За доставка в рамките на Германия начисляваме национални разходи за доставка в размер на 5,00 EUR нето. Разходите за международна доставка са 8,00 EUR нето за всяка дестинация. В зависимост от приложимия ДДС брутната цена ще бъде изчислена и коректно посочена в касата. Индивидуалните разходи за доставка за всяка държава можете да намерите в следния списък на нашите държави за доставка.

Времената за доставка са посочени в статията и в списъка по-долу (времето за доставка обикновено е 2-3 работни дни, в международен план е различно, вж. по-долу).

 • Германия: 5,95 € с ДДС.
 • Белгия: 9,68 € с ДДС. | време за доставка плюс 2 работни дни
 • България: 9,60 € с ДДС. | срок на доставка плюс 8 работни дни
 • Дания: 10,00 € с ДДС. | Срок за доставка плюс 3 работни дни
 • Финландия: 9,92 € с ДДС. | Срок на доставка плюс 6 работни дни
 • Франция: 9,60 € с ДДС. | Срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Гърция: 9,92 € с ДДС. | срок на доставка плюс 8 работни дни
 • Великобритания: 8,00 € без ДДС. ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Ирландия: 9,84 € с ДДС. | Срок на доставка плюс 3 работни дни
 • Италия: 9,76 € с ДДС. | срок на доставка плюс 3 работни дни
 • Хърватия: 10,00 € с ДДС. | срок на доставка плюс 10 работни дни
 • Латвия: 9,68 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Литва: 9,68 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Люксембург: 9,28 € с ДДС. | Срок за доставка плюс 2 работни дни
 • Малта: 9,44 € с ДДС. | Време за доставка плюс 6 работни дни
 • Нидерландия: 9,68 € с ДДС. | Срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Австрия: 9,60 € с ДДС. | Срок на доставка плюс 1 работен ден
 • Полша: 9,84 € с ДДС. | Срок за доставка плюс 2 работни дни
 • Португалия: 9,84 € с ДДС. | срок на доставка плюс 5 работни дни
 • Румъния: 9,52 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Швеция: 10,00 € с ДДС. | срок на доставка плюс 10 работни дни
 • Швейцария: 8,00 € без ДДС. ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Сърбия: 8,00 € без ДДС. | срок на доставка плюс 8 работни дни
 • Словакия: 10,16 € с ДДС. | срок на доставка плюс 13 работни дни
 • Словения: 7,93 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Испания: 9,68 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Чехия: 9,68 € с ДДС. | срок на доставка плюс 2 работни дни
 • Унгария: 10,16 EUR с ДДС. | срок на доставка плюс 7 работни дни
 • Кипър: 9,52 EUR с ДДС. | Срок на доставка плюс 6 работни дни