Súprava zásuviekpod omietkuvariant s kódom PIN (len pre FR, BE, PL, CZ, SK)

10,92 €
S DPH Bez prepravných nákladov Čas dodania: 2-3 dni
Súprava zásuviekpod omietku PSSS2A2variant s kódom PIN (len pre FR, BE, PL, CZ, SK)
Množstvo
Na sklade

Podomietková súprava zásuviek Powerfix PSSS2A2 zložená z4 zásuviek s ochranným kontaktom,4 samostatné rámiky,2 dvojité rámiky,1 trojitý rámik.Táto súprav je určená pre krajiny s kódom PIN (len pre Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Českú republiku a Slovensko).Upozornenie! Inštaláciu smú vykonávať len osoby s príslušnými elektrotechnickýmiznalosťami a skúsenosťami! *)Neodbornou inštaláciou ohrozíte• svoj život,• život používateľov elektrického zariadenia.Neodbornou inštaláciou riskujete ťažké hmotné škody, napr. spôsobené požiarom.V prípade škôd na zdraví a hmotných škôd vám hrozí osobná zodpovednosť.Obráťte sa na inštalátora elektrických zariadení!*) Odborné znalosti potrebné na inštaláciuNa inštaláciu sú potrebné predovšetkým nasledujúce odborné znalosti:• dodržiavanie „5 bezpečnostných pravidiel“:- odpojiť,- zabezpečiť pred opätovným zapnutím,- zabezpečiť beznapäťový stav,- uzemniť a premostiť,- prikryť alebo oddeliťokolité diely, ktoré sú pod napätím,• výber vhodných nástrojov,meracích zariadení, príp. osobnýchochranných prostriedkov,• vyhodnotenie výsledkov merania,• výber elektroinštalačného materiálu nazabezpečenie podmienok vypnutia,• druhy IP krytia,• montáž elektroinštalačného materiálu,• typ siete napájania (systém TN, systém IT, systém TT)a z toho vyplývajúce podmienky zapojenia(klasické nulovanie, ochranné uzemnenie,potrebné dodatočné opatrenia atď.).
PSSS2A2_WEB

Tabuľka dát

Kompatibel mit
PSSS2A2
LIDL IAN
86063
93792
102988
273500
282325
296084
302334
311897
315154

Špecifické referencie

Súprava zásuviekpod...

10,92 €