređivanja. Pribavljeni statistički podaci će nam pomoći da poboljšamo našu ponudi i da je učinimo zanimljivijom korisnicima. U izuzetnim slučjevima, u kojima se lični podaci prosleđuju do SAD, Google je u obavezi da primenjuje načela Štita privatnosti EU-SAD; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zakonski osnov za korišćenje Google analitike je čl. 6, stav 1, rečenica 1, slovo f GDPR.
9.7.  Informacije o trećim licima koja pružaju usluge Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Pravila i uslovi korišćenja: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Pregled zaštite podataka: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Smernice za privatnost http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.   Google fontovi

Ova veb lokacija koristi Google fontove u cilju integracije fontova, a ovu uslugu pruža Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Da bismo prikazali našu veb lokaciju, takođe prisupamo Google serverima, a naročito specifically fonts.googleapis.com and fonts.gstatic.com. Da bismo na našoj veb lokaciji što brže i efikasnije prikazali naše fontove, instance pristupa se čuvaju od strane Google pretraživača, a fontovi i specifikacije vašeg pregledača se priveremno čuvaju. Google veb fontovi se koriste u cilju pružanja standardizovane i atraktivne prezentacije naših usluga na mreži. To predstavlja legitimni interes u skladu sa članom 6, stav 1, slovo f GDPR. Dodatne informacije možete pronaći ovde: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.   ajax.googleapis.com/ jQuery

Ova veb lokacija koristi JavaScript biblioteku jQuery, koja optimizuje brzinu učitavanja. Na ovaj način se pristupa programskim bibliotekama Google servera. Koristi se Google CDN (mreža za isporuku sadržaja). Ako ste na drugim stranicama od sistema Google CDN tražili jQuery, vaš pregledač će pristupiti kopiji koja je sačuvana u keš memoriji. U suprotnom će biti neophodno da preuzmete programsku biblioteku, koja će prosleđivati podatke od vašeg pregledača do Google Inc. servera („Google”). Ovaj prenos se obavlja u skladu sa legitimnim interesima navedenim u čl. 6, stav 1, slovo f GDPR.