За всички поръчки, независимо от държавата, начисляваме еднакви разходи за доставка от 5,00 EUR нето. В зависимост от приложимия ДДС брутната цена се изчислява в касата. Индивидуалните разходи за доставка за всяка страна можете да намерите в следния списък с нашите страни за доставка.

Времената за доставка са посочени в артикула, Те обаче се отнасят за доставка до Германия и следователно могат да се различават в зависимост от страната на доставка. Тези отклонения могат да бъдат открити и тук в списъка на страните за доставка:

 • Германия: 5,95 € с ДДС.
 • Австрия: 6,00 € с ДДС. | Време за доставка плюс 1 работен ден
 • Белгия: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • България: 6,00 € с ДДС. | Време за доставка плюс 8 работни дни
 • Гърция: 6,20 € с ДДС. |Време за доставка плюс 8 работни дни
 • Дания: 6,25 € с ДДС. | Време за доставка плюс 3 работни дни
 • Ирландия: 6,15 € с ДДС. | Време за доставка плюс 3 работни дни
 • Испания: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Италия: 6,10 € с ДДС. | Време за доставка плюс 3 работни дни
 • Кипър: 5,95 € с ДДС. | Време за доставка плюс 6 работни дни
 • Латвия: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Литва: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Люксембург: 5,80 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Малта: 5,90 € с ДДС. | Време за доставка плюс 6 работни дни
 • Нидерландия: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Обединеното кралство: 5,00 € без вкл. ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Полша: 6,15 € с ДДС. |Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Португалия: 6,15 € с ДДС. | Време за доставка плюс 5 работни дни
 • Румъния: 5,95 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Словакия: 6,00 € с ДДС. | Време за доставка плюс 13 работни дни
 • Словения: 6,10 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Сърбия: 5,00 € без ДДС. | Време за доставка плюс 8 работни дни
 • Унгария: 6,00 € с ДДС. | Време за доставка плюс 7 работни дни
 • Финландия: 6,20 € с ДДС. | Време за доставка плюс 6 работни дни
 • Франция: 6,00 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Хърватия: 6,25 € с ДДС. | Време за доставка плюс 10 работни дни
 • Чехия: 6,05 € с ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Швейцария: 5,00 € без ДДС. | Време за доставка плюс 2 работни дни
 • Швеция: 6,25 € с ДДС. | Време за доставка плюс 10 работни дни